Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 11:12
2 Trịnh Minh Thứ bảy, Tháng 5 6, 2017 - 09:54
3 Đinh Hậu Thứ tư, Tháng 5 10, 2017 - 04:33
4 Trần Hiệp Thứ tư, Tháng 5 10, 2017 - 19:36
5 Hương Giang Chủ nhật, Tháng 5 14, 2017 - 12:54
6 Huyền Trang Lê Thứ sáu, Tháng 11 9, 2018 - 07:57

Phân tích quan điểm của C.Mác về lượng giá trị 1 đơn vị hàng hóa

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 203
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 15 | Loại file: DOC
 • 1
  Đề 1:
  Câu 1: Phân tích quan điểm của C.Mác về lượng giá
  trị 1 đơn vị hàng hóa. Theo quan điểm của C.Mác,
  cùng với sự phát triển của sản xuất và trao đổi hàng
  hóa, thì lượng giá trị 1 đơn vị hàng hóa sẽ biến đổi
  theo chiều hướng nào? ( Không thay đổi, tăng lên,
  giảm đi?) Giải thích?
  Quan điểm trên có ý nghĩa như thế nào đối với
  doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất?
  Trả lời:
  I.Quan điểm của C.Mác về lượng giá trị hàng hoá:
  Lượng giá trị của hàng hóa là số lượng lao động của
  người sản xuất kết tinh trong hàng hóa, được đo bằng thời
  gian lao động hao phí để sản xuất hàng hóa bao gồm lao
  động vật hóa (tư liệu sản xuất) và lao động sống.
  Mỗi chủ thể kinh doanh có một lượng hao phí lao động
  thực tế nhất định trong quá trình sản xuất hàng hóa, đó là
  thời gian lao động cá biệt. Thời gian này xác định giá trị cá
  biệt của hàng hóa. Trên thị trường, không thể dựa vào giá trị
  cá biệt của hàng hóa để tiến hành trao đổi, mà phải dựa
  vào giá trị xã hội của hàng hóa. Giá trị xã hội của hàng hóa
  được tính bằng thời gian lao động xã hội cần thiết để sản
  xuất hàng hóa.
  C.Mác viết : “ Chỉ có lượng lao động xã hội cần thiết, hay
  thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra một giá trị
  sử dụng, mới quyết định đại lượng giá trị của giá trị sử dụng
  ấy” ( Trích C.Mác và Ph.Ăngghen : Toàn tập, Nxb. Chính trị
  quốc gia, Hà Nội, 1993, t.23, tr.68 )
  Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết
  để sản xuất hàng hóa trong điều kiện trung bình của xã hội
  với trình độ kỹ thuật trung bình, trình độ tay nghề trung
  bình và cường độ lao động trung bình. Thông thường , thời
  gian lao động xã hội cần thiết được xác định theo thời gian
  lao động cá biệt của những người sản xuất và cung ứng
  tuyệt đại bộ phận một loại hàng hóa trên thị trường.
 • 2
  Do thời gian lao động xã hội cần thiết luôn thay đổi , nên
  lượng giá trị của hàng hóa cũng là một đại lượng không cố
  định. Sự thay đổi lượng giá trị của hàng hóa tùy thuộc vào
  những nhân tố :
  Thứ nhất, năng suất lao động.
  Năng suất lao động là năng lực sản xuất của lao động
  được tính bằng số lượng sản phẩm sản xuất ra trong một
  đơn vị thời gian hoặc số lượng thời gian cần thiết để sản
  xuất ra một đơn vị sản phẩm.
  Có hai loại năng suất lao động: năng suất lao động cá
  biệt và năng suất lao động xã hội. Trên thị trường , hàng
  hóa được trao đổi không phải theo giá trị cá biệt mà là giá
  trị xã hội. Vì vậy , năng suất lao động có ảnh hưởng đến giá
  trị xã hội của hàng hóa chính là năng suất lao động xã hội.
  Lượng giá trị hàng hóa thay đổi tỷ lệ nghịch với năng
  suất lao động. Còn năng suất lao động lại phụ thuộc vào
  trình độ công nghệ của người lao động, vào mức độ trang bị
  kĩ thuật cho lao động, phương pháp tổ chức lao động và các
  điều kiện tự nhiên. Khi năng suất lao động tăng lên thì thời
  gian lao động để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa giảm
  xuống, do đó giá trị của một đơn vị hàng hóa giảm xuống.
  Thứ hai, Cường độ lao động.
  Cường độ lao động là mức độ khẩn trương của lao động.
  Trong cùng một đơn vị thời gian, khi tăng cường độ lao động
  thì số lượng sản phẩm làm ra tăng lên, hao phí sức lao động
  cũng tăng lên cùng tỷ lệ. Do đó, tổng giá trị hàng hóa tăng
  lên, nhưng lượng giá trị của một hàng hóa thì vẫn không
  thay đổi.
  Thứ ba, Các loại lao động.
  Các loại lao động gồm lao động giản đơn và lao động
  phức tạp. Lao động phức tạp là lao động có chuyên môn kỹ
  thuật; ngược lại, lao động giản đơn bao gồm những người
  không được đào tạo để có một nghề chuyên môn nhất định.
  C.Mác chỉ rõ: trong một giờ lao động , người thợ sửa
  chữa đồng hồ tạo ra nhiều giá trị hơn người rửa bát. Bởi vì,
  lao động của người rửa bát là lao dộng giản đơn, có nghĩa là
  bất kì một người bình thường nào, không phải trải qua đào
  tạo, không cần có sự phát triển đặc biệt , cũng có thể làm
 • 3
  được. Còn lao động của người thợ sửa chũa đồng hồ là lao
  động phức tạp đòi hỏi phải có sự đào tạo, phải có thời gian
  huấn luyện tay nghề. Vì vậy, trong cùng một thời gian, lao
  động phức tạp tạo ra nhiều giá trị hơn lao động giản đơn.
  Tuy nhiên, để tiến hành trao đổi hàng hóa, mọi lao động
  phức tạp đều
  được quy thành lao động giản đơn trung bình trên cơ sở lao
  động phức tạp bằng bội số của lao động giản đơn hay bằng
  lao động giản đơn nhân bội lên. Để cho các hàng hóa do lao
  động giản đơn tạo ra có thể quan hệ bình đẳng với các hàng
  hóa do lao động phức tạp tạo ra, trong quá trình trao đổi
  người ta quy mọi lao động phức tạp thành lao động giản
  đơn trung bình.
  Vậy,theo quan điểm của C.Mác cùng với sự phát triển
  của sản xuất và trao đổi của hàng hóa thì lượng giá trị một
  đơn vị hàng hoá sẽ giảm đi.
  II. Ý nghĩa thực tiễn :
  Việc nghiên cứu lượng giá trị hàng hóa đối với các doanh
  nghiệp trong lĩnh vực sản xuất là rất cần thiết.
  Trước hết, nghiên cứu lượng giá trị hàng hóa đã xác định
  được giá cả của hàng hóa đã làm ra. Bởi vì khi nghiên cứu
  lượng giá trị hàng hóa cho biết: “ Thời gian lao động xã hội
  cần thiết giản đơn trung bình để sản xuất ra một hàng hóa
  là thước đo lượng giá trị hàng hóa và từ đó xác định được
  giá cả của hàng hóa nào cao hơn của hàng hóa nào”.
  Thứ hai, nghiên cứu lượng giá trị hàng hóa tìm ra được
  các nhân tố tác động đến nó. Từ đó tìm ra cách để giảm giá
  cả sản xuất như : tăng năng suất lao động, đầu tư vào khoa
  học kỹ thuật hiện đại, đầu tư đào tạo giáo dục chất xám…
  mà vẫn giữ nguyên hoặc làm tăng them giá trị để tiến tới
  cạnh tranh trên thị trường. Đây chính là điều mà các nhà
  làm kinh tế luôn hướng tới nhằm đạt được lợi nhuận siêu
  ngạch.
  Thứ ba, bởi vì lao động phức tạp tạo ra được nhiều giá trị
  hơn so với lao động giản đơn trong cùng một đơn vị thời
  gian lao động như nhau. Vì thế mà các nhà làm kinh tế cần
  phải chú trọng đầu tư vào những ngành lao động phức tạp
  đòi hỏi nhiều chất xám. Muốn làm được điều này thì phải

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/08/2016 , 14:42

Mô tả tài liệu:

Phân tích quan điểm của C.Mác về lượng giá trị 1 đơn vị hàng hóa

Câu 1: Phân tích quan điểm của C.Mác về lượng giá trị 1 đơn vị hàng hóa. Theo quan điểm của C.Mác, cùng với sự phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa, thì lượng giá trị 1 đơn vị hàng hóa sẽ biến đổi theo chiều hướng nào? ( Không thay đổi, tăng lên, giảm đi?) Giải thích? Quan điểm trên có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất?

Tin mới nhất

Trang