Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyễn trường giang Thứ sáu, Tháng 2 3, 2017 - 10:53
2 nguyễn trường giang Thứ sáu, Tháng 2 3, 2017 - 10:53
3 nguyễn trường giang Thứ sáu, Tháng 2 3, 2017 - 10:53
4 vũ loc Chủ nhật, Tháng 2 5, 2017 - 20:11
5 vũ loc Chủ nhật, Tháng 2 5, 2017 - 20:11
6 dang Thanh Thứ hai, Tháng 2 6, 2017 - 14:57
7 dang Thanh Thứ hai, Tháng 2 6, 2017 - 14:57
8 duong thithanhtrang Thứ tư, Tháng 2 8, 2017 - 10:03
9 duong thithanhtrang Thứ tư, Tháng 2 8, 2017 - 10:03
10 ca biet hs Chủ nhật, Tháng 2 12, 2017 - 02:12

Trang

Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm số phức bằng máy tính cầm tay Casio

Ảnh của hoanganh96
(0 người theo dõi)
Lượt xem 313
63
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 24 | Loại file: PDF
 • Người biên son: Nguyn Vit Anh ChemHUS
  Đại Hc Khoa Hc T Nhiên Đại Hc Quc Gia Hà Ni
  SĐT: 01655911717 - Email: Nguyenvietanh1@hus.edu.vn
  PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BNG CASIO
  A.. Các phép tính thông thường, Tính Moldun, Argument, Conjg ca 1 s phc
  hay 1 biu thc s phc. Và tính s phức có mũ cao…..
  Bài toán tng quát: Cho Z = z
  1
  .z
  2
  -
  z
  3
  +z
  4
  z
  5
  . Tìm Z tính Moldun, Argument s phc liên
  hp ca s phc Z ???
  Phương pháp giải:
  Ví d 1: Đề thi minh ha ca b GD và ĐT lần 2 năm 2017
  Tìm s phc liên hp ca s phc z = i(3i + 1)
  A: 3 i B: -3 + i C: 3 + i D: -3 i
  Gii:
  Chuyên Đề: S PHỨC và CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN S PHC
  ( Nâng cao các dạng trong đề thi )
  Tt c các bài toán s phức đều thc hin trong chức năng MODE 2 (CMPLX) ngoi tr 1 s
  bài toán đặc bit. Chú ý 2 phn D và E
  Để máy tính chế độ Deg không để i dng Rad và vào chế độ s phc Mode 2
  Khi đó chữ itrong phần o s nút “ENG” ta thc hin bm máy n1 phép tính
  bình thường.
  Tính Moldun, Argument và s phc liên hp ca s phc Z :
  Moldun: n shift + hyp. Xut hin du tr tuyệt đối thì ta nhp biu thức đó vào
  trong ri ly kết qu
  Tính Arg n Shift 2 chn 1. Tính liên hp n shift 2 chn 2
 • Mode 2 và n shift 2 chn 2
  Nhập như sau: Conjg(i(3i + 1)) và n bng
  Kết qu ra -3 i vậy D đúng
  Ví d 2: Đề thi minh ha ca b GD và ĐT lần 2 năm 2017
  Tìm moldun ca s phc z tha mãn z(2 i) + 13i = 1
  A: |z| = B: |z| = 34 C: |z| = D: |z| =
  Gii:
  Chuyn vế để z 1 phía
  Mode 2 và n shift hyp
  Nhập vào như sau: |
  1-13i
  2-i
  | sau đó lấy kết qu và thấy A đúng.
  ****: Vi s
  phức cao thì chỉ y tính Casio fx 570 vn plus Vinacal ES plus II th
  bấm được như bình thường. Còn Casio fx 570 es plus thì s Math Error.
  Bài tp t luyn: