Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 21:26
2 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 21:26

TÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 89 | Loại file: PDF
 • B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
  ------------------------------------------
  LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
  TÌM HIU V MNG KHÔNG DÂY VÀ
  PHÁT TRIN DCH V TRÊN MNG KHÔNG DÂY
  NGÀNH: CÔNG NGH THÔNG TIN
  NGUYN KHÁNH TRÌNH
  HÀ NI 2006
 • - Lun văn Thc sĩ Khoa hc: Tìm hiu v mng không dây và phát trin dch v trên mng không dây -
  - Nguyn Khánh Trình - Lp Cao hc CNTT 2004 - ĐHBKHN -
  1
  LI CM ƠN
  Trong li đầu tiên ca lun văn Thc sĩ Khoa hc này, em mun gi nhng li
  cm ơn và biết ơn chân thành ca mình ti tt c nhng người đã h tr, giúp đỡ em
  v chuyên môn, vt cht và tinh thn trong quá trình thc hin Lun văn.
  Trước hết, em xin chân thành cm ơn thy giáo PGS.TS. Đặng Văn Chuyết,
  Trưởng khoa Công ngh Thông tin trường Đại hc Bách khoa Hà N
  i, người đã trc
  tiếp hướng dn, nhn xét, giúp đỡ em trong sut quá trình thc hin lun văn.
  Em xin chân thành cm ơn các thy, cô trong khoa Công ngh Thông tin, Trung
  tâm đào to và bi dưỡng sau đại hc và các thy cô trong trường Đại hc Bách khoa
  Hà Ni, nhng người đã dy d, ch bo em trong sut nhng năm hc tp ti trường.
  Cui cùng, em xin bày t lòng biết ơn đến gia
  đình và nhng người bn thân đã
  giúp đỡ, động viên em rt nhiu trong sut quá trình hc tp và làm lun văn tt
  nghip.
  Do thi gian thc hin có hn, kiến thc chuyên môn còn nhiu hn chế nên lun
  văn em thc hin chc chn không tránh khi nhng thiếu sót nht định. Em rt mong
  nhn được ý kiến đóng góp ca thy, cô giáo và các bn.
  Em xin chân thành cm ơn !
  Hà Ni, ngày 10 tháng 15 năm 2006
  Hc viên
  Nguyn Khánh Trình
 • - Lun văn Thc sĩ Khoa hc: Tìm hiu v mng không dây và phát trin dch v trên mng không dây -
  - Nguyn Khánh Trình - Lp Cao hc CNTT 2004 - ĐHBKHN -
  2
  DANH MC T VIT TT
  T viết tt Gii nghĩa tiếng Anh Gii nghĩa tiếng Vit
  ACK ACKnowldge Phúc đáp
  AES Advanced Encryption Standard Chun mã hoá tiên tiến
  AP Access Point Đim truy nhp
  ATM Asynchronous Transfer Mode Chế độ truyn không đồng b
  BRAN Broadband Radio Access Network Mng truy nhp vô tuyến băng rng
  BSS Basic Service Set Thiết b dch v cơ bn
  CAC Channel Access Control Điu khin truy nhp kênh
  CAM Channel Access Mechanism Cơ chế truy nhp kênh
  CCK Compimentary Code Keying K thut khoá mã bù
  CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access
  with Collision Detection
  Đa truy nhp nhn biết sóng mang
  vi kh năng phát hin xung đột
  DES Data Encryption Standard Chun mã hoá d liu
  DPN Domestic Premises Network Mng cho các thuê bao h gia đình
  DS Distribution System H thng phân phi
  DSAP Destination Service Access Point Đim truy nhp dch v đích
  DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Tri ph chui trc tiếp
  EAP Extensible Authentication
  Protocol
  Giao thc nhn thc m rng
  ESS Extended Service Set Thiết b dch v m rng
  ETSI European Telecommunications
  Standards Institute
  Vin tiêu chun vin thông châu Âu
  FHSS Frequency Hopping Spectrum
  Spread
  K thut tri ph
  nhy tn
  FSK Frequency Shift Keying Khoá dch tn
  GSM Global System for Mobile H thng di động toàn cu
  HIPERACCESS HIgh PErformance Radio
  ACCESS network
  Mng truy nhp vô tuyến cht lượng
  cao

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 12:30

Mô tả tài liệu:

TÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY

TÌM HIỂU VỀ MẠNG KHÔNG DÂY VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TRÊN MẠNG KHÔNG DÂY

Tin mới nhất

Trang