Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Kết Nối Thứ năm, Tháng 6 2, 2016 - 23:04
2 Kết Nối Thứ năm, Tháng 6 2, 2016 - 23:04
3 Nguyên Nguyễn Thứ năm, Tháng 8 24, 2017 - 20:06
4 Nguyên Nguyễn Thứ năm, Tháng 8 24, 2017 - 20:06
5 Trường Sinh Thứ năm, Tháng 7 19, 2018 - 07:18
6 Trường Sinh Thứ năm, Tháng 7 19, 2018 - 07:18

Sàn giao dịch thương mại điện tử

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 15
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 23 | Loại file: PPT
 • NHÓM 5
  1 - TR N THANH VÂN
  2 - TH H NG THANH
  3 - BÙI BÍCH LIÊN
  4 - TR N TH O HUY N
  5 - TU N DŨNG
  6 - BÙI TH THU HOÀI
  7 - M C QU C VĂN
  8 - NGUY N TH TÌNH
  9 - NGUY N TH TRANG
  10 - PH M TH HUY N TRANG
  11 - NGUY N M NH C NG ƯỜ
  12 - HOÀNG THU PH NGƯƠ
  TH NG M I ĐI N TƯƠ
 • SÀN GIAO D CH TH NG M I ĐI N T ƯƠ
  KHÁI QUÁT V SÀN GIAO D CH TMĐT
  Khái ni m và vai trò c a sàn giao d ch TMĐT
  Các đ c tr ng c b n c a sàn giao d ch TMĐT ư ơ
  Phân lo i sàn sàn giao d ch
  L i ích kinh doanh thông qua sàn giao d ch TMĐT
  CÁC PH NG TH C GIAO D CH T I SÀN GIAO D CH TMĐTƯƠ
  Giao d ch giao ngay
  Giao d ch t ng lai ươ
  Giao d ch quy n ch n
  Nghi p v t b o hi m
  Đ u giá đi n t
  Đ u th u đi n t