Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Ban Nguoi Thứ tư, Tháng 10 28, 2015 - 17:14
2 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:40
3 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:41
4 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:41
5 Ban Nguoi Thứ năm, Tháng 10 29, 2015 - 07:41
6 quang tran Thứ hai, Tháng 1 11, 2016 - 18:11
7 Van tc Thứ hai, Tháng 6 27, 2016 - 21:52
8 Pham Uyen Thứ tư, Tháng 11 15, 2017 - 16:45

Vấn đề đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

Ảnh của nhocxinh9x
9x Nhóc(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 23
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 28 | Loại file: DOC
 • V n đ đ o đ c, l i s ng con ng i ườ
  Vi t Nam trong n n kinh t th tr ng ế ườ
  1
 • M C L C
  TI U LU N MÔN TRI T H C ...................................................................................................3
  I. Đ T V N Đ .............................................................................................................................3
  II. LÝ LU N V Đ O Đ C VÀ L I S NG C A CON NG I ƯỜ ............................................5
  1. Khái quát v b n ch t đ o đ c. .................................................................................................5
  2. Khái quát v s hình thành nên đ o đ c và l i s ng con ng iề ự ườ ............................................10
  III. V N Đ XÂY D NG Đ O Đ C, L I S NG CON NG I TRONG N N KINH T ƯỜ
  TH TR NG. ƯỜ .............................................................................................................................14
  1. Th c tr ng v đ o đ c, l i s ng con ng i Vi t Nam trong n n kinh t th tr ng. ườ ế ườ ..........14
  2. Nguyên nhân..............................................................................................................................21
  3. Các gi i pháp ............................................................................................................................24
  IV. K T LU N .............................................................................................................................27
  DANH M C TÀI LI U THAM KH O ....................................................................................29
  2
 • TI U LU N MÔN TRI T H C
  I. Đ T V N Đ
  Con ng i luôn ch đ trung tâm c a l ch s tri t h c t c đ i đ nườ ế ế
  hi n đ i. V i t cách sinh v t cao c p nh t, tinh hoa c a muôn loài, con ư
  ng i luôn s ng ý th c t t o nên “cái tôi” riêng bi t. S hình thành ườ
  phát tri n c a nhân cách s th ng nh t c a các y u t sinh h c, tâm ế
  h i đ xác l p “cái tôi” c a nhân. S bi n đ i to l n, sâu s c c a đ i s ng ế
  kinh t - h i đã tác đ ng m nh m đ n con ng i cũng nh s hình thànhế ế ườ ư
  nên nhân cách con ng i h .ườ
  t ng đ o đ c con ng i v n đ cùng quan tr ng, không thưở ườ
  thi u trong nhân cách con ng i. Trong cu c s ng hi n đ i ngày nay khi giáế ườ
  tr v t ch t đ c con ng i đ lên quá cao, khi đ i đa s m i ng i đ u ch y ượ ườ ườ
  theo l i s ng th c d ng thì t ng đ o đ c ch còn m t ni m h t s c xa ưở ế
  v i. V n đ đ t ra bây gi m th nào đ m i ng i nh n th c đ c ế ườ ượ
  t ng đ o đ c cho mình, làm th nào đ m i ng i luôn chăm lo gi gìn ph mưở ế ườ
  ch t, đ o đ c cách m ng.
  V i cu c s ng ngày càng đ c nâng cao, n n kinh t - h i ngày càng ượ ế
  phát tri n nh ng v n đ đ o đ c con ng i l i là v n đ đáng lo ng i nh t. ư ườ
  Tình tr ng tha hóa, bi n ch t v đ o đ c c a m t s b ph n con ng i trong ế ườ
  xã h i đã đ c nhi u nhà nghiên c u tri t h c, xã h i h c, nhà văn, nhà báo, đ o ượ ế
  di n phim… đ c p đ n v n đ đ o đ c l i s ng c a con ng i Vi t Nam ế ườ
  t th i xa x a cho đ n nay. Nh ng nh ng tác ph m văn h c, nh ng bài báo, b ư ế ư
  phim hay công trình nghiên c u c a các nhà khoa h c cũng ch a l t t h t đ c ư ế ượ
  b m t c a l i s ng đ o đ c c a con ng i th i nay. B i vì, cu c s ng ườ
  không ng ng v n đ ng, con ng i l i b cu n vào vòng luân chuy n đó nên ườ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2015 , 16:05

Mô tả tài liệu:

Vấn đề đạo đức, lối sống con người Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

Con người luôn là chủ đề trung tâm của lịch sử triết học từ cổ đại đến hiện đại. Với tư cách là sinh vật cao cấp nhất, là tinh hoa của muôn loài, con người luôn sống có ý thức và tự tạo nên “cái tôi” riêng biệt. Sự hình thành và phát triển của nhân cách là sự thống nhất của các yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội để xác lập “cái tôi” của cá nhân. Sự biến đổi to lớn, sâu sắc của đời sống kinh tế - xã hội đã tác động mạnh mẽ đến con người cũng như sự hình thành nên nhân cách con người họ. Lý tưởng đạo đức con người là vấn đề vô cùng quan trọng, không thể thiếu trong nhân cách con người. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay khi mà giá trị vật chất được con người đề lên quá cao, khi đại đa số mọi người đều chạy theo lối sống thực dụng thì lý tưởng đạo đức chỉ còn là một niệm hết sức xa vời. Vấn đề đặt ra bây giờ là làm thế nào để mọi người nhận thức được lý tưởng đạo đức cho mình, làm thế nào để mọi người luôn chăm lo giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng. Với cuộc sống ngày càng được nâng cao, nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển nhưng vấn đề đạo đức con người lại là vấn đề đáng lo ngại nhất. Tình trạng tha hóa, biến chất về đạo đức của một số bộ phận con người trong xã hội đã được nhiều nhà nghiên cứu triết học, xã hội học, nhà văn, nhà báo, đạo diễn phim… đề cập đến vấn đề đạo đức và lối sống của con người Việt Nam từ thời xa xưa cho đến nay. Nhưng những tác phẩm văn học, những bài báo, bộ phim hay công trình nghiên cứu của các nhà khoa học cũng chưa lột tả hết được bộ mặt của lối sống và đạo đức của con người thời nay. Bởi vì, cuộc sống không ngừng vận động, mà con người lại bị cuốn vào vòng luân chuyển đó nên nếu tại ngày hôm nay những tác phẩm nói về đạo đức, lối sống của con người của ngày hôm nay nhưng ngay ngày mai có thể những tác phẩm đó không còn đúng với thực tế của cuộc sống nữa.. Trên thực tế cho ta thấy vấn đề đạo đức và lối sống của con người ngày nay có rất nhiều vấn đề nổi cộm. Cuộc sống càng được nâng cao thì những phẩm chất đạo đức tốt đẹp ngày càng ít đi, thay vào đó tình trạng tha hóa, biến chất về đaọ đức và lối sống con người Việt Nam ngày càng nhiều và trầm trọng hơn.Trước thực tế đó Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có những chủ trương, chính sách và những chế tài cụ thể để quản lý và kiểm soát tình trạng tha hóa, biến chất về đạo đức và lối sống con người Việt Nam trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. Qua tìm hiểu về các vấn đề nghiên cứu bài tiểu luận môn Triết học trong phạm vi khóa học 16 cao học hệ tập trung, đã có nhiều đề tài nghiên cứu về con người, bản chất con người và một số các vấn đề về sự phát triển kinh tế, … nhưng chưa có đề tài nào nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề đạo đức và lối sống của con người Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. Vấn đề đạo đức con người và lối sống của con người Việt nam hiện nay vẫn chưa dừng lại ở những gì ta đã biết. Nhận thức được những điều trên, với mục đích sử dụng các phương pháp luận của thế giới quan duy vật hiện chứng kết hợp phương pháp luận của phép biện chứng duy vật, tôi muốn được tìm hiểu sâu hơn về những vấn đề đạo đức con người. Đó là lý do tôi chọn đề tài nghiên cứu là: “Vấn đề đạo đức, lối sống con người Việt Nam tr

Tin mới nhất

Trang