Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Ngọc Tuấn Nguyễn Thứ ba, Tháng 12 6, 2016 - 14:42
2 Ngọc Tuấn Nguyễn Thứ ba, Tháng 12 6, 2016 - 14:42
3 V PQ Thứ tư, Tháng 3 15, 2017 - 14:03
4 nguyen quoc an Thứ tư, Tháng 7 19, 2017 - 07:59
5 Đỗ Thanh Bình Thứ hai, Tháng 10 2, 2017 - 16:49
6 Nguyen Thuong Thứ hai, Tháng 11 6, 2017 - 21:25

thủ thật cad

Ảnh của dinhthaisky@gmail.com
Dinh Thai(1 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 128
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: DOC
 • Thủ thuật trong Autocad
  Bi n h th ng trong AutoCADế
  QTEXT : n u bi n này là on, text c a b n s tr thành 1 hình ch nh t. Và hi n ế ế
  th r t nhanh. Đ t on cho bi n này khi b n v có quá nhi u text, mà b n không có nhu ế
  c u ph i xem chúng.
  MIRRTEXT : n u bi n này là 1, text s b ng c khi s d ng l nh mirror. B ng 0 ế ế ượ
  thì text v n nh bình th ng trong l nh mirrtext. L nh này còn có tác d ng v i Attribute ư ườ
  trong block.
  VTOPTIONS : T t b h t 2 dòng option trên và ok là xong. M c đ nh, t c đ ế
  zoom trong AutoCAD là khá th p, trong khi bà con nhà ta zoom nhi u h n v . Mà zoom ơ
  ch m thì khó ch u. Cho nên dùng l nh sau đây đ tăng t c t i đa (l nh này không liên
  quan đ n tăng t c đ h a c a ph n c ng nh )ế
  ZOOMFACTOR = 100 Bi n zoomfactor là bi n đi u ch nh t c đ zoom c a con tr ế ế
  chu t Bi n zoomfactor t 1-100 ế
  HACTH m ng hatch, pline có width dày không che m t các thông tin hatch,
  dim. Hãy s d ng l nh TEXTTOFRONT, l nh này đ a toàn b text và/ho c dim lên ư
  tr c các đ i t ng khác. L nh này b t đ u có t ACAD2005.ướ ượ
  CTRL + 9 :L y l i đ c c a s dòng l nh command trong ACAD ượ
  MTEXT : Ch s trên và ch s d i H2SO4 B n mu n ướ
  dùng đ vi t ch trên đ u, b n cho ký t mũ (^) vào cu i. ế
  B n mu n dùng đ vi t ch d i chân, b n cho ký t (^) vào đ u đo n. ế ướ
  Sau đó tô xanh đo n mà b n mu n vi t kèm c ký t mũ, r i nh n vào phím a/b trên ế
  thanh công c mtext
  Copy sang b n v khác nh h n ơ
  Tr c khi ti n hành Copy/Xref thì ướ ế m t ng b n v b problem trên
  + l nh -scalelistedit ( có d u "-" )
  + đánh R
  + đánh Y
  + b m nút Esc
  + Save
  Có th delete nh ng Scale list không c n xài nh sau: ư
  + l nh scalelistedit ( không có d u "-" đâu nhé)
  + delete các scale không xài
 • Lấy lại được cửa sổ dòng lệnh command trong ACAD:
  - CTRL + 9
  Chuyển đổi cửa sổ giữa các "le cad đang được bật lên, giúp cho việc chuyển đổi
  qua lại giữa các le mà có thể bạn muốn tham khảo:
  - Dùng phím Ctrl+Tab
  Hủy chọn đối tượng khi đánh dấu chọn nhầm:
  Khi chọn một đối tượng mà ta muốn hủy chọn đối tượng đó thôi mà các đối tượng khác
  vẫn được chọn không phải chọn lại từ đầu: (rất có ích khi lựa chọn đối tượng mà không
  mất công chọn lại từ đầu)
  -Chỉ lại vào đối tượng đó và đồng thời giữ phím Shift
  Khi muốn đối tượng khác cũng được gán thuộc tính như một đối tượng khác:
  rất có ích khi chỉnh sửa đối tượng trong bản vẽ.
  Dùng lệnh Matchdrop : lệnh tắt ma hoặc mj
  Khi muốn chọn lại đối tượng mà trước đó ta đã di chuyển :
  Sau khi đã di chuyển một đối tượng đến vị trí mới, mà đối tượng đó không phải là một
  block thì việc muốn chọn lại đối tượng đó để di chuyển đến vị trí mới ngay sau đó là
  điều mà làm chúng ta mất công nếu chọn thủ công từng đối tượng, rất may là trong
  trường hợp đó chúng ta có thể tiến hành chọn như sau: ta lại đánh lệnh move tiếp và
  khi select object thì ta đánh thông số p lập tức đối tượng vừa được di chuyển trước đó
  sẽ được chọn lại ngay lập tức.
  Khi muốn làm tươi lại bản vẽ bằng lệnh Regen:
  dùng để cập nhật các thiết lập về đường nét hoặc hiển thị, chẳng hạn khi ta đã đặt
  display resolution là 2000 thay cho 100 trước đó, đường tròn và các nét cong sẽ mượt
  mà hơn nhưng nhìn trên bản vẽ mà ta vẫn thấy không có thay đổi gì thì ta dùng lệnh
  Regen, sau lệnh này ta sẽ thấy những thay đổi hiện rõ ràng.
  Đưa ứng dụng viết bởi các "le lập trình cho cad vào CAD:
  Đánh lệnh : ap
  Chọn le để load , các le đó là lsp, dvb, arx, vlx, dbx, fas
  Chú ý: riêng với le : mở le lsp thấy trong dòng lệnh nào có chữ defun c: thì chữ sau
  defun c: chính là lệnh tắt sử dụng của ứng dụng.
  Cách 2: Tools\Auto Lisp\ load applications Sau đó tìm đến le auto lisp để load
  sau đây là cách để load lisp vào sử dụng (tớ dùng ký hiệu (-) thay cho việc bạn gõ phím
  enter 1 lần)
  bạn gõ AP (-), nó sẽ hiện lên 1 cái bảng, tìm đường dẫn tới 2 le lisp ở trên, tick vào
  load là có thể sử dụng được rùi
  để ko phải load lại lisp mỗi lần khởi động cad thì tick vào contents (có icon là hình cái
  cặp), nó sẽ xổ ra 1 cái bảng, tick vào add rùi tìm đường dẫn tới các le lisp là ok
  Chỉnh sửa lệnh tắt trong autocad trực tiếp từ "le acad.pgp:
  Tool\customize\ editprogram parameter (acad.pgp), vào đấy để tiến hành chỉnh các
 • lệnh tắt hợp với thói quen sử dụng của mình và để thuận tiện hơn khi vẽ.
  ok thì chương trình sẽ có tác dụng ngay mà không cần phải khởi động lại nữa.Sau khi
  thay sửa đổi lệnh trong le acad.pgp thì tại dòng lệnh command ta phải đánh reinit và
  chọn pgp le
  command alias editor, vào đấy để tiến hành chỉnh sửa lệnh, ta có thể add vào cũng
  được mà không thay đổi lệnh tắt gốc của nó.toolsCó thể dùng cách chỉnh sửa khác:
  express
  Cach cai dat mot menu lenh tren thanh menubar:
  Vdu: HUONG DAN CAI DAT "FASTCAD"
  1. Chep toan bo thu muc "FASTCAD" vao dia cung cua may (O dau? Tuy y.)
  - Mo le FASTCAD\hamtutao.lsp, chep toan bo noi dung. (ctr+A, ctr+C)
  - Mo le SUPPORT\acad*doc.lsp. Chuyen con tro xuong gan cuoi le, phai o tren dong
  co noi dung:
  "(princ) "
  - Chep noi dung le "hamtutao.lsp" vao vi tri nay. (ctr+V)
  Chu y : Noi dung vua chep vao phai o tren dong "(princ) "
  - Luu le SUPPORT\acad*doc.lsp lai. Dong tat ca cac le lai.
  2. Chay chuong trinh ACAD.
  3. Chon muc : TOOLS\OPTIONS\FILES\SUPPORT FILE SEARCH PATH.
  - Chon nut "ADD"- Chon nut "BROWSE"- Sau do chi dan den thu muc "FASTCAD".
  - Chon nut "OK", "APPLY"
  4. Tai dong lenh COMMAND go : "menuload"
  - Chon le "fastcad.mnu". Nhan nut "OPEN" - Tiep theo chon nut "LOAD", "OK".
  Bạn muốn vẽ nhiều tỉ lệ trong một bản vẽ :
  -Bạn muốn vẽ nhiều tỉ lệ trong một bản vẽ thì có thể tạo nhiều kiểu tỉ lệ trong cad, gõ D
  rồi enter, khung Dimension style manager hiện ra, bạn click vào chữ New, sau đó thiết
  lập các thông số, làm tương tự như thế để tạo kiểu kích thước có tỉ lệ khác, khi muốn
  dùng cái nào thì click chọn cái đó rồi click vào Current -> Close...
  Bạn tạo một kiểu style kích thước riêng cho nó, modify và chỉnh lại số liệu tại ô scale
  factor ,ví dụ bạn scale tỉ lệ 1/5 (0,2) ,thì ban phải điền vào ô scale factor là 5 thay vì 1
  như mặc định
  Lưu ý khi định nghĩa kiểu kích thước (Dimstyle) cho bản vẽ:
  -Dùng lệnh command: d
  -Trước hết định nghĩa kiểu kích thước tỉ lệ 1:1 trước, chẳng hạn có thể thiết lập đó là
  scale factor là 1.00 (ý nghĩa rằng một kích thước trên bản vẽ bằng 1 kích thước thực
  tế).
  -Khi đó chọn thiết lập dímstyle cho các bản vẽ có tỉ lệ 1:2 thì hệ số scale factor sẽ là 2
  (ý nghĩa rằng một kích thước trên bản vẽ bằng 0,5 kích thước thực tế, do đó để khi vẽ
  là 1 nhưng muốn kích thước hiển thị đúng với kích thước vật thật thì trên bản vẽ đó con
  số ghi phải là kích thước trên bản vẽ nhân với 2, vì vậy đặt hệ số nhân là 2). Bản vẽ tỉ lệ
  1/10 sẽ có dimstyle với hệ số scale factor là 10. Nếu cứ căn cứ vào ý nghía như vậy thì
  ta dễ dàng thiết lập được thông số scale factor cho các bản vẽ tương tụ như vậy với các
  dimstyle của các bản vẽ có tỉ lệ khác.
  Ví dụ: Tỉ lệ 1:1 scale factor là 1.0, cỡ chữ là 2.5
  Tỉ lệ 1:2 scale factor là 2, cỡ chữ là 2.5

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2016 , 09:49

Mô tả tài liệu:

thủ thật cad

các thủ thật đơn giản trong cad

Tin mới nhất

Trang