Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:18
2 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:18
3 Kết Nối Thứ tư, Tháng 8 17, 2016 - 10:18

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP BPR (BENDING POTENTIAL RATIO) CHO BÀI TOÁN TÌM XƯƠNG CỦA ẢNH

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 51 | Loại file: PDF
 • 1
  _____________________________________________________________
  Sinh viên: Nguyễn Thị Lan – CT1102
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
  ---------o0o---------
  TÌM HIỂU PHƢƠNG PHÁP BPR (BENDING POTENTIAL RATIO)
  CHO BÀI TOÁN TÌM XƢƠNG CỦA ẢNH
  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
  NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  Sinh viên thực hiên: Nguyễn Thị Lan
  Giáo viên hướng dẫn: Ths. Ngô Trƣờng Giang
  Mã số sinh viên: 110853
  HẢI PHÒNG - 2011
 • 2
  _____________________________________________________________
  Sinh viên: Nguyễn Thị Lan – CT1102
  LỜI CẢM ƠN
  Trong lời đầu tiên của báo cáo Đồ án Tốt Nghiệp “Tìm hiểu phương
  pháp BPR(Bending Potential Ratio) cho bài toán tìm xương của ảnh” này, em
  muốn gửi những lời cám ơn biết ơn chân thành nhất của mình tới tất cả
  những người đã hỗ trợ, giúp đem về kiến thức, tinh thần trong quá trình
  thực hiện Đồ án.
  Trước hết, em xin chân thành cám ơn Thầy Giáo. Ths. Ngô Trường
  Giang, Giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường ĐHDL Hải Phòng,
  người đã trực tiếp hướng dẫn, nhận xét, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực
  hiện Đồ án.
  Xin chân thành cảm ơn các Thầytrong Khoa Công Nghệ Thông Tin
  toàn Thầy trong Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã giúp đỡ em
  trong suốt quá trình học tập.
  Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình những người bạn đã
  luôn giúp đỡ động viên em rất nhiều trong quá trình học tập làm Đồ án
  Tốt Nghiệp.
  Do thời gian thực hiện hạn, kiến thức còn nhiều hạn chế nên Đồ án
  thực hiện chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong
  nhận được ý kiến đóng góp của Thầy giáo các bạn để em thêm kinh
  nghiệm và tiếp tục hoàn thiện bài báo cáo của mình.
  Em xin chân thành Cám ơn!
  Hải Phòng, tháng 7/2011
  Sinh viên
  Nguyễn Thị Lan
 • 3
  _____________________________________________________________
  Sinh viên: Nguyễn Thị Lan – CT1102
  MUC LỤC
  MUC LỤC ............................................................................................................................ 3
  MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 5
  DANH MỤC HÌNH VẼ ....................................................................................................... 6
  CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH ............................................................. 7
  1.1 Các khái niệm cơ bản trong xử lý ảnh .................................................. 7
  1.1.1 Xử lý ảnh là gì? ............................................................................. 7
  1.1.2 Ảnh và điểm ảnh ........................................................................... 7
  1.1.3 Độ phân giải .................................................................................. 8
  1.1.4 Mức xám ....................................................................................... 8
  1.2 Các phép toán cơ bản trên ảnh nhị phân ............................................... 9
  1.2.1 Phép toán logic trên ảnh nhị phân ................................................. 9
  1.2.2 Các phép toán hình thái trên ảnh nhị phân .................................... 9
  1.3 Các giai đoạn cơ bản của Xử lý ảnh ................................................... 17
  1.4 Một số ứng dụng cơ bản của xử lý ảnh ............................................... 18
  CHƢƠNG 2: XƢƠNG VÀ CÁC THUẬT TOÁN TÌM XƢƠNG ............................. 20
  2.1 Khái niệm xương ................................................................................. 20
  2.2 Các hướng tiếp cận trong việc tìm xương ........................................... 20
  2.2.1 Phương pháp tìm xương dựa trên làm mảnh ............................... 20
  2.2.2 Tìm xương không dựa trên làm mảnh ......................................... 22
  2.3 Cắt tỉa xương của ảnh ......................................................................... 29
  2.3.1 Khái niệm cắt tỉa xương .............................................................. 29
  2.3.2 Kỹ thuật cắt tỉa xương với DCE .................................................. 29
  CHƢƠNG 3: KỸ THUẬT CẮT TỈA XƢƠNG DỰA VÀO ĐỘ UỐN ...................... 33
  3.1 Giới thiệu ............................................................................................ 33
  3.2 Phương pháp cắt tỉa xương theo BPR (Bending Potential Ratio) ...... 35
  3.2.1 Định nghĩa cơ bản ....................................................................... 35
  3.2.2 Tỷ lệ uốn (BPR – Bending Potential Ratio) ............................... 37
  3.2.3 Đề xuất cho phát triển cắt tỉa xương ........................................... 41

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2016 , 15:06

Mô tả tài liệu:

TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP BPR (BENDING POTENTIAL RATIO) CHO BÀI TOÁN TÌM XƯƠNG CỦA ẢNH

1 _____________________________________________________________ Sinh viên: Nguyễn Thị Lan – CT1102 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ---------o0o--------- TÌM HIỂU PHƢƠNG PHÁP BPR (BENDING POTENTIAL RATIO) CHO BÀI TOÁN TÌM XƢƠNG CỦA ẢNH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Sinh viên thực hiên: Nguyễn Thị Lan Giáo viên hướng dẫn: Ths. Ngô Trƣờng Giang Mã số sinh viên: 110853 HẢI PHÒNG - 2011

Tin mới nhất

Trang