Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 21:21
2 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 21:21

TÌM HIỂU KỸ THUẬT DỊCH MÁY VÀ ỨNG DỤNG VÀO TÀI LIỆU HÀNG KHÔN

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 88 | Loại file: PDF
 • B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
  ------------------------------------------
  LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
  NGÀNH: CÔNG NGH THÔNG TIN
  TÌM HIU K THUT DCH MÁY VÀ NG DNG
  VÀO TÀI LIU HÀNG KHÔNG
  TRN LÂM QUÂN
  HÀ NI 2006
  TRN LÂM QUÂN CÔNG NGH THÔNG TIN 2004-2006
  Hà Ni
  2006
 • B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
  TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
  ------------------------------------------
  LUN VĂN THC SĨ KHOA HC
  TÌM HIU K THUT DCH MÁY VÀ NG DNG
  VÀO TÀI LIU HÀNG KHÔNG
  NGÀNH: CÔNG NGH THÔNG TIN
  MÃ S:
  TRN LÂM QUÂN
  Người hướng dn khoa hc: TS. NGUYN KIM ANH
  HÀ NI 2006

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 12:32

Mô tả tài liệu:

TÌM HIỂU KỸ THUẬT DỊCH MÁY VÀ ỨNG DỤNG VÀO TÀI LIỆU HÀNG KHÔN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ------------------------------------------ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÌM HIỂU KỸ THUẬT DỊCH MÁY VÀ ỨNG DỤNG VÀO TÀI LIỆU HÀNG KHÔNG TRẦN LÂM QUÂN HÀ NỘI 2006 TRẦN LÂM QUÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2004-2006 Hà Nội 2006

Tin mới nhất

Trang