Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Cao Tu Thứ hai, Tháng 4 25, 2016 - 17:42
2 Tuan Vu Pham Nguyen Thứ ba, Tháng 2 28, 2017 - 12:03

PHIẾU ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 22
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 17 | Loại file: DOC
 • PHI U Đ NH GIÁ B T Đ NG S N
  Ch s h u: Bà Tr n Th Hoaủ ở
  M c đích đ nh giá: Th ch p ngân hàng ế
  I.CH NG T PHÁP LÝ V B T Đ NG S N
  Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t th a
  đ t s 113, t b n đ 6H-IV-17. T i đ a ch : lô đ t s 3, ngõ 230,
  đ ng Đ nh Công Th ng, qu n Hoàng Mai, thành ph Hà N i theoườ ượ
  “ Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng đ t
  s 10107411175, h s g c 7115.2002QĐUB/29887.2002. Do ồ ơ
  UBND thành ph Hà N i c p ngày 23/11/2011 cho bà Tr n Th Hoa
  II. MÔ T B T Đ NG S N
  - B t đ ng s n t a l c t i s 3 ngõ 230, đ ng Đ nh Công ườ
  Th ng, ph ng ( xã ) Đ nh Công , qu n (huy n ) Hoàng Mai ,ượ ườ
  Thành ph (T nh) Hà N i
  - V trí n m sâu trong ngõ 230, Đ nh Công Th ng ượ
  1. V đ t
  - Chi u r ng: 5m
  - Chi u dài: 7m
  - Di n tích s d ng th c t :35 m2 ế
  - Di n tích s d ng h p l :35 m2
  - Hình d ng: Vuông v c
  - M c đích s d ng: Đ t
  - Th i h n s d ng: Lâu dài
  2. V tài s n g n li n v i đ t
  - Năm xây d ng: 2000
  - Lo i nhà: Nhà riêng l
  - C u trúc:
  + S t ng: 4
  + T ng: Bao xây g ch 20cm b matitườ
  1
 • + Mái: mái b ng, bê tông c t thép đ t i ch
  + N n : lát g ch hoa
  - T ng di n tích s d ng th c t : ế 100m2
  - T ng di n tích s d ng đ c tính giá tr : ượ 100m2
  III. Đ NH GIÁ Đ T
  1. Đ n giá đ t:ơ
  a. Đ n giá đ t theo qui đ nh c a nhà n c: 18800000 đ ng/m2ơ ướ
  b. Đ n giá đ t th tr ng : 100000000 đ ng/m2ơ ườ
  2. Đ n giá xây d ng ơ
  a. Theo quy đ nh c a Nhà n c: 6500000 đ ng/m2 ướ
  b. Theo giá th tr ng: ườ 6,000,000 đ ng/m2
  3. T ng giá tr b t đ ng s n
  Kho n m c Khung giá đ t
  UBND t nh/ TP
  qui đ nh
  Giá đ t đ nh giá
  (giá th tr ng) ườ
  a.Giá tr quy n SD đ t
  ng)
  658000000 3500000000
  -Di n tích đ t h p l (m2) 35 35
  n giá đ t ơ 18800000 100000000
  b. Giá tr tài s n g n li n
  v i đ t
  650000000 600,000,000
  - -T ng di n tích SD đ c ượ
  tính giá tr
  100 100
  - -Đ n giá xây d ng (đ/m2)ơ 6500000 6,000,000
  c. T ng tr giá BĐS (a +b) 1308000000 4100000000
  2
 • Tr giá BĐS theo giá th tr ng……4100000000 Đ ng ……… ườ
  B ng ch …B n t m t trăm tri u…………………………
  IV. NH N XÉT VÀ Đ NGH
  - V qui ho ch gi i t a…………………
  không……………………
  - V m c đích s d ng c a BĐS …………nhà
  …………………
  - V trí c a BĐS trong m i t ng quan v i nh ng trung tâm khu ươ
  v c g n nh t/ kho ng cách t đó đ n nh ng đ a đi m giao ế
  thông công c ng/ tr ng h c/b nh vi n/tr s ườ ụ ở
  UBND……………g n tr ng ti u h c đ nh ườ
  công………………………
  - Đi u ki n t nhiên và môi tr ng xung quanh……… ườ
  t t……………
  - Có tranh ch p v i BĐS li n k …………………
  không……………………
  - Nh ng gi thi t và h n ch trong đ nh giá giá tr tài s n (n u ế ế ế
  có)
  - Kh năng mua bán:………………trung
  bình…………………………
  - Các thông tin khác:
  ………………………………………………………..
  V. NGÀY Đ NH GIÁ ……………
  20/10/2013…………………………………
  Hà n i, ngày …28..tháng …10….năm 2013
  - H và tên sinh viên………Tr nh Vi t ế
  Th ng_CQ533617……………
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2016 , 18:47

Mô tả tài liệu:

PHIẾU ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

I.CHỨNG TỪ PHÁP LÝ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thửa đất số 113, tờ bản đồ 6H-IV-17. Tại địa chỉ : lô đất số 3, ngõ 230, đường Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo “ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” số 10107411175, hồ sơ gốc 7115.2002QĐUB/29887.2002. Do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 23/11/2011 cho bà Trần Thị Hoa II. MÔ TẢ BẤT ĐỘNG SẢN - Bất động sản tọa lạc tại số 3 ngõ 230, đường Định Công Thượng, phường ( xã ) Định Công , quận (huyện ) Hoàng Mai , Thành phố (Tỉnh) Hà Nội - Vị trí nằm sâu trong ngõ 230, Định Công Thượng 1. Về đất - Chiều rộng: 5m - Chiều dài: 7m - Diện tích sử dụng thực tế :35 m2 - Diện tích sử dụng hợp lệ :35 m2 - Hình dạng: Vuông vức - Mục đích sử dụng: Đất ở - Thời hạn sử dụng: Lâu dài 2. Về tài sản gắn liền với đất - Năm xây dựng: 2000 - Loại nhà: Nhà ở riêng lẻ - Cấu trúc: + Số

Tin mới nhất

Trang