Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Thúy Thứ bảy, Tháng 3 5, 2016 - 22:58
2 nguyễn trọng hiên Thứ tư, Tháng 6 1, 2016 - 21:12
3 Phạm Thanh Thảo Thứ sáu, Tháng 7 1, 2016 - 21:49
4 Bui Huy Thứ bảy, Tháng 7 2, 2016 - 10:34
5 phạm long Thứ bảy, Tháng 7 9, 2016 - 23:03
6 Đoàn Tùng Linh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 17:26
7 Phạm Nhật Linh Thứ tư, Tháng 7 20, 2016 - 21:42
8 Bùi Mạnh Hải Thứ sáu, Tháng 8 19, 2016 - 16:17
9 nghiêm đạo Thứ ba, Tháng 9 6, 2016 - 21:41
10 Tuấn The Men Thứ tư, Tháng 9 21, 2016 - 18:21

Trang

Tiểu luận: Phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2,761
56
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 21 | Loại file: DOC
 • QUẢN LÝ HỌC
  Sinh viên:
  MSV:
  BÀI TIỂU LUẬN
  I. Tên bài luận:
  Phân tích thực trạng thị trường lao động Việt
  Nam
  II. Lời nói đầu
  Lý do:Lao động việc làm hiện nay trong
  tương lai vẫn vấn đề bức xúc, nhạy cảm đối với
  mỗi quốc gia trên thế giới. Đặc biệt đối với những
  nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta, đây
  vấn đề rất được quan tâm tác động trực
  tiếp đến mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi hộ
  gia đình và từng người lao động trong cả nước. Việc
  mở rộng hội việc làm phụ thuộc vào sự tăng
  trưởng kinh tế vào việc tăng cường năng lực
  bản cho con người. Những chính sách giải pháp
  hoàn thiện thị trường lao động Việt Nam đó được
  Đảng Nhà nước hết sức quan tâm nhằm phát
  triển thị trường lao động nước ta, về giải quyết
  việc làm cho người lao động, giảm áp lực về lao
  động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .Tuy
 • nhiên theo các chuyên gia v nhân l c, ngu n nhân l c
  Vi t Nam r t d i dào nh ng l i thi u tr m tr ng v ch t ư ế
  l ng. Lao đ ng Vi t Nam đ c đánh giá khéo léo, thôngượ ượ
  minh, sáng t o, ti p thu nhanh nh ng k thu t công ngh ế
  hi n đ i đ c chuy n giao t bên ngoài nh ng thi u tính ượ ư ế
  chuyên nghi p.
  Phạm vi: Nghiên cứu thực trạng tình hình lao động
  tại Việt Nam những điểm tích cực hạn chế của
  đội ngũ lao động cũng như giải pháp củng cố nâng
  cao hiệu quả sử dụng lao động hiện nay.
  III. Nội dung của đề tài gồm:
  Chương I: Những vấn đề chung của thị trường
  lao động.
  A. Khái niệm thị trường lao động
  - Một số quan niệm về thị trường lao động
  rất nhiều khái niệm về thị trường lao động, mỗi
  một thị trường lao động lại những đặc điểm
  riêng của mình. Thị trường lao động khác biệt so
  với thị trường hàng hóa ở chỗ, nó thể hiện phần lớn
  những biểu hiện kinh tế hội của cả hội
  rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của
  . vậy, thị trường lao động của Mỹ, Nhật, Tây
  Âu, Nga, Trung Quốc Việt Nam rất nhiều khác
  nhau
  Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO) thì: “Thị
  trường lao động thị trường trong đó các dịch
  vụ lao động được mua bán thông qua quá trình
 • để xác định mức độ việc làm của lao động, cũng
  như mức độ tiền công”. Khái niệm này nhấn mạnh
  đến các dịch vụ lao động được xác định thông qua
  việc làm được trả công.
  Khái niệm “thị trường lao động” nhà khoa học
  kinh tế Nga Kostin Leonit Alecxeevich đưa ra
  tương đối đầy đủ: “Thị trường lao động - đó một
  chế hoạt động tương hỗ giữa người sử
  dụng lao động và người lao động trong một không
  gian kinh tế xác định, thể hiện những quan hệ kinh
  tê' pháp lý giữa họ với nhau”. Hay nói chi tiết
  hơn, thị trường lao động tập hợp những quan hệ
  kinh tế, pháp lý, xuất hiện giữa người sở hữu sức
  lao động (người lao động) người sử dụng
  (người thuê lao động) về vấn đề chỗ làm việc cụ
  thể, nơi và ng hóa và dịch vụ sẽ được làm ra.
  Quá trình sử dụng sức lao động, lao động sẽ được
  hình thành trong sản xuất chứ không phải trên thị
  trường. Đối với người nắm giữ sức lao động sẽ được
  tạo ra hội đ nhận chỗ làm việc, nơi anh ta
  thể làm việc, thể hiện khả năng, nhận thụ
  nhập để tái sản xuất sức lao động của mình. Đối
  với người thuê lao động sẽ hội tăng lợi nhuận
  kinh tế. Trên thị trường sẽ hình thành những quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2016 , 22:44

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận: Phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam

Phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam II. Lời nói đầu Lý do:Lao động và việc làm hiện nay và trong tương lai vẫn là vấn đề bức xúc, nhạy cảm đối với mỗi quốc gia trên thế giới. Đặc biệt đối với những nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta, đây là vấn đề rất được quan tâm nó có tác động trực tiếp đến mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, mỗi hộ gia đình và từng người lao động trong cả nước. Việc mở rộng cơ hội có việc làm phụ thuộc vào sự tăng trưởng kinh tế và vào việc tăng cường năng lực cơ bản cho con người. Những chính sách giải pháp hoàn thiện thị trường lao động Việt Nam đó được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm nhằm phát triển thị trường lao động ở nước ta, về giải quyết việc làm cho người lao động, giảm áp lực về lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .Tuy nhiên theo các chuyên gia về nhân lực, nguồn nhân lực ở Việt Nam rất dồi dào nhưng lại thiếu trầm trọng về chất lượng. Lao động Việt Nam được đánh giá là khéo léo, thông minh, sáng tạo, tiếp thu nhanh những kỹ thuật và công nghệ hiện đại được chuyển giao từ bên ngoài nhưng thiếu tính chuyên nghiệp. Phạm vi: Nghiên cứu thực trạng tình hình lao động tại Việt Nam những điểm tích cực và hạn chế của đội ngũ lao động cũng như giải pháp củng cố nâng cao hiệu quả sử dụng lao động hiện nay. III. Nội dung của đề tài gồm: Chương I: Những vấn đề chung của thị trường lao động. A. Khái niệm thị trường lao động - Một số quan niệm về thị trường lao động Có rất nhiều khái niệm về thị trường lao động, mỗi một thị trường lao động lại có những đặc điểm riêng của mình. Thị trường lao động khác biệt so với thị trường hàng hóa ở chỗ, nó thể hiện phần lớn những biểu hiện kinh tế xã hội của cả xã hội và có rất nhiều yếu tố ảnh

Tin mới nhất

Trang