Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Phạm Linh Thứ bảy, Tháng 11 28, 2015 - 19:44
2 Phạm Linh Thứ bảy, Tháng 11 28, 2015 - 19:44
3 Lợi Trịnh Thứ năm, Tháng 12 17, 2015 - 19:33
4 Lợi Trịnh Thứ năm, Tháng 12 17, 2015 - 19:33
5 Lợi Trịnh Thứ năm, Tháng 12 17, 2015 - 19:33
6 Lợi Trịnh Thứ năm, Tháng 12 17, 2015 - 19:33
7 Hoàng Trung Chủ nhật, Tháng 12 27, 2015 - 12:01
8 Hoàng Trung Chủ nhật, Tháng 12 27, 2015 - 12:01
9 Hoàng Trung Chủ nhật, Tháng 12 27, 2015 - 12:01
10 Hoàng Trung Chủ nhật, Tháng 12 27, 2015 - 12:01

Trang

Slide báo cáo đồ án tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm quản lý điểm học sinh THPT

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 867
83
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 15 | Loại file: PPT
 • 1
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ
  NỘI
  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  Giảng viên hướng dẫn : Th.S NGUYỄN THỊ CẨM
  NGOAN
  Sinh viên thực hiện : PHẠM THẾ TOÀN
  Lớp : ĐH - KHMT1 - K3
  BÁO CÁO
  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
  ĐỀ TÀI
  XÂY D NG PH N M M
  QU N LÝ ĐI M TRUNG H C PH THÔNG