Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 03:27
2 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 03:28
3 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 03:28
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:47
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:47
6 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:47
7 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:47
8 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:47
9 Hoàng Sơn Thứ bảy, Tháng 7 22, 2017 - 15:59
10 Hoàng Sơn Thứ bảy, Tháng 7 22, 2017 - 15:59

Ương nuôi ấu trùng cua bể

Ảnh của thuquangbui90
Thụ Bùi Quang(323 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 14
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 112 | Loại file: PDF
 • Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
  TRNG I HC CN TH
  KHOA THY SN
  NGUYN TRNG SINH
  NG NUÔI U TRÙNG CUA BIN (Scylla paramamosain)
  HAI GIAI N (ZOEA-1 n ZOEA-5 và ZOEA-5 n CUA-1)
  I CÁC MT QUY MÔ KHÁC NHAU
  LUN VN TT NGHIP CAO HC
  NGÀNH NUÔI TRNG THY SN
  CÁN B HNG DN
  Ts. TRN NGC HI
  2009
 • Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
  i
  I CM N
  Tác gi xin chân thành cám n n Thy hng dn, Tin s Trn Ngc Hi ã
  quan m u dt, tn tâm hng dn và to u kin thun li trong thi gian
  thc hin tài. Xin chân thành cám n Thy, Tin s V Ngc Út và Thy,
  Tin s Nguyn Vn Hòa ã tn m góp ý chnh sa cng  tài c
  thc hin hoàn chnh.
  Xin chân thành cm n Ban Giám Hiu Trngi hc Cn Th, Ban Ch
  Nhim Khoa Thy sn, B môn K thut nuôi Hi sn, B môn Thy sinh hc
  ng dng và quý Thy, Cô trong Khoa Thy sn, Trng i hc Cn Th.
  Xin chân thành cm n Ban Giám Hiu Trng i hc Trà Vinh, Ban Ch
  nhim Khoa Nông nghip - Thy sn, Phòng Nghiên cu khoa hc, Phòng K
  hoch Tài v, Phòng Qun tr - Thit bã to u kin thun li trong thi
  gian thc hin tài này.
  Nhân ây tác gi cng gi li cám n n gia ình, các bn ng nghip, tp
  th lp Cao hc Thy sn khóa 13ã nhit tình h tr trong sut thi gian hc
  tp cng nh thc hin  tài.
  Trà Vinh, ngày 09 tháng 9 nm 2009
  c gi
  Nguyn Trng Sinh
 • Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
  ii
  M TT
  nâng cao nng sut và hiu qu trong ng nuôi u trùng cua bin, tài
  ng nuôi u trùng cua bin (S. paramamosain Estampador
  , 1949) theo
  hai giai on (Zoea-1 n Zoea-5 và Zoea-5 n Cua-1) vi các mt  và
  quy mô khác nhau” ã c thc hin t tháng 4 nm 2008 n tng 6 nm
  2009 ti tri cua ging thuc Khoa Nông nghip - Thy sn, Trng i hc
  Trà Vinh. Các tnghim trên u c áp dng theo mô hình nc trong h.
  Thí nghim 1 nghiên cu nh hng ca mt ng lên s phát trin, t l
  sng và nng sut ca u trùng cua bin t giai n Zoea-1 n Zoea-5, cho
  thy mt  ng 200 con/L cho hiu qu cao nht v kích thc u trùng và
  t l sng n giai n Z5 (t 61,0±4,55%). Thí nghim 2 nghiên cu nh
  ng ca mt  ng lên s phát trin, t l sng và nng sut ca u trùng
  cua bin t giai n Zoea-5 n Cua-1, cho kt qu tt nht khi ng u
  trùng Zoea-5 mt  t 30 con/L. T kt qu thí nghim trên ã chn ra mt
  phù hp nht cho ng nuôi là 200 u trùng Z1/L và 30 u trùng Z5/L
  ng dng vào sn xut quy mô b ln (500 L và 4000 L). Kt qu cho thy, t
  l sng và nng sut t u trùng n giai on Cua-1 khá cao và có nhiu trin
  vng  ng dng vào sn xut thc t.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015 , 15:51

Mô tả tài liệu:

Ương nuôi ấu trùng cua bể

Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứuTRNG I HC CN THKHOA THY SNNGUYN TRNG SINHNG NUÔI U TRÙNG CUA BIN (Scylla paramamosain)HAI GIAI N (ZOEA-1 n ZOEA-5 và ZOEA-5 n CUA-1)I CÁC MT  VÀ QUY MÔ KHÁC NHAULUN VN TT NGHIP CAO HCNGÀNH NUÔI TRNG THY SNCÁN B HNG DNTs. TRN NGC HI2009

Tin mới nhất

Trang