Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ đức ngọc Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 21:53
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:50
3 Trần Thảo Thứ tư, Tháng 5 30, 2018 - 15:16

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN DU LỊCH CỦA VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 35
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 131 | Loại file: DOC
 • X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi nguyªn du lÞch cña n quèc gia Cóc Png b»ng png
  ph¸p TCM vµ CVM
  Đ I H C QU C GIA HÀ N I
  TR NG Đ I H C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂNƯỜ
  VĂN
  --------------------------------
  TR NG VĂN Đ OƯƠ
  XÁC Đ NH GIÁ TR TÀI NGUYÊN DU L CH
  C A V N QU C GIA CÚC PH NG ƯỜ ƯƠ
  B NG PH NG PHÁP TCM VÀ CVM ƯƠ
  LU N VĂN TH C S DU L CH H C
  Tr¬ng V¨n §¹o, LuËn v¨n Th¹c Sü Du lÞch häc
  0
 • X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi nguyªn du lÞch cña n quèc gia Cóc Png b»ng png
  ph¸p TCM vµ CVM
  Hà N i, 2008
  Tr¬ng V¨n §¹o, LuËn v¨n Th¹c Sü Du lÞch häc
  1
 • Đ I H C QU C GIA HÀ N I
  TR NG Đ I H C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂNƯỜ
  VĂN
  --------------------------------
  TR NG VĂN Đ OƯƠ
  XÁC Đ NH GIÁ TR TÀI NGUYÊN DU L CH
  C A V N QU C GIA CÚC PH NG ƯỜ ƯƠ
  B NG PH NG PHÁP TCM VÀ CVM ƯƠ
  Chuyên ngành: Du l ch h c
  (Ch ng trình đào t o thí đi m)ươ
  LU N VĂN TH C S DU L CH H C
  NG I H NG D N KHOA H C: ƯỜ ƯỚ
  PGS.TS. TR N Đ C THANH

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016 , 18:41

Mô tả tài liệu:

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI NGUYÊN DU LỊCH CỦA VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG

Chương 1. LÍ LUẬN CHUNG VỀ TCM VÀ CVM Trong thời gian gần đây, nhiều nhà nghiên cứu du lịch và lữ hành ở nhiều quốc gia trên thế giới đã nhấn mạnh đến vai trò của các phương pháp chi phí du lịch và phương pháp đánh giá ngẫu nhiên trong việc xác định giá trị du lịch của các điểm du lịch như các Vườn quốc gia, các hồ nước, các khu vực công cộng mà ở những nơi đó có tổ chức các hoạt động du lịch và giải trí. Xuất hiện lần đầu tiên từ những năm 50 của thế kỷ thứ 20, cho đến nay TCM và CVM đã và đang được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chương dưới đây trình bày khái quát nội dung của các phương pháp và quan điểm định giá môi trường, lược sử nghiên cứu TCM và CVM, nội dung phương pháp luận và ý nghĩa của việc áp dụng các phương pháp này trong lĩnh vực du lịch và lữ hành. 1.1. Các quan điểm và phương pháp định giá môi trường Từ góc độ kinh tế học, thị trường là nơi diễn ra sự trao đổi, mua bán giữa người bán và người mua về một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó. Và trên thị trường, tất cả các hàng hóa và dịch vụ đều phải tuân theo quy luật cung cầu, quy luật giá cả, quy luật cạnh tranh,… Khi xuất hiện trên thị trường, các hàng hóa và dịch vụ được trao đổi, mua bán với các mức giá khác nhau do các điều kiện thị trường cụ thể, cũng như do giá trị và giá trị sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ đó quy định. Như vậy, có thể nói rằng thị trường là cơ sở, là thước đo để xác định giá hay giá trị của một loại hàng hóa hay dịch vụ nào đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đều có thể dễ dàng xác định giá trị thông qua giá cả trên thị trường. Một mặt là do tính phức tạp cố hữu của các thành phần tạo nên các sản phẩm hay dịch vụ đó. Mặt khác, giá trị đích thực của sản phẩm hay dịch vụ không nhất thiết phải nằm trong chính sản phẩm đó, mà có thể do tầm quan trọng của chúng đối với một lĩnh vực, ngành nghề cụ thể hay sự tác động của chúng đối với các sản phẩm, dịch vụ khác hay đối với người tiêu dùng. Điều này dễ dàng nhận thấy đối với các sản phẩm và dịch vụ du lịch, các hàng hóa và dịch vụ môi trường. Đây là những sản phẩm và dịch vụ được tạo nên bởi rất nhiều thành tố khác nhau, rất nhiều ngành nghề khác nhau, và đặc biệt, phần lớn trong số đó được đặc trưng bởi tính công cộng trong quá trình sử dụng, nên thật khó để áp dụng các quan điểm và phương pháp định giá hàng hóa thị trường đối với các sản phẩm và dịch vụ nói trên. Trong thời gian gần đây, khi định giá một loại sản phẩm hay dịch vụ nào đó, các nhà hoạch định chính sách ngày càng chú trọng đến khía cạnh môi trường, bên cạnh lợi ích kinh tế của sản phẩm. Vậy đối với các hàng hóa và dịch vụ phi thị trường, điều cần thiết là cần gán cho chúng một mức giá nào đó. Do đó, trong những năm qua, việc định giá các hàng hóa phi thị trường đã trở thành một vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước do sự ý thức ngày càng cao về ý nghĩa xã hội quan trọng của các hàng hóa đó cũng như sự thiếu chính xác trong quá trình tính toán giá trị mà các hàng hóa phi thị trường thực sự mang lại. Chính vì lẽ đó, một số quan điểm và phương pháp định giá hàng hóa phi thị trường đã được đưa ra bởi một số nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách ở nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trên thực tế, có khá nhiều quan điểm và phương pháp xác định giá trị tiền tệ của các hàng hóa phi thị trường. i) Quan điểm hàng hóa liên quan Như chúng ta đã biết, một loại hàng hóa hay dịch vụ phi thị trường có thể liên quan đến một loại hàng hóa hay dịch vụ nào đó hiện có trên thị trường. Do đó giá trị của các loại hàng hóa phi thị trường này có thể được xác định bằng cách sử dụng các thông tin về các mối liên quan và giá cả trên thị trường. Theo đó, có thể áp dụng các phương pháp định giá sau: • Phương pháp trao đổi Cơ sở của phương pháp trao đổi là xác định giá trị của loại hàng hóa phi thị trường thông qua giá của loại hàng hóa thị trường có thể trao đổi tương đương. Phương pháp này chủ yếu được áp dụng ở các nước đang phát triển, nơi còn diễn ra phổ biến phương thức trao đổi hàng – hàng. Hơn nữa, sử dụng phương pháp này cần tính đến những thói quen, phong tục tập quán địa phương, đặc biệt là các đơn vị trao đổi và giá cả của hàng hóa… • Phương pháp thay thế trực tiếp Phương pháp này ước tính giá trị của hàng hóa và dịch vụ phi thị trường theo giá cả của hàng hóa và dịch vụ thay thế trong những điều kiện tương đương. Có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất, nếu hàng hóa được thay thế hoàn hảo thì giá trị kinh tế của chúng sẽ như nhau. Thứ hai, nếu hàng hóa được thay thế không hoàn hảo thì giá trị của hàng hóa thị trường chỉ có ý nghĩa đại diện cho hàng hóa phi thị trường. Trong nhiều trường hợp có thể làm sai lệch giá trị thực tế của hàng hóa và dịch vụ phi thị trường. ii) Quan điểm thị trường quy ước Quan điểm thị trường quy ước đánh giá thẳng sự biến đổi môi trường bằng cách quan sát sự thay đổi vật lý của môi trường và ước tính mức độ thiệt hại mà sự biến đổi đó gây nên theo giá cả của hàng hóa thị trường như mưa đá làm phá hại hoa màu, cây trồng trên đất hay hiện tượng sương giá kéo dài làm ảnh hưởng không chỉ đến cây trồng mà còn cả đối với nhiều loại vật nuôi khác. Theo quan điểm thị trường quy ước, có nhiều phương pháp khác nhau được áp dụng: • Phương pháp liều lượng – đáp ứng Phương pháp này đo lường tác động của sự biến đổi môi trường vật lý đối với người chịu ảnh hưởng như ảnh hưởng của mưa axit đối với sự ăn mòn nguyên vật liệu, trang thiết bị, máy móc, nhà xưởng… Phương pháp này được áp dụng phổ biến trong các điều kiện sau: sự biến đổi của môi trường vật lý có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất sản phẩm hay dịch vụ; ảnh hưởng của môi trường là đáng kể và rõ ràng, có thể quan sát và đo lường được; thị trường phải được vận hành tốt và giá cả hàng hóa phản ánh đúng giá trị kinh tế. • Phương pháp tài sản con người Phương pháp này được sử dụng phổ biến trong các trường hợp xác định chi phí do ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, gây nên các loại bệnh tật, ốm đau, sức lao động giảm sút… • Phương pháp hàm sản xuất Nếu coi các yếu tố môi trường như nước, không khí, đất đai là các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất thì khi một hoặc một số các yếu tố môi trường nói trên thay đổi thì quá trình sản xuất cũng bị tác động, hay nói các

Tin mới nhất

Trang