Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Thanh Hương Thứ hai, Tháng 2 20, 2017 - 21:24
2 bui thi Hanh Chủ nhật, Tháng 6 4, 2017 - 15:25
3 bui thi Hanh Chủ nhật, Tháng 6 4, 2017 - 15:25
4 tran thi loan Thứ hai, Tháng 6 26, 2017 - 10:23
5 Nguyễn Trúc Thứ bảy, Tháng 7 15, 2017 - 08:19
6 Nguyên Thị Thục Anh Chủ nhật, Tháng 7 1, 2018 - 15:00

TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 255
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 17 | Loại file: DOC
 • TUYN TP 23 CHUYÊN Đ BI D
  Ư
  NG TOÁN L P 4 ÔN LUY N THI
  VIOLYMPIC TRÊN MNG
  PH
  LC
  CHUYÊN Đ 1: ĐC, VIT, SO SÁNH
  S
  A THUY T
  I. Đ c
  s
  1) Trư n g h p s có ch s tn cùng là 1.
  2) Trư n g h p s có ch s tn cùng là 4.
  3) Trư n g h p s có ch s tn cùng là 5.
  II. Vi tế
  s:
  1) Viết s th eo li đc cho trước.
  2) Cho s vi tế li đc.
  III So sánh
  CHUYÊN Đ 2: TÍNH GIÁ TR BIU TH C - TÍNH
  NHANH
  A THUY T
  GHI NH
  PHÉP C NG
  PHÉP TR
  PHÉP NHÂN
  PHÉP CHIA
  I Tính giá tr bi u
  thc.
 • H t h ng phát tri n Toán IQ Vi t Nam
  Cô Trang – 0948.228.325
  -------------***----------------
  Đăng ký h c t p b i dưỡng Toán l p 4 ôn luy n thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 3
  II Tính nhanh.
  Dng 1. Vn d ng tính ch t giao hoán và tính ch t k ết hp ca phép
  c n g
  Dng 2. V n dng tính ch t c a dãy s cách
  đu
  Dng 3. V n dng tính ch t giao hoán và tính ch t k ết hp ca phép
  nhân Dng 4. Vn d ng quy tc nhân mt s v i mt t n g
  Dng 5. V n dng quy tc nhân m t s v i m t
  hi u D ng 6. M t vế bng 0
  B BÀI
  TP
  I M t s bài toán
  violympic.
  Hướng dn gii
  II Bài t p t luyn,
  HSG.
  Hướng dn gii
  CHUYÊN Đ 3: TÌM X
  A THUY T
  I. M t s l
  ƣ
  u ý cn nh khi gi i toán tìm
  X:
  II. Các d ng bài tìm X th
  ƣ
  ng g p l p
  3:
 • H t h ng phát tri n Toán IQ Vi t Nam
  Cô Trang – 0948.228.325
  -------------***----------------
  Đăng ký h c t p b i dưỡng Toán l p 4 ôn luy n thi Toán Violympic | Cô Trang – 0948.228.325 4
  Dng 1: Các bài tìm X mà v trái là t nế g, hiu, tích, thương ca 1 s v i 1
  ch còn vế ph i là 1 s.
  Dng 2: Nh ng bài tìm X mà vế trái là tng, hiu, tích, th ngươ ca 1 s v i
  1 ch còn v ế ph i là 1 tng, hi u , tích, thư ngơ ca hai s.
  Dng 3: Các bài toán tìm X mà vế trái là bi u th c có 2 phép t ính không có
  d u ngo c đ n,ơ v phế i là mt s.
  Dng 4: Các bài toán tìm X mà vế trái là bi u th c có 2 phép t ính có du
  ngoc đ nơ , v ế phi là m t s .
  Dng 5: Các bài toán tìm X mà vế trái là bi u th c có 2 phép t ính không có
  d u ngo c đ n,ơ v phế i là 1 t n g, hiu, tích, th ngươ ca hai s.
  Dng 6: Các bài toán tìm X mà vế trái là bi u th c có 2 phép t ính có du
  ngoc đ nơ , v ế phi là 1 tng, hi u , tích, thương ca hai s.
  B BÀI
  TP
  I M t s bài toán
  violympic.
  Hướng dn gii
  II Bài t p t luyn,
  HSG.
  Hướng dn gii
  CHUYÊN Đ 4: CU TO
  S
  A THUY T
  I Kiến thc c n
  nh .

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2016 , 14:08

Mô tả tài liệu:

TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

TUYỂN TẬP 23 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 ÔN LUYỆN THI VIOLYMPIC TRÊN MẠNG

Tin mới nhất

Trang