Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH LINH HOẠT TRONG QUY TRÌNH CỘNG TÁC PHẦN MỀM

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 106 | Loại file: PDF
 • B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
  ------------------------------------------------------
  LUN VĂN THC S KHOA HC
  NG DNG LP TRÌNH LINH HOT TRONG
  QUY TRÌNH CNG TÁC PHN MM
  NGÀNH: CÔNG NGH THÔNG TIN
  MÃ S:
  AN VĂN MINH
  Người hướng dn khoa hc:
  TS. HUNH QUYT THNG
  HÀ NI - 2006
 • LI CAM ĐOAN
  Em xin cam đoan lun văn tt nghip này là kết qu nghiên cu ca
  bn thân, dưới s hướng dn ca thy giáo, TS.Hunh Quyết Thng. Nếu có
  gì sai phm em xin hoàn toàn chu trách nhim.
  Người làm cam đoan
  An Văn Minh
 • 2
  MC LC
  DANH SÁCH BNG ....................................................................................... 5
  DANH SÁCH CÁC HÌNH V......................................................................... 5
  LI CM ƠN ...................................................................................................6
  LI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 7
  Chương 1. TNG QUAN V LP TRÌNH “LINH HOT” VÀ “QUY
  TRÌNH CNG TÁC PHN MM”............................................................... 10
  1.1. PHƯƠNG PHÁP LP TRÌNH LINH HOT...................................... 10
  1.1.1. Lp trình “linh hot” là gì?.............................................................10
  1.1.2. Ti sao s dng XP?.......................................................................11
  1.1.3. Lch s phát tri
  n ca XP............................................................... 11
  1.1.4. Các mc tiêu ca XP ...................................................................... 12
  1.1.5. Các giá tr ca XP...........................................................................13
  1.1.6. Các quy tc ca XP ........................................................................ 15
  1.1.7. Các hot động theo XP...................................................................16
  1.2. QUY TRÌNH CNG TÁC PHN MM ............................................19
  1.2.1. Gii thiu quá trình cng tác phn mm........................................ 20
  1.2.2. Các yếu t liên quan đến CSP........................................................ 23
  1.2.3. Các yếu t cơ bn........................................................................... 27
  1.2.4. Định nghĩa quá trình cng tác phn mm ...................................... 29
  1.3. KT HP XP TRONG CSP ĐỂ PHÁT TRIN PHN MM ........... 38
  Chương 2. CÁC “THÔNG L” TRONG XP ................................................. 40
  2.1. TNG QUAN V CÁC THÔNG L TRONG XP .............................40
  2.2. CÁC THÔNG L TRONG XP ............................................................41
  2.2.1. Tiêu chun mã hoá .........................................................................41
  2.2.2. S hu chung mã lnh....................................................................41
  2.2.3. S kết hp thường xuyên ............................................................... 41

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 12:26

Mô tả tài liệu:

ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH LINH HOẠT TRONG QUY TRÌNH CỘNG TÁC PHẦN MỀM

ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH LINH HOẠT TRONG QUY TRÌNH CỘNG TÁC PHẦN MỀM

Tin mới nhất

Trang