Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 20:33
2 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 20:33

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN VỚI UML

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 165 | Loại file: PDF
 • Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin
  với UML
  Biên tập bởi:
  Tôn Thất Hòa An
 • Phân tích và thiết kế Hệ thống thông tin
  với UML
  Biên tập bởi:
  Tôn Thất Hòa An
  Các tác giả:
  tonthathoaan
  duongkieuhoa
  Phiên bản trực tuyến:
  http://voer.edu.vn/c/01f46fc2
 • MỤC LỤC
  1. Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống
  1.1. Dẫn nhập
  1.2. Mô tả chu trình phát triển phần mềm
  1.3. Phương pháp hướng chức năng và phương pháp hướng đối tượng
  1.4. Ưu điểm của mô hình hướng đối tượng
  1.5. Phần câu hỏi
  2. Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất là gì
  2.1. Giới thiệu UML
  2.2. UML trong phân tích thiết kế hệ thống
  3. Khái quát về UML
  3.1. UML và các giai đoạn của chu trình phát triển phần mềm
  3.2. Biểu đồ (diagram)
  3.3. Phần tử mô hình (model element)
  3.4. Mở rộng UML
  3.5. Công cụ (Tool)
  4. Mô hình hóa USE CASE
  4.1. Giới thiệu Use Case
  4.2. Biểu đồ Use Case
  4.3. Các biến thể (Variations) trong một Use Case
  4.4. Miêu tả Use Case
  4.5. Tóm tắt về Use Case
  5. Mô hình đối tượng
  5.1. Lớp , đối tượng và quan hệ– các thành phần cơ bản của mô hình
  5.2. Tìm lớp
  5.3. Lớp và đối tượng trong UML
  5.4. Liên hệ (Association)
  5.5. Quan hệ kết tập (Aggregation)
  5.6. Quan hệ phụ thuộc và nâng cấp (Dependency & Refinement)
  5.7. Tóm tắt về mô hình đối tượng
  6. Mô hình động
  6.1. Sự cần thiết có mô hình động (Dynamic model)
  6.2. Sự kiện và thông điệp (Event & Message)
  6.3. Biểu đồ cộng tác (Collaboration Diagram)
  1/163

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2017 , 23:26

Mô tả tài liệu:

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN VỚI UML

Chúng ta có thể thấy rằng: "Một số tập hợp dữ liệu phức tạp nhất định khi được trình bày bằng đồ thị sẽ truyền tải đến người đọc nhiều thông tin hơn so với các dữ liệu thô". Với phần mềm cũng vậy, khi ngành Công nghiệp của chúng ta ngày càng phát triển, các hệ thống sẽ trở nên phức tạp hơn. Khả năng nắm bắt và kiểm soát sự phức tạp đó của chúng ta đi kèm với khả năng trình bày hệ thống một cách toàn diện - một sự trình bày vượt ra ngoài giới hạn của những dòng lệnh thô. Sự thành công trên thị trường của những ngôn ngữ như Visual Basic và phần giao diện trực quan của C++, Java đã cho thấy sự trình bày trực quan mang tính cốt yếu đối với quá trình phát triển các hệ thống phức tạp.

Tin mới nhất

Trang