Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:43
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:43
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:43

Phương pháp nuôi baba

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 2
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 13 | Loại file: DOC
 • 1.Lý do ch n đ tài
  Ngày tr c khi kinh t v n còn khó khăn nhu c u c a conướ ế
  ng i ch ăn đ no m c đ m. Nh ng cho đ n ngày nay,kinh tườ ư ế ế
  đã phát tri n h n nhu c u y cũng đã thay đ i so v i tr c đó ăn ơ ướ
  sao cho ngon cho b m c cho đ p cho sang.Do v y nh ng
  món ăn nh th t baba tr c gi không ai dám nghĩ t i thì nay đã trư ướ
  thành đ c s n xu t hi n r t nhi u trong các quán nh u m c cho
  giá c a nó là không h r 300.000-400.000 nghìn đ ng/kg.
  Ba ba m t loài sát ba móng, s ng n c ng t trong các ướ
  ao, h , đ m, sông... trông gi ng nh con rùa nh ng d p l n h n. ư ư ơ
  Ba ba 4 chân, 2 chân tr c dài, hai chân sau ng n, không đuôi.ướ
  Đ u nh ng v y nh , hình nhi u c nh, mi ng nhi u răng.
  Ph n c ng che ch trên l ng d i b ng g i mai ba ba (mi t ư ướ ế
  giáp), trên v t tích hình l c giác c u t o b ng ch t s ng bóng ế
  da ph ngoài.
  Ba ba ăn con, tôm, cua, c th c v t thu sinh, khi ăn
  c cây c . Ba ba đ tr ng vào đ t cát n c. Ng i ta thu ướ ườ
  ho ch ba ba vào tháng 3 đ n tháng 9, nh ng s n l ng cao nh t vào ế ư ượ
  tháng 5 và tháng 7. Hi n nay, nhu c u tiêu th ba ba r t l n nên vi c
  nuôi th lo i thu s n này ngày càng phát tri n mang l i giá tr
  kinh t khá cao.ế
  Th t ba ba có giá tr dinh d ng khá cao, trong m i 100g có 80g ưỡ
  n c, 16,5g protid, 1,0g lipid, 1,6g carbohydrate, 107 mg Ca, 135gướ
  Iod, 1,4 mg Fe, 0,62 mg vitamin B1, 0,37 mg vitamin B2, 3,7 mg
  1
 • nicotinic acid, 13 đ n v qu c t vitamin A...Ngoài ra, còn ch aơ ế
  các ch t khác nh keo đ ng v t, keratin (ch t s ng), vitamin D...Mai ư
  ba ba có ch a keratin, ch t đ m, vitamin D và iod.
  Theo dinh d ng h c c truy n,ưỡ th t ba ba v ng t, tính bình,
  công d ng d ng âm l ng huy t, b h nhuy n kiên kháng ưỡ ươ ế ư
  ung, th ng đ c dùng làm th c ăn b d ng cho ng i t ngườ ượ ưỡ ườ
  nhi t, hay nóng trong, m hôi ra nhi u..., Th t ba ba là th c ph m r t
  thích h p cho nh ng ng i b b nh lao ph i, lao ngoài ph i, viêm ườ
  gan m n tính, x gan, đái đ ng, viêm th n, các b nh ác tính sau ơ ườ
  khi dùng hoá tr li u, nam gi i th n y u thu c th ế can th n âm h ư
  Mai ba ba v m n, tính bình, công d ng d ng âm thanh ưỡ
  nhi t, bình can t c phong, nhuy n kiên tán k t, th ng đ c dùng ế ườ ượ
  làm thu c đ ch a các ch ng b nh nh hao g y, lao l c quá đ , đau ư
  nh c trong x ng, ti u ti n ra s i, tích huy t sinh hòn c c, s t rét ươ ế
  sinh báng); tr em kinh
  Đ u ba ba dùng r u t m k , ph i trong bóng mát cho khô r iượ ơ
  đ t cháy t n tính, th ch a d c cam sài l ng a tr em, ph ượ
  n sau sinh b sa t cung, đàn ông thoát giang (lòi dom).
  Máu ba ba th ch a ch ng nhãn kh u oa (li t dây th n
  kinh VII ngo i vi), lao x ng kh p, thoát giang, tr em s t rét, ươ
  báng tích, b cam sài. Ng i ta còn pha máu ba ba v i r u u ng ườ ượ
  nóng đ ph c h i s c kho cho ng i m i m d y. Máu ba ba ườ
  ngâm m t ong th tr b nh đái đ ng, hen suy n, b nh tim ườ
  m ch, b nh đ ng ru t... ườ
  2
 • M ba ba đem rán thành d ng m n c dùng bôi ngoài đ ướ
  ch a b ng, v t th ng, v t loét, m n nh t, b nh trĩ. ế ươ ế
  Tr ng ba ba l y lòng đ gói chu i, n ng chín ho c rán ướ
  không m ăn ch a ki t l m nnh, lòng tr ng dùng bôi ch a trĩ ế
  M t ba ba tr đ c nh ng ch ng kh i (kh i tích trong ượ
  b ng), báng tích, trĩ l u (trĩ có l dò)...
  V i t t c nh ng công d ng nh trên,cũng d hi u vì sao baba ư
  đ c nhi u ng i a thích m c cho giá thành c a khá cao.Vàượ ườ ư
  hi n t i thì nhu c u ngày càng cao .Nh n th y đi u này em mu n
  phát tri n hình nuôi baba v i mong mu n thu đ c l i nhu n ượ
  cao trong t ng lai.ươ
  2.M t s đ c tính c a baba
  2.1.T p tính s ng c a baba
  Ba ba có m t s t p tính sinh s ng đ c bi t:
  Tuy đ ng v t s ng hoang dã, nh ng r t d nuôi trong ao, b ư
  nh .
  S ng d i n c là chính, nh ng có th s ng trên c n và có lúc ướ ướ ư ể ố
  r t c n s ng trên c n. Ba ba th b ng ph i chính nên th nh
  tho ng ph i nhô lên m t n c đ hít th không khí. Mùa đông l nh, ướ
  c ng đ h p nh , ba ba th rút trong bùn đáy ao, d a vàoườ
  c quan h p ph trong c h ng đ th , c quan h p ph t aơ ơ
  mang cá, ba ba l y oxy trong n c th i CO2 trong máu vào n c ướ ướ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2016 , 23:29

Mô tả tài liệu:

Phương pháp nuôi baba

Ngày trước khi kinh tế vẫn còn khó khăn nhu cầu của con người chỉ là ăn đủ no mặc đủ ấm. Nhưng cho đến ngày nay,kinh tế đã phát triển hơn nhu cầu ấy cũng đã thay đổi so với trước đó là ăn sao cho ngon cho bổ và mặc gì cho đẹp cho sang.Do vậy mà những món ăn như thịt baba trước giờ không ai dám nghĩ tới thì nay đã trở thành đặc sản và xuất hiện rất nhiều trong các quán nhậu mặc cho giá của nó là không hề rẻ 300.000-400.000 nghìn đồng/kg. Ba ba là một loài bò sát ba móng, sống ở nước ngọt trong các ao, hồ, đầm, sông... trông giống như con rùa nhưng dẹp và lớn hơn. Ba ba có 4 chân, 2 chân trước dài, hai chân sau ngắn, không có đuôi. Đầu có những vẩy nhỏ, hình nhiều cạnh, miệng có nhiều răng. Phần cứng che chở trên lưng và dưới bụng gọi là mai ba ba (miết giáp), trên có vết tích hình lục giác cấu tạo bằng chất sừng bóng có da phủ ngoài. Ba ba ăn cá con, tôm, cua, ốc và thực vật thuỷ sinh, có khi ăn cả cây cỏ. Ba ba đẻ trứng vào đất cát ở mé nước. Người ta thu hoạch ba ba vào tháng 3 đến tháng 9, nhưng sản lượng cao nhất vào tháng 5 và tháng 7. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ ba ba rất lớn nên việc nuôi thả loại thuỷ sản này ngày càng phát triển và mang lại giá trị kinh tế khá cao. Thịt ba ba có giá trị dinh dưỡng khá cao, trong mỗi 100g có 80g nước, 16,5g protid, 1,0g lipid, 1,6g carbohydrate, 107 mg Ca, 135g Iod, 1,4 mg Fe, 0,62 mg vitamin B1, 0,37 mg vitamin B2, 3,7 mg nicotinic acid, 13 đơn vị quốc tế vitamin A...Ngoài ra, còn có chứa các chất khác như keo động vật, keratin (chất sừng), vitamin D...Mai ba ba có chứa keratin, chất đạm, vitamin D và iod. Theo dinh dưỡng học cổ truyền, thịt ba ba vị ngọt, tính bình, có công dụng dưỡng âm lương huyết, bổ hư nhuyễn kiên và kháng ung, thường được dùng làm thức ăn bổ dưỡng cho người tạng nhiệt, hay nóng trong, mồ hôi ra nhiều..., Thịt ba ba là thực phẩm rất thích hợp cho những người bị bệnh lao phổi, lao ngoài phổi, viêm gan mạn tính, xơ gan, đái đường, viêm thận, các bệnh lý ác tính sau khi dùng hoá trị liệu, nam giới thận yếu thuộc thể can thận âm hư

Tin mới nhất

Trang