Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung quang Thứ tư, Tháng 9 28, 2016 - 13:49
2 Hoàng Sơn Thứ năm, Tháng 7 20, 2017 - 17:16

Pháp luật về công ty tài chính- thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 15
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 68 | Loại file: DOC
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp
  L i nói đ u
  1.Lý do chọn đề tài.
  Sau hơn một năm trở thành thành viên chính thức của tổ
  chức thương mại thế giới WTO (World Trade Orgnization), Việt
  Nam đã hội nhập ngày càng sâu, rộng hơn vào tất cả các lĩnh
  vực của nền kinh tế thế giới chịu tác động trực tiếp bởi mọi
  biến động lớn trên thị trường quốc tế. Một trong số những
  ngành bị nh hưởng nhanh chóng sâu sắc nhất lẽ
  ngành tài chính-ngân hàng.
  Với tốc độ phát triển kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhu cầu
  về vốn của tất cả các thành phần kinh tế nước ta đã gia tăng
  nhanh chóng. Tài chính-ngân hàng trở thành một lĩnh vực kinh
  doanh đầy tiềm năng, hứa hẹn nhiều thời cơ, lợi nhuận, nhưng
  cũng ẩn chứa không ít rủi ro. Thị trường tài chính đang trong
  giai đoạn phát triển hoàn thiện của nước ta thu hút được rất
  nhiều sự chú ý của các nhà đầu tư, hình thành nên một làn sóng
  xin thành lập các trung gian tài chính. Bên cạnh các ngân hàng
  thương mại, các công ty chứng khoán, các công ty bảo hiểm…,
  công ty tài chính một định chế tài chính được rất nhiều các
  tổng công ty trong nước các tập đoàn tài chính lớn trên thế
  giới quan tâm đầu và xin thành lập. Vậy, công ty tài chính
  gì? thực trạng pháp luật về công ty tài chính Việt Nam hiện
  nay phù hợp với thực tế, thuận lợi để công ty tài chính được
  thành lập, hoạt động hay không? Đối với những hạn chế còn tồn
  tại trong các quy định này thì thể khắc phục bằng cách sửa
  đổi, bổ sung những để góp phần hoàn thiện pháp luật, sự
  phát triển lớn mạnh và bền vững của các công ty tài chính và cả
  nền kinh tế Việt Nam?
  NguyÔn ThÞ Ngäc Hµ
  1
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp
  Tìm lời giải đáp cho những câu hỏi trên do thúc đẩy
  người viết lựa chọn đề tài: Pháp luật về công ty tài chính-
  thực trạng một số giải pháp hoàn thiện cho khoá luận
  tốt nghiệp của mình.
  2.Mục đích của khoá luận.
  Khoá luận nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản, thực trạng
  pháp luật về công ty tài chính, từ đó tìm ra những vướng mắc
  còn tồn tại nhằm hoàn thiện hình pháp luật về công ty tài
  chính.
  3.Phạm vi nghiên cứu.
  Trong khuôn khổ một bản khoá luận tốt nghiệp, khoá luận
  chỉ dừng lại mức độ tiếp cận ban đầu về luận, một phần
  thực trạng đưa ra một số đề xuất hoàn thiện pháp luật về
  công ty tài chính mang tính gợi mở.
  4.Phương pháp nghiên cứu.
  Đề tài được nghiên cứu trên sở phương pháp luận của
  Chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa duy vật biện chứng chủ
  nghĩa duy vật lịch sử; các quan điểm của Đảng tưởng Hồ
  Chí Minh. Các phương pháp cụ thể như phân tích, tổng hợp, so
  sánh, quy nạp…cũng được kết hợp sử dụng trong quá trình
  nghiên cứu đề tài.
  5.Kết cấu của khoá luận.
  Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham
  khảo, khoá luận được bố cục gồm 3 chương.
  Chương 1: Những vấn đề luận về công ty tài chính
  pháp luật về công ty tài chính.
  Chương 2: Thực trạng pháp luật về công ty tài chính Việt
  Nam.
  NguyÔn ThÞ Ngäc Hµ
  2
 • Kho¸ luËn tèt nghiÖp
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về công
  ty tài chính ở Việt Nam.
  Với một đề tài mới khả năng nghiên cứu kinh
  nghiệm thực tế hạn, nguồn tài liệu tham khảo còn hạn chế,
  nên khoá luận khó tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong
  nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy, giáo các
  bạn để khoá luận được hoàn thiện hơn.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn!
  Hà Nội, tháng 5 năm 2008.
  Nguyễn
  Thị Ngọc Hà.
  Chương 1
  Những vấn đề lý luận và pháp luật về
  công ty tài chính
  1.1 Khái quát chung về công ty tài chính.
  1.1.1 Khái niệm công ty tài chính
  - Sự ra đời của công ty tài chính.
  Trên thế giới, thuật ngữ “công ty tài chính” không còn
  mới lạ, các nhà bản đã quá quen với các hoạt động, cũng
  như vai trò của trên th trường tài chính tiền tệ. Công ty tài
  chính (CTTC) cùng các trung gian tài chính khác tầm quan
  trọng rất lớn và được coi như là xương sống của nền kinh tế.
  NguyÔn ThÞ Ngäc Hµ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/09/2016 , 13:26

Mô tả tài liệu:

Pháp luật về công ty tài chính- thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện

Pháp luật về công ty tài chính- thực trạng và một số giải pháp hoàn thiện

Tin mới nhất

Trang