Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ năm, Tháng 7 14, 2016 - 10:38
2 chu anh Thứ năm, Tháng 7 14, 2016 - 10:38
3 chu anh Thứ năm, Tháng 7 14, 2016 - 10:38
4 chu anh Thứ năm, Tháng 7 14, 2016 - 10:38
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 10:59
6 Phạm Trung Thông Thứ ba, Tháng 7 19, 2016 - 15:44
7 lê thị phương Thứ bảy, Tháng 8 6, 2016 - 23:02
8 lê thị phương Thứ bảy, Tháng 8 6, 2016 - 23:02
9 lê thị phương Thứ bảy, Tháng 8 6, 2016 - 23:02
10 Nguyễn Phương Hà Thứ năm, Tháng 9 22, 2016 - 09:04

THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CỦA TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 35
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 63 | Loại file: PDF
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
  BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
  ************
  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
  THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG
  MÔ HÌNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI CỦA
  TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP
  Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
  Niên khóa: 2001 2005
  Sinh viên thực hiện: BÁ LAN HANH
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Tháng 9/2005
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
  BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
  ************
  KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
  THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG
  MÔ HÌNH XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHĂN NUÔI CỦA
  TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP
  Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện:
  TS.BÙI XUÂN AN BÁ LAN HANH
  Thành phố Hồ Chí Minh
  Tháng 9/2005
 • LỜI CẢM TẠ
  Để hoàn thành đƣợc luận văn tốt nghiệp y, tôi xin y tỏ lòng biết ơn chân thành
  đến:
  - Ban giám hiệu trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Ban chủ nhiệm khoa
  Công Nghệ Sinh Học, cùng tất cả các thầy đã tận tình giảng dạy, giúp tôi đƣợc
  kiến thức trong quãng đƣờng Đại học của mình.
  - TS Bùi Xuân An, ngƣời thầy đã luôn tận tình hƣớng dẫn, động viên tôi trong
  suốt quá trình thực tập và hoàn thành bản luận văn này.
  - Trung tâm Công nghệ - Quản tài nguyên môi trƣờng, trƣờng Đại học
  Nông m ng các anh chị m việc tại đó đã tạo điều kiện hết lòng giúp đỡ tôi
  trong quá trình thực tập.
  - Ban giám đốc Nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp, công ty Công Nông Nghiệp
  MM, công ty TNHH Công nghệ Môi Trƣờng P & B.
  - K Tâm, m việc tại nghiệp chăn nuôi Heo Đồng Hiệp đã giúp đỡ tôi
  trong quá trình thực tâp và tìm kiếm tài liệu.
  - Thầy Bá , cô Uyên phòng Công nghệ sinh học môi trƣờng, khoa Môi trƣờng,
  trƣờng Đại Học Nông Lâm TP.HCM.
  - Anh Hòa, công nhân trại heo Đồng Hiệp đã tận tình giúp dỡ tôi trong quá
  trình thực tập.
  - Tất cả các bạn thân yêu lớp công ngsinh học đã chia sẽ cũng tôi trong
  những lúc khó khăn.
  Con xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cha - Mẹ, ngƣời đã sinh thành, nuôi dƣỡng
  giáo dục con thành ngƣời có ích cho gia đình và xã hội.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2016 , 18:15

Mô tả tài liệu:

THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CỦA TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP

THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CHẾ PHẨM SINH HỌC TRONG MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CỦA TRẠI HEO ĐỒNG HIỆP

Tin mới nhất

Trang