Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Piano Marketing Plan Final

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Ortiz Piano’s Marketing Plan
  Mission Statement
  
  
  
  
  
  Objectives
   
   
  
  
   
  
  
  ! "#
  
  Strengths
   $%
  
   &
   '
  ! '
  Weaknesses
   #
   
   '(
  Opportunities
  )
  **
 • Threats
  +,
  
  
  Our Competitive Advantage
   -%*
  
  -
  *
  $
  *.
  .
   ).(
  
  /
  .
  %-(*.
  0%
  
  %
  (**
  
   $,
  
  **
  
  
  *

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2016 , 14:41

Mô tả tài liệu:

Piano Marketing Plan Final

Piano Marketing Plan Final A marketing plan I submitted in my intro to marketing class.

Tin mới nhất

Trang