Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 03:31
2 nguyen thanh doan Chủ nhật, Tháng 8 23, 2015 - 03:31
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48
6 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:48

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ

Ảnh của thuquangbui90
Thụ Bùi Quang(323 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 29
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 136 | Loại file: PDF
 • Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
  TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
  KHOA THY SN
  DƯƠNG VĨNH HO
  PHÂN TÍCH HIU QU KINH T
  VÀ K THUT CA MÔ HÌNH NUÔI
  TÔM SÚ (Penaeus monodon) THÂM CANH
  VÀ BÁN THÂM CANH VEN BIN TNH SÓC TRĂNG
  LUN VĂN TT NGHIP CAO HC
  CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRNG THY SN
  2009
 • Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
  TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
  KHOA THY SN
  DƯƠNG VĨNH HO
  PHÂN TÍCH HIU QU KINH T
  VÀ K THUT CA MÔ HÌNH NUÔI
  TÔM SÚ (Penaeus monodon) THÂM CANH
  BÁN THÂM CANH VEN BIN TNH SÓC TRĂNG
  LUN VĂN TT NGHIP CAO HC
  CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRNG THY SN
  Giáo viên hướng dn
  TS. LÊ XUÂN SINH
  2009
 • Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
  i
  XÁC NHN CA HI ĐỒNG

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015 , 15:47

Mô tả tài liệu:

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) THÂM CANH VÀ BÁN THÂM CANH VEN BIỂN TỈNH SÓC TRĂNG

Tin mới nhất

Trang