Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Viet Hieu Thứ tư, Tháng 12 28, 2016 - 21:44
2 Nguyễn Phúc Đạt Thứ hai, Tháng 1 2, 2017 - 20:12
3 Nguyen Thi Thanh Tuoi Thứ hai, Tháng 10 9, 2017 - 18:08
4 Thanh Truc Thứ năm, Tháng 12 14, 2017 - 22:48
5 ngoc cuong nguyen Thứ ba, Tháng 3 27, 2018 - 16:24
6 ngoc cuong nguyen Thứ ba, Tháng 3 27, 2018 - 16:42
7 Lê Xuân Dương Thứ sáu, Tháng 8 10, 2018 - 14:47

Tiểu luận kinh tế vi mô - Cung cầu lúa gạo

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 379
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 29 | Loại file: DOC
 • B CÔNG TH NG ƯƠ
  TR NG Đ I H C CÔNG NGHI P TP HCMƯỜ
  KHOA QU N TR KINH DOANH
  BÀI TI U LU N
  Đ tài :
  Cung c u c a lúa g o và chính
  sách giá c a Chính ph
  GVHD : Ths Bùi Th Hi n
  MÔN : Kinh t vi mô (210700410)ế
  SVTH : Nhóm H i ng
  L P : DHQT7B
 • Kinh tế vi mô hoingoteam
  TP H Chí Minh, ngày 29
  Tháng 9 năm 2012
  BỘ CÔNG THƯƠNG
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP Tp.
  HCM
  KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
  Ti u lu n môn : Kinh tế vi mô
  Đ tài : “Cung cầu của lúa gạo và chính sách giá
  của Chính phủ
  DANH SÁCH NHÓM
  STT H TÊN MSSV THAM GIA
  1 Hoàng Nguy n Ng c H ngư 11065151 90%
  2 Võ Văn Huy 11067851 90%
  3 Nguy n Th T Loan 11070231 90%
  4 Ph m Th Ngoan 11073261 90%
  5 Hoàng Th H ng Ng c 11089781 90%
  6 Đ ng Th Ng c 11075791 90%
  7 Đ Th Quỳnh Như 11091181 90%
  8 Nguy n Th Th o 11074311 90%
  9 Ph m Phú Tín 11073681 90%
  10 Nguy n Thanh V ngươ 11242971 90%
  Ths Bùi Thị Hiền Trang 2
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6
  năm 2012
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 9
  năm 2012
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6
  năm 2012
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6
  năm 2012
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6
  năm 2012
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6
  năm 2012
 • Kinh tế vi mô hoingoteam
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  ................................................................................................................................
  ............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................
  ........................................................................................................................
  ......................................................................................................................
  ...................................................................................................................
  .................................................................................................................
  .................................................................................................................
  .................................................................................................................
  .................................................................................................................
  .................................................................................................................
  ...........................................................................................................
  .........................................................................................................
  Ths Bùi Thị Hiền Trang 3
  NHẬN XÉT CỦA
  GV

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2016 , 00:01

Mô tả tài liệu:

Tiểu luận kinh tế vi mô - Cung cầu lúa gạo

Tiểu luận kinh tế vi mô - Cung cầu lúa gạo

Tin mới nhất

Trang