Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:44
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:44
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:44
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:44

Sở hữu và sử dụng ruộng đất ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (từ 1997 đến 2008)

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 10
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 118 | Loại file: DOC
 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
  BỘ MÔN LỊCH SỬ
  NGUYỄN THỊ LÝ
  SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT Ở HUYỆN
  PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN
  (TỪ 1997 ĐẾN 2008)
  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
  1
 • Thái Nguyên, 2011
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
  BỘ MÔN LỊCH SỬ
  SỞ HỮU VÀ SỬ DỤNG RUỘNG ĐẤT Ở HUYỆN
  PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN
  (TỪ 1997 ĐẾN 2008)
  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
  2
 • M Đ U
  1. Lý do ch n đ tài
        ư ế ư
        
        ư
   !"#$%&"#'() *  * ế ế
  +,--.     
  /  0 ườ ư “Lao đ ng là cha, đ t là m c a c a
  c i v t ch t”.
  , 1   234  ơ
   /5   5 
      6 7 ượ ướ
  .  8, 1 "9&"3&
  "22%.  0
  “Đ t đai tài nguyên qu c gia cùng quý giá, t li u ư
  s n xu t đ c bi t, là thành ph n quan tr ng hàng đ u c a môi
  tr ng s ng, đ a bàn phân b các nhu c u dân c , xâyườ ư
  d ng các c s kinh t , văn hóa, h i, an ninh qu c ơ ế
  phòng”.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2015 , 22:58

Mô tả tài liệu:

Sở hữu và sử dụng ruộng đất ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên (từ 1997 đến 2008)

Việt Nam là một quốc gia có hơn 90% dân số làm nông nghiệp cho nên ruộng đất càng trở nên quan trọng và quý giá. Phần mở đầu của luật đất đai được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và có hiệu lực từ 15-10-1993 đã nhận định: “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bổ các nhu cầu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng”. Ở nước ta, dưới chế độ phong kiến, nông nghiệp luôn luôn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Nó là nguồn chủ yếu cung cấp lương thực, thực phẩm; là ngành duy nhất tạo ra thức ăn các loại cho con người. Mà ruộng đất và nông dân lại là yếu tố cơ bản của nông nghiệp và nông thôn. “Ruộng đất là tư liệu sản xuất quan trọng nhất, là loại tư liệu sản xuất đặc biệt, không gì có thể thay thế được”. Chính vì vậy mà các nhà nước phong kiến luôn quan tâm đến vấn đề ruộng đất. Các vương triều phong kiến luôn đề ra những chính sách nhằm nắm được ruộng đất để có nguồn thu thuế làm bổng lộc, lương cho đội ngũ quan lại, binh lính và giải quyết phần nào những đòi hỏi của nông dân. Đầu năm 1930, từ khi Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập thì cách mạng ruộng đất đã trở thành nội dung chủ yếu của nhiệm vụ chống phong kiến, là một trong hai nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Với đường lối đúng đắn, coi ruộng đất là nội dung cơ bản của chính sách liên minh công nông, Đảng đã tập hợp được đông đảo quần chúng làm nên thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945, sau đó đánh đuổi thực dân Pháp 1954. Sau năm 1954, đất nước chia cắt thành hai miền Nam, Bắc với những hoàn cảnh và nhiệm vụ cách mạng khác nhau. Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Đảng đã chủ trương tiến hành tập thể hóa nông nghiệp từ năm 1958 trở đi. Theo đó, hầu hết ruộng đất cũng như sản xuất nông nghiệp đều đặt dưới sự quản lý của hợp tác xã. Miền Nam còn chưa được giải phóng khỏi ách thống trị của đế quốc phong kiến nên nhiệm vụ của cách mạng ruộng đất lúc này là: “Thực hiện giảm tô, tiến tới giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân, làm cho người cày có ruộng”. Thắng lợi của cách mạng ruộng đất đã xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất, bóc lột của địa chủ phong kiến và thực dân, thực hiện triệt để khẩu hiệu: “Người cày có ruộng”. Trước yêu cầu đổi mới và để tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp, ngày 13/1/1981, chỉ thị 100 CT/TW ra đời quyết định chủ trương thực hiện chế độ khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động. Năm 1981 được coi là dấu mốc khởi đầu cho một quá trình đổi mới từng bước cơ chế quản lý nông nghiệp nói chung, cơ chế quản lý hợp tác xã nông nghiệp nói riêng ở nước ta. Tiếp theo đó, ngày 5/4/1988, Bộ chính trị Trung ương Đảng đã ra nghị quyết về “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” (gọi tắt là Nghị quyết 10). Nghị quyết 10 đã tiến một bước dài trong việc định lại vị trí của kinh tế hộ gia đình và vai trò quyền lợi của người lao động trong quan hệ kinh tế nông thôn. Từ đây, ruộng đất đã chuyển từ chế độ sở hữu tập thể sang chế độ công hữu tư dụng (sở hữu tư nhân hạn chế). Năm 1997, sau hơn 30 năm hợp nhất với tỉnh Bắc Kạn thành tỉnh Bắc Thái, tỉnh Thái Nguyên đã được tái lập lại gồm 9 đơn vị hành chính trực thuộc: các huyện Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ, Phổ Yên, Phú Bình, thị xã Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Trong đó, huyện Phú Bình nắm giữ một vị trí quan trọng, Đảng bộ Phú Bình trở thành đầu mối trực thuộc tỉnh ủy Thái Nguyên. Sự đổi mới của Đảng đã đáp ứng đúng tâm lý, nguyện vọng của đông đảo nhân dân, khơi dậy một khí thế mới, cổ vũ hàng triệu hộ nông dân bỏ vốn, bỏ sức phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn. Tại Phú Bình, diện tích và sản lượng lúa không ngừng tăng. Năm 1998 diện tích lúa gieo trồng tăng từ 12952 ha lên 13528 ha (năm 2000), sản lượng lúa tăng từ 43399 tấn (năm 1998) lên 52085 tấn (năm 2000). Sở dĩ sản lượng cũng như diện tích trồng lúa của huyện Phú Bình trong những năm này ổn định và có sự tăng trưởng khá là do sự thay đổi về sở hữu và sử dụng ruộng đất. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có một công trình khoa học hay một tài liệu chuyên khảo nào nghiên cứu một cách chi tiết về vấn đề này. Xuất phát từ lý do nêu trên chúng tôi chọn đề tài “Sở hữu và sử dụng ruộng đất ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 1997-2008” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. Chúng tôi hi vọng sẽ góp một phần nhỏ bé vào việc tìm hiể

Tin mới nhất

Trang