Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trần Thủy Thứ bảy, Tháng 11 5, 2016 - 16:12
2 nguyen huyen Thứ tư, Tháng 11 9, 2016 - 08:32
3 Phan Thiện Thứ bảy, Tháng 2 25, 2017 - 22:05

Truyện : Vì sao thỏ cụt đuôi

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 344
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN
  PHÁT TRI N NGÔN NG
  Ch đ :Ph ng ti n giao thông ươ
  Đ tài:Truy n “Vì sao th c t đuôi”
  Đ i t ng: 3-4 tu i ượ
  S l ng: 20 - 25 tr ượ
  Th i gian: 20-25 phút
  Ngày so n: .../…./…..
  Ngày d y: .../…./…..
  Ng i so n+d y: ườ
  I.M c Đích
  1.Ki n th c.ế
  - Tr bi t tên truy n và các nhân v t trong truy n ế
  - Giúp tr hi u n i dung câu truy n k v b n th khi sang đ ng không chú ườ
  ý và đã b ô tô đè lên đ t m t đo n đuôi.
  - Giáo d c tr không đ c t ý sang đ ng, khi đi qua đ ng ph i có ng i ượ ườ ườ ườ
  l n d t
  2.K năng
  - Rèn cho tr k năng nói đ câu di n đ t rõ ràng
  - Phát huy tính tích c c rèn kh năng t duy và ghi nh có ch đ ch cho tr ư
  3. Thái đ
  - Tr h ng thú tham gia và ho t đ ng
  II. Chu n b
  - Power Point truy n, r i tay các nhân v t trong truy n
  - Máy tính, khung r i, tranh n n
  - Nh c bài: “ Tr i n ng, tr i m a” ư
  - Nh c k truy n
  III.Ti n Hànhế
  Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr Ghi chú
 • *Gây h ng thú.
  - Xúm xít xúm xít.
  - Đ b c vào bu i h c cô và các con ướ
  cùng ch i trò ch i nhé!ơ ơ
  - Trò ch i “ Tr i n ng tr i m a”ơ ư
  - Trong trò ch i v a r i có nh c đ n con ơ ế
  v t nào ?
  - Đ các con bi t đuôi c a th dài hay ế
  ng n.
  - Đ bi t đ c đuôi c a th nh th nào ế ượ ư ế
  các con ng i xu ng cùng đ n v i m t câu ế
  truy n nào?
  * Bé nghe cô k truy n
  - Cô k l n 1 k di n c m
  - H i tr : Cô v a k cho các con nghe câu
  truy n gì ?
  - Các con có mu n g p l i các nhân v t
  trong truy n không?
  - Cô k l n 2: Cô k k t h p tranh minh ế
  h a
  *Bé tìm hi u n i dung truy n.
  - Ch i trò ch i “con th ” khi ch i có hi u ơ ơ ơ
  l nh “ th v v tr ” các con s chia thành
  2 nhóm, m t nhóm v phía x p màu đ
  m t nhóm v phía x p màu xanh
  - Cô đ t câu h i cho 2 nhóm thi đua
  + Cô v a k cho các con câu truy n gì?
  + Trong truy n có nh ng nhân v t nào?
  + Ai đã r nhím đi ch i? ơ
  + Đi u gì x y ra khi th sang đ ng? ườ
  - Tr đ n bên ế
  - Vâng !
  - Tr ch i cùng cô ơ
  - Con th
  - Tr tr l i.
  - Tr ng i xu ng
  quang cô.
  - Tr l ng nghe.
  - Tr tr l i
  - Có .
  - Tr quan sát, l ng
  nghe.
  -Tr ch i. ơ
  - Tr l ng nghe và
  tr l i.
  - Tr tr l i
  - Tr tr l i.
 • ( Gi ng gi i: “Ch y ào qua đ ng” ườ
  ch y r t nhanh t l đ ng bên này sang ườ
  l đ ng bên kia ) ườ
  + Khi xe ô tô phanh kêu nh th nào?ư ế
  - Cho tr b t chi c ti ng ô tô phanh. ế ế
  + Ai đã đ a th vào nè đ ng?ư ườ
  + Qua câu truy n các con đã bi t vì sao ế
  th c t đuôi ch a? ư
  - Các con th y b n th có ngoan không?
  Vì sao?
  - Khi sang đ ng các con đi nh th nào? ườ ư ế
  => Giáo d c tr : khi sang đ ng ph i có ườ
  ng i l n d t.ườ
  * Bé xem k ch r i.
  - Câu truy n còn đ c chuy n th thành ượ
  hoàn c nh r i, các con hãy v gh ng i và ế
  cùng theo dõi nào?
  HĐ5: K t thúc.ế
  - Cho tr ra ngoài d o ch i. ơ
  - Tr l ng nghe.
  - Tr tr l i.
  - Tr l ng nghe.
  -Tr xem.
  - Tr làm theo yêu
  c u c a cô.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2016 , 12:36

Mô tả tài liệu:

Truyện : Vì sao thỏ cụt đuôi

Chủ đề giao thông Truyện : Vì sao thỏ cụt đuôi

Tin mới nhất

Trang