Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Cao Mai Anh Thứ ba, Tháng 11 10, 2015 - 08:51
2 Cao Mai Anh Thứ ba, Tháng 11 10, 2015 - 08:51
3 Tiến Hoá Đoàn xã Thứ ba, Tháng 11 10, 2015 - 10:28
4 Tiến Hoá Đoàn xã Thứ ba, Tháng 11 10, 2015 - 10:28
5 Phuong Ha Cao Thứ năm, Tháng 12 10, 2015 - 21:50
6 Phuong Ha Cao Thứ năm, Tháng 12 10, 2015 - 21:50
7 Dinh Ductien Thứ hai, Tháng 12 21, 2015 - 12:29
8 Dinh Ductien Thứ hai, Tháng 12 21, 2015 - 12:29
9 Huỳnh Quang Anh Thứ hai, Tháng 1 11, 2016 - 12:42
10 Huỳnh Quang Anh Thứ hai, Tháng 1 11, 2016 - 12:42

Trang

Slide mẫu đẹp 2015

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5,011
643
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: PPT
 • CHUYÊN Đ 4
  ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH
  TR NG H C XHCN C A THANH NIÊN, ƯỜ
  NG I B O V QUY N VÀ L I ÍCH H P ƯỜ
  PHÁP C A THANH NIÊN VI T NAM
  ĐOÀN THANH NIÊN C NG S N H CHÍ MINH HUY N MAI S N Ơ
 • I. Quá trình hình thành phát tri n c a Đoàn Thanh
  niên c ng s n H Chí Minh
  II. Khái ni m, v trí, vai trò tính ch t c a Đoàn Thanh
  niên C ng s n H Chí Minh
  2
  CHUYÊN Đ 4 :
  ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH - TR NG H C XHCN C A THANH NIÊN, ƯỜ
  NG I B O V QUY N L I ÍCH H P PHÁP C A THANH NIÊN VI T NAMƯỜ