Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 giap na Thứ năm, Tháng 5 19, 2016 - 23:04
2 giap na Thứ năm, Tháng 5 19, 2016 - 23:04
3 giap na Thứ năm, Tháng 5 19, 2016 - 23:04
4 giap na Thứ năm, Tháng 5 19, 2016 - 23:04
5 giap na Thứ năm, Tháng 5 19, 2016 - 23:05
6 giap na Thứ năm, Tháng 5 19, 2016 - 23:05
7 giap na Thứ năm, Tháng 5 19, 2016 - 23:05
8 giap na Thứ năm, Tháng 5 19, 2016 - 23:05
9 giap na Thứ năm, Tháng 5 19, 2016 - 23:05
10 giap na Thứ năm, Tháng 5 19, 2016 - 23:05

Trang

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản tại Công ty cổ phần Phát triển Bình Minh, xã Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 55
29
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 59 | Loại file: PDF
 • i
  
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
  LÈNG VĂN HỮU
  Tên đề tài:
  NH HÌNH MẮC BNH VM TỬ CUNG ĐÀN LỢN I SINH SẢN
  TI CÔNG TY C PHN PHÁT TRIN NH MINH, XÃ PHÙ LƢU T
  MỸ ĐỨC - NỘI TH NGHIỆM HAI PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH
  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
  Hệ đào tạo: Chính quy
  Chuyên ngành: Sƣ phm k thut nông nghip
  Khoa: Chăn nuôi - Thú y
  Khoá học: 2011 - 2015
  Thái Nguyên, năm 2015