Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 ngọc vũ Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 10:22
2 ngọc vũ Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 10:22
3 ngọc vũ Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 10:22
4 ngọc vũ Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 10:22
5 ngọc vũ Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 10:22

Xây dựng hệ thống khởi động động cơ dị bộ lồng sóc

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 65 | Loại file: PDF
 • 1
  5LỜI NÓI ĐẦU
  Một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu mà ĐảngNhà nƣớc đã
  đặt là tiến trình công nghệ hoá , hiện đại hoá đất nƣớc.
  Để tiến hành công nghệ hoá, hiện đại hoá các doanh nghiệp cần phải tiến
  nh xây dựng lại các nmáy, sở sản xuất, trang thiết bmáy móc đƣa
  công nghệ hiện đại hoá vào sản xuất. Hơn thế nữa, để vận nh tốt c nhà
  máy cần phải có một đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao.
  một sinh viên sắp tốt nghiệp ngành điện công nghiệp dân dụng, em
  hiểu rằng tự động hoá nghiệp công nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng
  trong sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam. Trong đợt thực tập tốt
  nghiệp này em đƣợc thầy giáo GS.TSKH. Thân ngọc Hoàn hƣớng dẫn em
  thiết kế đồ án tốt nghiệp với đề tài là : " Xây dựng hệ thống khởi động động
  cơ dị bộ lồng sóc ".
  Đề bài bao gồm 3 chương :
  Chƣơng 1: Động cơ không đồng bộ và các phƣơng pháp khởi động.
  Chƣơng 2: Hệ thống khởi động mềm động cơ không đồng bộ.
  Chƣơng 3: Thiết kế và lắp ráp hệ thống khởi động mềm.
  Để hoàn thành tốt đƣợc đồ án, em đã đƣợc sự giúp đrất nhiều của bộ
  môn điện công nghiêp tự động hóa đặc biệt sự giúp đỡ tận tình của thầy
  giáo GS.TSKH.Thân ngọc Hoàn. Sau mƣời hai tuần làm đồ án em đã hiểu
  đƣợc cấu tạo nguyên lý hoạt động của động không đồng bộ. qua đó
  em đã biết cách tính toán thiết kế hệ thống khởi động động không đồng
  bộ. Đó những kinh nghiệm quý báu giúp em vững tin hơn trong công việc
  sau này. Mặc đã hết sức cố gắng nhƣng đtài của em vẫn còn nhiều thiếu
  sót, em rất mong đƣợc sự chỉ bảo của các thầy.
  Em xin chân thành cảm ơn!
 • 2
  CHƢƠNG 1: ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ
  VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP KHỞI ĐỘNG
  1.1. MỞ ĐẦU [1]
  Loại máy điện quay đơn giản nhất loại máy điện không đồng bộ (dị
  bộ). Máy điện dị bộ thể là loại một pha, hai pha hoặc ba pha, nhƣng phần
  lớn máy điện dị bộ ba pha, công suất từ một vài W tới vài MW, điện áp
  từ 100V đến 6000V.
  Căn cứ vào cách thực hiện to, ngƣời ta phân biệt hai loại: loại to
  ngắn mạch loại to dây quấn. Cuộn dây to dây quấn cuộn dây
  cách điện, thực hiện theo nguyên lý của cuộn dây dòng xoay chiều.
  Cuôn dây to ngắn mạch gồm một lồng bằng nhôm đặt trong các rãnh
  của mạch từ to, cuộn dây ngắn mạch cuộn dây nhiều pha có số pha bằng
  số rãnh. Động to ngắn mạch cấu tạo đơn giản rẻ tiền, còn máy
  điện rô to dây quấn đắt hơn, nặng hơn nhƣng có tính năng động tốt hơn, do đó
  có thể tạo các hệ thống khởi động và điều chỉnh.
  1.2. CẤU TẠO [1]
  Máy điện quay nói chung máy điện không đồng bộ nói riêng gm hai
  phần bản: phần quay (rô to) và phần tĩnh (stato). Giữa phần tĩnh phần
  quay là khe hở không khí.
  1.2.1. Cấu tạo của stato
  Stato gồm 2 phần cơ bản: mạch từ và mạch điện.
  a
  b
  stato
  Roto
  cuôn dây
  stato
  Hình 1.1. Cấu tạo động cơ không đồng bộ
 • 3
  a. Mạch từ:
  Mạch từ của stato đƣợc ghép bằng các thép điện có chiều dày khoảng
  0,3-0,5mm, đƣợc cách điện hai mặt để chống dòng Fuco. thép stato
  dạng hình vành khăn, phía trong đƣợc đục các rãnh. Để giảm dao động từ
  thông, số rãnh stato và to không đƣợc bằng nhau. Mạch từ đƣợc đặt trong
  vỏ máy.
  những máy công suất lớn, lõi thép đƣợc chia thành từng phần đƣợc
  ghép lại với nhau thành hình trụ bằng các lá thép nhằm tăng khả năng làm mát
  của mạch từ. Vỏ máy đƣợc làm bằng gang đúc hay gang thép, trên vỏ máy có
  đúc các gân tản nhiệt. Để tăng diện tích tản nhiệt. Tùy theo yêu cầu vỏ
  máy có đế gắn vào bệ máy hay nền nhà hoặc vị trí làm việc. Trên đỉnh có móc
  để giúp di chuyển thuận tiện. Ngoài vỏ máy còn nắp máy, trên lắp máy
  giá đỡ ổ bi. Trên vỏ máy gắn hộp đấu dây.
  b. Mạch điện:
  Mạch điện là cuộn dây máy điện đã trình bày ở phần trên.
  1.2.2. Cấu tạo của rô to
  a. Mạch từ:
  Giống nhƣ mạch từ stato, mạch từ to cũng gồm các thép điện kỹ
  thuật cách điện đối với nhau. Rãnh của to thể song song với trục hoặc
  nghiêng đi một góc nhất định nhằm giảm dao động từ thông và loại trừ một số
  sóng bậc cao. Các lá thép điện kỹ thuật đƣợc gắn với nhau thành hình trụ,
  tâm thép mạch từ đƣợc đục lđể xuyên trục, to gắn trên trục. những
  máy có công suất lớn rô to còn đƣợc đục các rãnh thông gió dọc thân rô to.
  b. Mạch điện:
  Mạch điện rô to đƣợc chia thành hai loại: loại rô to lồng sóc và loại rô to
  dây quấn.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2017 , 10:46

Mô tả tài liệu:

Xây dựng hệ thống khởi động động cơ dị bộ lồng sóc

Xây dựng hệ thống khởi động động cơ dị bộ lồng sóc Chƣơng 1: Động cơ không đồng bộ và các phƣơng pháp khởi động. Chƣơng 2: Hệ thống khởi động mềm động cơ không đồng bộ. Chƣơng 3: Thiết kế và lắp ráp hệ thống khởi động mềm.

Tin mới nhất

Trang