Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Thien Thứ hai, Tháng 11 7, 2016 - 18:57
2 Tran Thien Thứ hai, Tháng 11 7, 2016 - 18:57
3 thúy nguyễn Hằng Thứ năm, Tháng 11 24, 2016 - 23:04
4 maithuong pham Thứ sáu, Tháng 5 26, 2017 - 11:33

Tung và bắt bóng cùng cô

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 580
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • K HO CH TU N I.
  Ch đ : Bé yêu cô c p d ng. ưỡ
  (Th i gian th c hi n 1 tu n: t ngày 24 -28/10/2016)
  So n bài ca ph .
  I) K t qu mong đ i.ế
  - Đ m b o an toàn tuy t đ i cho tr
  - Đ m b o v sinh s ch s
  - Ph cô chính trong các ti t d y và ho t đ ng ế
  - Chu n b n c u ng, đ dùng ph c v ăn ng đ y đ cho tr ướ
  II) Công vi c th c hi n:
  - Bao quát tr m i lúc m i n i ơ
  - V sinh nhóm l p, sân ch i s ch s ơ
  - Ph cô chính trong các ti t d y và ho t đ ng ế
  - L y n c u ng đ dùng ph c v ăn ng đ y đ cho tr ướ
  Th 2 ngày 24 tháng 10 năm 2016.
  * Ph ho t đ ng:
  - Nh n bi t t p nói :Trò chuy n v m t s công vi c c a cô c p d ng. ế ưỡ
  - Chi u tr i, x c xô, tranh nh v công vi c c a các cô các bác trong nhóm ế
  l p
  - Nh c tr c t gu c ,dép tr c lúc vào h c ướ
  * Ph ho t đ ng khác:
  - Chu n b đ y đ đ dùng trong m i ho t đ ng
  - V sinh trong và ngoài l p s ch s
  - Chu n b n c u ng, đ dùng ph c v ăn ng đ y đ cho tr ướ
  - Đ m b o tr ăn h t su t, ng đ y gi c ế
  - Bao quát tr .
  ********************************
  Th 3 ngày 25 tháng 10 năm 2016.
  * Ph ho t đ ng: V n đ ng
  - Sân t p s ch s ,an toàn,
  - Nh c tr c t gu c, dép tr c lúc ra sân ướ
  * Ph ho t đông khác:
  - Chu n b đ y đ đ dùng trong m i ho t đ ng
  - V sinh trong và ngoài l p s ch s
  - Chu n b n c u ng đ dùng ph c v ăn ng đ y đ cho tr ướ
  - Đ m b o tr ăn h t su t, ng đ y gi c ế
  - Bao quat tr .
  ********************************
 • Th 4 ngày 26 tháng 10 năm 2016.
  * Ph ho t đ ng : Âm nh c
  - Chu n b chi u tr i, x c xô ế
  - Nh c nh tr c t gu c dép tr c lúc vào h c ướ
  * Ph ho t đ ng khác:
  - Chu n b đ y đ đ dùng trong m i ho t đ ng
  - V sinh trong và ngoài l p s ch s
  - Chu n b n c uông đ dùng ph c v ăn ng đ y đ cho tr ướ
  - Đ m b o tr ăn h t su t ng đ y gi c ế
  - Bao quát tr .
  *********************************
  Th 5 ngày 27 tháng 10 năm 2016.
  * Ph ho t đ ng: Th ơ
  - Chu n b chi u tr i, x c xô.tranh chuy n'' Chào bu i sáng " ế
  - Nh c tr c t gu c,dép tr c lúc vào h c ướ
  * Ph ho t đ ng khác:
  - Chu n b đ y đ đ dùng trong m i ho t đ ng
  - V sinh trong và ngoài l p s ch s
  - Chu n b n c u ng đ dùng ph c v ăn ng đ y đ cho tr ướ
  - Đ m b o tr ăn h t su t, ng đ y gi c ế
  - Bao quát tr
  *****************************
  Th 6 ngày 28 tháng 10 năm 2016.
  * Ph ho t đ ng: T o hình
  - Chu n b tranh m u bút màu, r đ ng, bàn gh đ y đ cho tr ế
  - Nh c tr c t gu c, dép tr c lúc vào h c ướ
  * Ph ho t đ ng khác:
  - Chu n b đ y đ đ dùng trong m i ho t đ ng
  - V sinh trong và ngoài l p s ch s
  - Chu n b n c u ng đ dùng ph c v ăn ng đ y đ cho tr ướ
  - Đ m b o tr ăn h t su t, ng đ y gi c ế
  - Bao quát tr .
  *********************************
 • K HO CH TU N II
  Ch đ : Bé yêu cô bác s .
  (Th i gian th c hi n 1 tu n: T ngày 31/10 đ n ngày 4/11/2016) ế
  So n bài ca chính
  N D Th 2 Th 3 Th 4ư Th 5 Th 6
  Đón
  tr
  - Cô đ n s m m c a phòng thông thoáng v sinh s ch sế
  - Cô đón tr v i thái đ vui v , ni m n ân c n
  - Trao đ i v i ph huynh v tình hình c a tr
  - Trò chuy n v i tr v ch đi m: Bé yêu cô c p d ng. ưỡ
  + Sáng nay ai đ a các con đi h c?ư
  + Đ n tr ng có nh ng ai?ế ườ
  + H ng ngày ai n u cho các con ăn?
  + N u cho các con ăn nh ng món ăn gì?
  + Các con yêu cô c p d ng không? ưỡ
  - giáo d c tr bi t chào h i. yêu quý kính tr ng các cô giáo…. ế
  - Cho tr ch i t do: ơ
  Th
  d c
  sáng
  T p bài: "Ti ng chú gà tr ng g i" ế
  I/ K t qu mong đ i: ế
  - Tr đ c hít sâu, th ra t t trong không khí trong lành bu i sáng ượ
  - Tr t p các đ ng tác theo cô
  - Tr thích t p th d c sáng
  II/ Chu n b :
  - Sân t p s ch s , cô cháu ăn m c g n gàng
  III/ Cách ti n hành: ế
  * Kh i đ ng: Cô cho tr đi nh nhàng v i t c đ nhanh d n, ch m
  d n r i đ ng l i thành vòng tròn
  * Tr ng đ ng: T p bài :"Chú gà tr ng"
  +) ĐT1: Gà tr ng gáy
  - TTCB: Hai chân đ ng ngang b ng vai, hai bàn tay khum l i đ
  tr c mi ng gi làm m ướ
  - T p:
  + Cô nói "Gà tr ng gáy": Tr làm gà tr ng gáy "ò…ó…o…"
  + Tr v t th ban đ u ư ế
  +) ĐT2: Gà v cánh:
  - TTCB: Tr đ ng th a mái, hai tay buông xuôi
  - T p:
  + Cô nói "Gà v cánh": Tr đ a hai tay sang ngang cao b ng vai ư
  + Sau đó tr v t th ban đ u ư ế
  +) ĐT3: Gà m thóc
  - TTCB: Hai chân đ ng ngang b ng vai, hai tay buông xuôi.
  - T p:
  + Cô nói "Gà m thóc": Tr cúi xu ng,hai tay g vào đ u gói, k t ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2016 , 21:01

Mô tả tài liệu:

Tung và bắt bóng cùng cô

Tung và bắt bóng cùng cô

Tin mới nhất

Trang