Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ năm, Tháng 10 13, 2016 - 16:52

ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MỀM XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRỢ GIÚP ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG ĐÔNG ĐƯỜNG UỐNG CHO BỆNH NHÂN SỬ DỤNG

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 88 | Loại file: PDF
 • B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
  ------------------------------------------------------
  LUN VĂN THC S KHOA HC
  NG DNG MT S PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MM XÂY
  DNG PHN MM TR GIÚP ĐIU TR THUC CHNG ĐÔNG
  ĐƯỜNG UNG CHO BNH NHÂN S DNG VAN TIM NHÂN
  TO
  NGÀNH: CÔNG NGH THÔNG TIN
  TRN NGC CƯỜNG
  HÀ NI - 2005
  TRN NGC CƯỜNG – NGÀNH CÔNG NGH THÔNG TIN – KHÓA 2003
 • 2
  LI CM ƠN
  Tôi xin chân thành cm ơn Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyn Hoàng Phương, Giám
  đốc trung tâm tin hc – B y tế đã tn tình hướng dn tôi v đề tài, kiến thc và nhng
  phương pháp lun quý giá cho đồ án này.
  Tôi xin chân thành cm ơn bác sĩ Nguyn Ngc Quang – B môn Tim mch –
  trường Đại hc Y Hà ni, bác sĩ Phm Thái Sơn, bác sĩ Lê Thanh Bình Khoa hu
  phu C1, Vin tim mch quc gia Vit Nam, bnh vin Bch Mai đã gi
  i thích cho tôi
  hiu được các vn đề phc tp v chuyên môn y hc và đánh giá các phương án tiếp
  cn lý thuyết so vi các vn đề thc tế điu tr thuc chng đông đường ung.
  Tôi xin chân thành cm ơn Trung tâm phát trin khoa hc, công ngh và tài
  năng tr, Trung ương Đoàn TNCS H Chí Minh đã to điu kin tt nht v thi gian
  và công vic để tôi có th
  tham gia và hoàn thin khóa hc này.
  Tôi xin chân thành cm ơn nhng bui seminar khoa hc ca Trung tâm tin hc
  – B y tế đã dành cho tôi nhng bui trình bày các ý tưởng, các hướng tiếp cn và gii
  pháp gii quyết vn đềđồ án đã đưa ra. Chúc seminar ca các bn ngày càng phát
  trin.
  Tôi xin chân thành cm ơn nhng người thân yêu, bn bè, các đồng nghip tr
  t các công ty iMatrix, công ty RunSystem đã động viên giúp đỡ tôi trong sut khóa
  hc và quá trình làm đồ án. Chúc công ty ca các bn ngày càng
  đoàn kết gn bó và
  tr thành nhng công ty rt ln Vit nam.
  Tôi cũng xin bày t lòng cm ơn đối vi các thy cô công tác ti Trung tâm đào
  to bi dưỡng sau đại hc đã giúp đỡ và hướng dn tn tình chúng tôi trong sut khóa
  hc.
  Tôi cũng xin bày t lòng cm ơn đối vi các thy cô trong Khoa công ngh
  thông tin trường Đại hc Bách Khoa Hà Ni đã giúp đỡ và to điu ki
  n cho tôi trong
  quá trình hc tp.
  Cui cùng, tôi xin cám ơn các bn cùng lp Cao hc CNTT khóa 2003-2005 đã
  sát cánh bên tôi vượt qua nhng khó khăn và vt v sut 2 năm hc tp bên nhau.
  Chúc tt c các bn đều tr thành nhng người thành đạt.
 • 3
  Mc lc
  Danh sách bng ...........................................................................................................5
  Danh sách hình v .......................................................................................................6
  Li m đầu ................................................................................................. 7
  I. Đặt vn đề ................................................................................................................7
  II. Mc tiêu ca đề tài..................................................................................................7
  III. Phm vi nghiên cu...............................................................................................8
  IV. Phương pháp nghiên cu.......................................................................................8
  V. B cc ca đề tài.....................................................................................................8
  Chương 1: Sơ qua v bnh tim và vic điu tr thuc chng đông
  đường ung bnh nhân thay van tim nhân to .................................. 10
  1.1 Tìm hiu sơ b v bnh tim.................................................................................10
  1.1.1 Tìm hiu qua v qu tim bình thường................................................................................. 10
  1.1.2 Nhng bnh liên quan đến vic thay van tim ..................................................................... 14
  1.2 Điu tr thuc chng đông đường ung bnh nhân thay van tim nhân to......15
  1.2.1 Kiến thc chung.................................................................................................................. 15
  1.2.2 Theo dõi khi s dng thuc ................................................................................................ 18
  Chương 2: Xác định các yếu t liên quan và các kiến thc chuyên gia
  trong điu tr thuc chng đông đường ung. ....................................... 21
  2.1 Các yếu t liên quan đến điu tr thuc chng đông đường ung.......................21
  2.1.1 Vn đề điu tr sau m ........................................................................................................ 21
  2.1.2 Chế độ ăn ung và các loi thc phm cha Vitamin K..................................................... 22
  2.2 Hn chế đối tượng nghiên cu ............................................................................26
  Chương 3: Cơ s lý thuyết mt s phương pháp tính toán mm......... 27
  3.1 Lý thuyết tp m .................................................................................................27
  3.1.1 Các khái nim ..................................................................................................................... 27
  3.1.2 Các phép toán cơ s............................................................................................................ 28
  3.1.3 Mô hình m và phương pháp lp lun m.......................................................................... 30
  3.1.4 Kh m ............................................................................................................................... 31
  3.2. Lp lun da trên các trường hp ......................................................................33
  3.2.1 S dng li tri thc và kinh nghim.................................................................................... 33
  3.2.2 Các k thut lp lun da trên s s dng li..................................................................... 34
  3.2.3 Hàm đo s tương t trong lp lun da trên các trường hp.............................................. 37

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 12:22

Mô tả tài liệu:

ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MỀM XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRỢ GIÚP ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG ĐÔNG ĐƯỜNG UỐNG CHO BỆNH NHÂN SỬ DỤNG

ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN MỀM XÂY DỰNG PHẦN MỀM TRỢ GIÚP ĐIỀU TRỊ THUỐC CHỐNG ĐÔNG ĐƯỜNG UỐNG CHO BỆNH NHÂN SỬ DỤNG

Tin mới nhất

Trang