Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ đức ngọc Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 22:09
2 Pham Huyen Chủ nhật, Tháng 5 1, 2016 - 15:52
3 Pham Huyen Chủ nhật, Tháng 5 1, 2016 - 15:52
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:53

Xác định nhu cầu du lịch của người Hà Nội hiện nay

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 39
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 129 | Loại file: DOC
 • M Đ U
  1.nh c p thi t c a đ i ế
  Nhu c u du l ch hi n này ny ng tăng cao theo s
  ng tr ng chung c a đ i s ng kinh t h i th gi i. Nhuưở ế ế
  c u du l ch đã tr tnh m t trong nh ng nhu c u thi t y u ế ế
  c a cu c s ng con ng i. Qua m y th p k tr l i đây, v i ườ
  s pt tri n c a các ph ng ti n v n chuy n, đ c bi t là ươ
  ngành ng không s bùng n v ng ngh thông tin
  ng nh s ti n l i c a c hình th c thanh tn qu c tư ế
  đã o g n kho ng cách đ a lý tn th gi i, ho t đ ng du ế
  l ch tr n d dàng h n, c u du l ch th ng tăng lên ơ ế
  nhanh chóng.
  Vi t Nam trong kho ng hai ch c m tr l i đây, v i
  đ nh h ng pt tri n m r ng h p c v i t t c các qu c ướ
  gia tn th gi i đang d n là m t đi m đ n n i ti ng vế ế ế
  c nh đ p, giá tr văn a, an tn và tn thi n c a khu v c
  Châu Á- Thái Bình D ng. ng v i s tăng tr ng chungươ ưở
  c a n n kinh t , ho t đ ng du l ch t i Vi t Nam cũng ng ế
  nhanh v i s ra đ i c a nhi u công ty l hành nh m đáp
  ng nhu c u c a khách du l ch.
  1
 • N i, th đô c a Vi t Nam, trung tâm cnh tr ,
  n a kinh t c a c n c, đ ng th i cũng là m tế ướ
  trong hai trung m du l ch l n nh t Vi t Nam (cùng v i TP.
  H Chí Minh). N i là đi m đ n a thích c a kch du ế ư
  l ch qu c t cũng nh n i đ a do v trí trung tâm v giao ế ư
  thông hàng không, đ ng b , do có c s h t ng o lo iườ ơ
  t t nh t c n c và ch a đ ng trong ng nh ng g tr văn ướ
  a quý báu, lâu đ i c a dân t c. v y, ho t đ ng du l ch
  đón kch qu c t , n i đ a đ n N i đ a khách ế ế ư
  N i đi du l ch trong n c n c ngi khá i đ ng. ướ ướ
  V lĩnh v c khoa h c, cũng đã có nhi u công trình
  khoa h c, đ i, o o nghn c u đ nh h ng gi i ướ
  pháp kích thích s pt tri n ngành du l ch th đô, tuy nhiên
  nh ng nghn c u y h u h t ch t p trung o nghiên c u ế
  nhu c u du l ch c a c th tr ng kch đ n th đô Hà N i ườ ế
  ch a có nghiên c u nào đ c p đ n nhu c u đi du l chư ế
  c a ng i dân s ng t i Hà N i. ườ
  Chính v y, “Xác đ nh nhu c u du l ch c a ng i ườ
  N i hi n nay” m t đ tài mang tính c p thi t nh m ế
  kích thích s phát tri n toàn di n c a du l ch th đô cũng nh ư
  nghiên c u xây d ng nh ng s n ph m du l ch p h p
  th a mãn nhu c u c a ng i N i. ườ
  2. M c tu c a đ i
  2
 • Đ a ra đ c đánh g v nhu c u du l ch c a ng iư ượ ườ
  N i hi n nay.
  m ra s thay đ i trong nh n th c hành vi tiêu
  ng du l ch c a ng i N i ườ
  Đ a ra c gi i pp nh m đáp ng nhu c u du l chư
  c a ng i Hà N i. ườ
  p ph n giúp các doanh nghi p du l ch đ nh h ng ướ
  s n ph m p h p h n v i nhu c u th tr ng. ơ ườ
  3. Nhi m v nghiên c u
  Nghiên c u các c s lý lu n v nhu c u du l ch. ơ
  Tìm hi u các chính sách pt tri n du l ch c a
  N i
  Nghiên c u v nhu c u du l ch c a ng i Hà N i ườ
  trong quá kh
  Kh o t nhu c u du l ch c a ng i Hà N i hi n ườ
  nay.
  Tìm hi u c tuy n đi m du l ch n i đ a và qu c t ế ế
  xu t pt t th đô N i.
  4. Đ i t ng nghn c u ượ
  Đ i t ng nghiên c u c a đ i nghiên c u nhu ượ
  c u du l ch c a nh ng ng i n s ng t i N i trong th i ườ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016 , 18:23

Mô tả tài liệu:

Xác định nhu cầu du lịch của người Hà Nội hiện nay

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU DU LỊCH 1.1 Khái quát chung về nhu cầu 1.1.1 Các khái niệm Từ lâu, nhu cầu đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Tuy nhiên, mỗi ngành, lĩnh vực đều có những quan điểm về nhu cầu gần với lĩnh vực nghiên cứu của mình nhất. Vì vậy, cho đến nay, vẫn chưa có một khái niệm chung nhất về nhu cầu. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, có thể nhìn nhận nó qua một số các quan điểm khác nhau của các nhà nghiên cứu: Theo Nguyễn Khắc Viện trong cuốn Từ điển Xã hội học thì “Mọi hành vi của con người đều do sự kích thích của những nhu cầu nào đó. Nhu cầu thể hiện sự lệ thuộc của một cớ thể sống vào môi trường bên ngoài, thể hiện thành những ứng xử tìm kiếm khi cơ thể thiếu những điều kiện để tồn tại và phát triển”. [15, 211] Con người trong mối quan hệ với môi trường xung quanh như thiên nhiên, xã hội từ đó hình thành những đòi hỏi về vật chất, văn hóa, tinh thần. Đó là nhu cầu. Theo nghĩa hẹp thì nhu cầu là những yêu cầu cần thiết của con người để sống hay tồn tại. Theo nghĩa rộng đó là tất cả những yêu cầu của con người để tồn tại và phát triển. [7, 79] Lê Hữu Tầng đưa ra quan niệm về nhu cầu là những đòi hỏi của con người, của từng cá nhân, của các nhóm xã hội khác nhau hay của toàn xã hội muốn có những điều kiện nhất định để tồn tại và phát triển. [12, 15] Nhu cầu là sự cần hay sự thiếu hụt một cái gì đó thiết yếu để duy trì hoạt động sống của cơ chế một cá nhân con người, một nhóm xã hội hay xã hội nói chung, là động cơ bên trong của tính tích cực. [14, 518] Nhu cầu là một trong những nguồn gốc nội tại sinh ra trong tính tích cực của con người. Đó là một trạng thái tâm lý xuất hiện khi cá nhân cảm thấy cần phải có những điều kiện nhất định để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình. [4, 271] Trong nghiên cứu về thị trường thì nhu cầu được hiểu theo nghĩa là nhu cầu tiêu dùng. Nhu cầu tiêu dùng là sự đòi hỏi của con người về hàng hóa và dịch vụ, chỉ đề cập đến những đòi hỏi về vật chất. Tuy nhiên, nhu cầu về tinh thần nếu được vật chất hóa thì đó cũng là nhu cầu tiêu dùng. Như vậy, có thể hiểu nhu cầu là đòi hỏi, mong muốn, nguyện vọng của con người về hàng hóa hay dịch vụ nào đó để đảm bảo sự tồn tại và phát triển. 1.1.2 Phân loại Sự phát triển của con người, loài người là quá trình đáp ứng những nhu cầu, đồng thời cũng là quá trình nảy sinh những nhu cầu ngày càng mới. Nhu cầu là động cơ trực tiếp của hành vi con người. Nhu cầu được phân loại theo các tiêu chí khác nhau: - Theo tính chất: có nhu cầu tự nhiên (mang tính bẩm sinh: nhu cầu ăn, ở, mặc, an toàn tính mạng…) và nhu cầu xã hội (những nhu cầu do cuộc sống xã hội tạo nên: nhu cầu học tập, sáng tạo nghệ thuật…). - Theo đối tượng thỏa mãn nhu cầu: có nhu cầu vật chất (ăn, mặc, mua sắm…) và nhu cầu tinh thần (giao tiếp, thưởng thức nghệ thuật, vui chơi giải trí…). - Theo lĩnh vực hoạt động: có nhu cầu kinh tế, nhu cầu chính trị, nhu cầu tâm linh… - Theo phương thức sử dụng sản phẩm của xã hội: có nhu cầu sản xuất và nhu cầu tiêu dùng. - Theo mức độ cấp thiết phải ứng: có nhu cầu tuyệt đối (các nhu cầu thiết yếu cơ bản đảm bảo sự tồn tại của con người: ăn no, mặc ấm, đồ dùng đầy đủ…Những nhu cầu này con người nhất thiết phải được đáp ứng thì con người mới sống được) và nhu cầu tương đối (những nhu cầu được nâng cao về mặt chất lượng: ăn ngon, mặc đẹp, đồ dùng tốt…Những nhu cầu này được đáp ứng theo mức độ tương ứng với trình độ phát triển của sản xuất xã hội và khả năng tài chính của mỗi cá nhân. - Theo nhóm xã hội: có thể phân chia theo nhóm lứa tuổi (nhu cầu của trẻ em, nhu cầu của thanh niên, của người già…); theo nhóm nghề nghiệp (nhu cầu của nhóm công chức, nhu cầu của nhóm nông dân, công nhân…); theo khu vực cư trú (nhu cầu của cư dân thành thị, nông thôn…). Nhà tâm lý học Maslow đã phân chia

Tin mới nhất

Trang