Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Slide Vai trò của y tế học đường trong hỗ trợ trẻ vị thành niên có khó khăn về tâm lý

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 33
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 37 | Loại file: PPT
 • VAI TRÒ C A Y T H C Đ NG ƯỜ
  TRONG H TR TR V THÀNH
  NIÊN CÓ KHÓ KHĂN V TÂM LÝ
  TR NG Đ I H C THĂNG LONGƯỜ
  KHOA KHOA H C S C KH E
  B MÔN ĐI U D NG Ư
  Sinh viên: Đào Th Thu L
  H ng d n khoa h c: ướ ThS. Hà Th Huy n
 • Đ t v n đ
  Đ c đi m phát tri n c a giai đo n v thành niên: ch u tác
  đ ng c ng h ng c a thay đ i sinh cùng c đ ng t ưở
  môi tr ng xung quanh.ườ
  Thi u, kém v k năng ng phó thích nghi v i môi ế
  tr ng cũng nh h n ch trong các m i quan h h i ườ ư ế
  mang tính h tr .
  T i Vi t Nam, t v n tâm tr ng h c còn r i r c, non ư ườ
  y u. Vi c tri n khai t v n tâm lý trong các tr ng h u nh ế ư ườ ư
  ch a đ c tri n khai, ch a công nh n v m t nhân s .ư ượ ư