Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 La Dung Thứ ba, Tháng 12 19, 2017 - 17:46
2 Lê Thu Phương Thứ bảy, Tháng 8 25, 2018 - 10:43

Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 68
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 13 | Loại file: PDF
 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
  ________________________________________
  BÙI NGỌC CẨM
  QUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG DẠY HỌC
  TRƢỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ CHÂU VĂN LIÊM
  QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  HÀ NỘI – 2015
 • ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC
  ________________________________________
  BÙI NGỌC CẨM
  QUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG DẠY HỌC
  TRƢỜNG TRUNG HỌC CỞ SỞ CHÂU VĂN LIÊM
  QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
  Mã số: 60 14 01 14
  Ngƣơ
  ̀
  i hƣơ
  ́
  ng dâ
  ̃
  n khoa ho
  ̣
  c: TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT
  HÀ NỘI – 2015
 • 1
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN ........................................................ Error! Bookmark not defined.
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮTError! Bookmark not defined.
  MỤC LỤC ............................................................................................................ 1
  DANH MỤC CÁC BẢNG .................................... Error! Bookmark not defined.
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ............................... Error! Bookmark not defined.
  MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 4
  Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
  TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ .................... Error! Bookmark not defined.
  1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề ...................... Error! Bookmark not defined.
  1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài .............. Error! Bookmark not defined.
  1.2.1. Quản lý và Quản lý giáo dục ..................... Error! Bookmark not defined.
  1.2.2. Quản lý nhà trường ................................... Error! Bookmark not defined.
  1.2.3. Hoạt động dạy học và quản lý hoạt động dạy họcError! Bookmark not defined.
  1.3. Trường trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân và hoạt động
  dạy học ở trường Trung học cơ sở ...................... Error! Bookmark not defined.
  1.3.1. Trường trung học cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dânError! Bookmark not defined.
  1.3.2. Hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sởError! Bookmark not defined.
  1.4. Nội dung quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học cơ sởError! Bookmark not defined.
  1.4.1. Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạyError! Bookmark not defined.
  1.4.2. Quản lý việc thực hiện nền nếp dạy học của giáo viênError! Bookmark not defined.
  1.4.3. Quản lý việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy họcError! Bookmark not defined.
  1.4.4. Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinhError! Bookmark not defined.
  1.4.5. Quản lý việc sử dụng và bồi dưỡng đội ngũError! Bookmark not defined.
  1.4.6. Quản lý hoạt động học của học sinh ......... Error! Bookmark not defined.
  1.4.7. Quản lí các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy họcError! Bookmark not defined.
  1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc quản lý hoạt động dạy học ở trường trung
  học cơ sở trong giai đoạn hiện nay ..................... Error! Bookmark not defined.
  1.5.1. Những yếu tố chủ quan ............................. Error! Bookmark not defined.
  1.5.2. Những yếu tố khách quan ......................... Error! Bookmark not defined.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2016 , 16:23

Mô tả tài liệu:

Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Quản lý hoạt động dạy học ở trường THCS Châu Văn Liêm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Tin mới nhất

Trang