Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 tot hoc Thứ bảy, Tháng 2 27, 2016 - 14:19
2 Nguyễn Minh Hòa Thứ ba, Tháng 3 13, 2018 - 20:33

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 13
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 52 | Loại file: DOC
 • L I NÓI Đ U
      
        
  ! " #$  % 
  % % %  & 
    '$   (  )
      * #$  *
    +     #,
    $   -. % !
        $  (   
  # %    %
  % '   #$ 
  $  %       
  !   
    /0$ 
  "  12!$  ) 
     1 34 '#
   $  % %   $
    56   *7+
    ) (  !8
  6     $   
  %  %   9#  . 
 • & :    /09
   '+ 5 $ "   
  %   6 $ "  (  
   (  ;)
     * "  
  *  % !%  ( 
  ,  # ( (  ;%
  %   $
  9% $  "  
  %    (  ,%   !
   /0
  9 $ "  #  '
  +  %  6 
  6  6 < 
  =+/>0?@ ?@A B" # $
  C. >D/E AFG?HA= 6= /I>0J % & ' '
  CC    /0(
  CKE   /0
  CL  !   
  C1     -  (
  CM6 % $   
  CND# $  
 •  K. D/HOPA I>>A E AFG?H 6 ' )
  /I>0J
  KC>    $   !
  KKD# $   !  
  /(
  KL    (  
  K1A   % $  /
  (
  KMA   % (; 
  KMC  % 
  KMKA        (
  
  L.3A?=D/? A/> <QA =O@>AFG?H & *
  LC   %   ,  !
  LCC $ %   ,  !
  LKA    , 
  LKC  !   
  LKK (    % 
  LKL    
  1.>= =A= / A A >6= /3A= + & E + ' & ' , & - )
  AFG?HA= 6= /I>0J' '
  1C>     + &  /0
  1KB   % R$ST;

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2016 , 18:10

Mô tả tài liệu:

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

Chương 1: TỔNG QUAN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ 1.1 Giới thiệu tổng quan nhà máy. Trong giai đoạn hiện nay đất nước ta đang thực hiện công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá đât nước.Chính vì vậy cần rất nhiều năng lượng để phục vu cho công cuộc đó, đặc biệt là năng lượng điện Giai đoạn thành lập, xây dựng, sản xuất và chiến đấu từ 1961-1975: Nhà máy nhiệt điện Uông Bí được khởi công xây dựng ngày 19/5/1961 vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 71 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tổng công suất đặt ban đầu là 48MW. Giai đoạn mở rộng sản xuất đợt III & IV từ 1976-2000: Nhà máy mở rộng sản xuất với công suất 110MW. Giai đoạn mở rộng sản xuất từ năm 2000 đến nay : Trước tình hình thưc tế là thiếu năng lượng cũng như sư lac hậu của một số nhà máy điên được xây dưng từ thập niên 60.Chính vì vậy Chính phủ đã giao cho Tổng công ty LILAMA làm tổng thầu EPC dự án nhà máy nhiệt điên UÔNG BÍ mở rộng với công suất 300 MW với hình thức chìa khoá trao tay và đây là doanh nghiêp đầu tiên của VIỆT NAM thực hiện theo hinh thức này . Sau môt thời gian chuẩn bị và xây dựng (từ 2001-2006) nhà máy đã được hoàn thành trong niền vui sướng của tâp thể cán bộ công nhân viên tổng công ty LILAMA cũng như nhân dân cả nước. Với thành tích này đánh giá sự phát triển vượt bậc của ngành lắp máy Việt Nam. Nó có sự biến đổi về chất đưa Lilama từ người làm thuê đã đứng lên làm chủ và lợi nhuận( tiền và kinh nghiệm tri thức) đã ở lại VN. Công ty nhiệt điện Uông Bí đã tiếp quản, vận hành tổ máy mở rộng 1-300MW từ ngày 27/11/2009. Ngày 23/5/2008 gói thầu EPC Dự án Uông Bí mở rộng 2-330MW do tổng thầu Chengda Trung Quốc được khởi công. Theo dự kiến, đến tháng cuối năm 20

Tin mới nhất

Trang