Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 gia doc Thứ tư, Tháng 5 11, 2016 - 10:10
2 gia doc Thứ tư, Tháng 5 11, 2016 - 10:10
3 gia doc Thứ tư, Tháng 5 11, 2016 - 10:10
4 gia doc Thứ tư, Tháng 5 11, 2016 - 10:10
5 Trịnh Đoàn Phát Thứ ba, Tháng 5 1, 2018 - 10:02
6 Trịnh Đoàn Phát Thứ ba, Tháng 5 1, 2018 - 10:02

SLIDE KHẢO SÁT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ TRÊN ĐỘNG CƠ DURATEC..ppt

Ảnh của bocapxanhtp
Kết Nối(369 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 17
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 26 | Loại file: PPT
 • Đ I H C ĐÀ N NG
  TR NG Đ I H C BÁCH KHOAƯỜ
  KHOA C KHÍ GIAO THÔNGƠ
  Đ TÀI:
  KH O SÁT H TH NG PHÂN PH I KHÍ TRÊN Đ NG C Ơ
  DURATEC.
  SINH VIÊN TH C HI N : NGUY N DUY TRÚC
  L P : 03C4B
  GIÁO VIÊN H NG D NƯỚ : T.S D NG VI T DŨNGƯƠ
  GIÁO VIÊN DUY T : K.S TR N VĂN LU N
 • N I DUNG CHÍNH TRONG Đ TÀI
  1. T ng quan v h th ng phân ph i khí đ ng c đ t trong. ơ
  2. Kh o sát h th ng phân ph i khí đ ng c Duratec ơ
  3. Tính toán các thông s c b n c a c c u phân ph i khí. ơ ơ
  4. Tính ki m nghi m các chi ti t trong c c u phân ph i khí. ế ơ
  5. M t s ph ng pháp ki m tra s a ch a các chi ti t trong ươ ế
  c c u phân ph i khí.ơ
  6. K t lu n.ế
 • T NG QUAN V H TH NG PHÂN PH I
  KHÍ TRONG Đ NG C Đ T TRONG. Ơ
  C c u phân ph i khí dùng xupáp.ơ ấ
  C c u phân ph i khí dùng van tr t.ơ ấ ượ
  C c u phân ph i khí h n h p th ng dùng l đ n p và xupáp đ th i kơ ấ ườ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2016 , 11:51

Mô tả tài liệu:

SLIDE KHẢO SÁT HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ TRÊN ĐỘNG CƠ DURATEC..ppt

slide khảo sát hệ thống phân phối khí động trên động cơ duratec. tài liệu cơ khí được đăng và tải miễn phí cho công đồng online

Tin mới nhất

Trang