Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vũ đức ngọc Chủ nhật, Tháng 4 24, 2016 - 21:54
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:50
3 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 09:58
4 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 09:59
5 Phương Lê Thị Thứ bảy, Tháng 8 13, 2016 - 09:59

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở HÀ NỘI

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 29
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 210 | Loại file: DOC
 • Đ I H C QU C GIA HÀ N I
  TR NG Đ I H C KHOA H C XÃ H I VÀ NHÂN VĂNƯỜ
  Nguy n Th Minh Ng c
  PHÂN TÍCH CH T L NG D CH V H NG D N DU ƯỢ ƯỚ
  L CH T I CÁC DI TÍCH L CH S VĂN HÓA HÀ N I
  Chuyên ngành: Du l ch
  (Ch ng trình đào t o thí đi m)ươ
  LU N VĂN TH C SĨ DU L CH H C
  NG I H NG D N KHOA H C: TS. VŨ M NH HÀƯỜ ƯỚ
  0
 • Hà N i, 2008
  L I CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a riêng
  tôi. Các s li u, k t qu đi u tra nêu trong lu n văn trung ế
  th c. Các tài li u tham kh o ngu n trích d n ràng. Tôi
  xin ch u trách nhi m tr c H i đ ng Khoa h c Khoa Du l ch ướ
  h c, Tr ng Đ i h c Khoa h c Xã h i và Nhân văn. ườ
  H c viên
  Nguy n Th Minh Ng c
  1
 • M C L C
  L I CAM ĐOAN ..................................................................................
  DANH M C B NG BI U ..................................................................
  DANH M C NH ...............................................................................
  M Đ U ...............................................................................................
  1. Lý do ch n đ tài ..............................................................................
  2. M c đích và nhi m v nghiên c u ..................................................
  3. Ph m vi nghiên c u ..........................................................................
  3.1. Ph m vi v n đ nghiên c u ..........................................................
  3.2. Ph m vi không gian nghiên c u ....................................................
  3.3. Ph m vi v th i gian ...................................................................
  4. Ph ng pháp nghiên c uươ ................................................................
  4.1. Kh o sát th c t ế...........................................................................
  4.2. Đi u tra xã h i h c ......................................................................
  4.3. Ph ng v n ....................................................................................
  5. C u trúc c a lu n văn .....................................................................
  CHƯƠNG 1: NH NG V N Đ LÝ LU N V CH T L NG ƯỢ
  D CH V H NG D N DU L CH T I CÁC DI TÍCH L CH S ƯỚ
  VĂN HÓA............................................................................................
  1.1. Khái ni m và đ c đi m d ch v h ng d n du l ch t i các di ướ
  tích l ch s văn hóa ..............................................................................
  1.2. Thuy t minh viên t i đi mế ..........................................................
  1.3. N i dung c a d ch v h ng d n du l ch t i các di tích l ch ướ
  s văn hóa ............................................................................................
  2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2016 , 18:38

Mô tả tài liệu:

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA Ở HÀ NỘI

Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA 1.1. Khái niệm và đặc điểm dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa 1.1.1. Khái niệm dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa Hoạt động hướng dẫn du lịch tuy ra đời sau hoạt động du lịch nhưng được coi là một hoạt động đặc trưng và giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động du lịch nói chung và hoạt động kinh doanh lữ hành nói riêng. Hoạt động hướng dẫn là một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch và góp phần quan trọng trong việc kinh doanh du lịch. Hoạt động hướng dẫn được so sánh như hoạt động ngoại giao. Trong đó, hướng dẫn viên đại diện cho công ty, cho đất nước đón tiếp, giới thiệu về đất nước, con người và thu hút khách đến tham quan. Thông qua quá trình phục vụ của mình, hướng dẫn viên sẽ đảm bảo các dịch vụ có trong chương trình của khách sẽ được phục vụ chu đáo và phong phú hơn. Từ đó, khẳng định chất lượng của doanh nghiệp và mang lại hình ảnh đẹp cho đất nước. Sự hài lòng của du khách trong mỗi chuyến đi phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng phục vụ của hoạt động hướng dẫn du lịch. Chất lượng của hoạt động hướng dẫn sẽ góp phần không nhỏ vào việc thu hút khách quay trở lại những lần tiếp theo cũng như làm tăng số lượng khách đến hàng năm. “Dịch vụ hướng dẫn du lịch là một loại dịch vụ du lịch được các doanh nghiệp lữ hành tổ chức phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan du lịch của du khách. Thông qua dịch vụ hướng dẫn, hướng dẫn viên giúp khách bổ sung kiến thức, nâng cao sự hiểu biết về những lĩnh vực khác nhau trong suốt thời gian họ tham gia chương trình du lịch” [9; 45]. Hướng dẫn viên du lịch, khi đó là đại diện của công ty lữ hành trực tiếp phục vụ khách từ khi đón khách cho tới khi tiễn khách. Họ phải đảm nhận việc tổ chức, sắp xếp, bố trí phục vụ khách các dịch vụ trong chương trình du lịch. Từ việc đón khách, tổ chức sắp xếp lưu trú, ăn uống cho đoàn khách, tổ chức hoạt động tham quan và vui chơi giải trí, mua sắm cho đến việc thanh toán và tiễn khách. Do vậy, họ là những người có kiến thức và kinh nghiệm tổ chức phục vụ khách trên nhiều tuyến điểm du lịch. Tuy nhiên, tại mỗi điểm tham quan họ khó có thể có được những kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc để giới thiệu hết những giá trị của nó. Do đó, tại các điểm tham quan cũng tổ chức phục vụ dịch vụ hướng dẫn du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách, không chỉ du khách đi du lịch theo các chương trình du lịch của các công ty lữ hành mà còn phục vụ những du khách tự do tới thăm quan tại điểm. Đối với các điểm du lịch văn hóa, việc tổ chức cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch là cần thiết để có thể giúp du khách hiểu hết những cái hay, cái đẹp, những giá trị tiềm ẩn bên trong các di tích. Để có thể thực hiện hoạt động hướng dẫn tham quan tại các di tích lịch sử văn hóa, đòi hỏi người hướng dẫn phải am hiểu sâu sắc những kiến thức về lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán đồng thời phải nắm vững giá trị của các hiện vật, các đối tượng tham quan trong mỗi di tích. Từ đó, có thể đưa ra khái niệm về dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các điểm di tích lịch sử văn hóa như sau: “Dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa là một loại dịch vụ du lịch được các điểm di tích tổ chức phục vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu tham quan, tìm hiểu của du khách. Thông qua dịch vụ hướng dẫn, thuyết minh viên giúp khách bổ sung kiến thức, nâng cao sự hiểu biết về các di tích lịch sử văn hóa”. Như vậy, có thể thấy nội hàm của khái niệm dịch vụ hướng dẫn du lịch do các công ty lữ hành tổ chức rộng hơn so với khái niệm dịch vụ hướng dẫn tại các di tích lịch sử văn hóa. Người thực hiện dịch vụ hướng dẫn du lịch được gọi là hướng dẫn viên phải đảm nhiệm nhiều nội dung công việc hơn, đa dạng hơn, bao quát hơn người thực hiện dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa gọi là thuyết minh viên. 1.1.1. Đặc điểm dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa Về bản chất, dịch vụ là loại hàng hoá phi vật chất, loại hàng hoá đặc biệt có những nét rất đặc trưng. Dịch vụ hướng dẫn du lịch tại các di tích lịch sử văn hóa cũng có những đặc điểm chung như dịch vụ và dịch vụ hướng dẫn du lịch: - Là sản phẩm phi vật chất, sản phẩm vô hình, không nhìn thấy được, không thể nhận biết được bằng thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác rất khó đánh giá - Chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác động: nguồn cung cấp dịch vụ (cung), người mua dịch vụ (cầu) và cả các yếu tố thời gian ở điểm mua bán dịch vụ du lịch. - Quá trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ diễn ra đồng thời, do vậy cung - cầu dịch vụ không thể tách rời nhau được. - Dịch vụ hướng dẫn du lịch không thể tổ chức sản xuất trước, cất giữ trong kho cung ứng dần hoặc dự trữ sử dụng dần ở những thời gian cao điểm. - Người sử dụng dịch vụ hướng dẫn không có điều kiện để cảm quan trực tiếp trước khi mua dịch vụ như với các loại hàng hoá khác - Chỉ được hiểu biết về dịch vụ hướng dẫn qua các phương tiện quảng cáo hoặc được cung cấp thông tin - Nhu cầu du lịch của khách thuộc loại nhu cầu không cơ bản nên rất dễ bị thay đổi do đó dịch vụ hướng dẫn du lịch có tính linh động rất cao. - Điều kiện để tự động hóa dịch vụ hướng dẫn du lịch không thể có Từ những đặc điểm trên đây về dịch vụ hướng dẫn du lịch có thể nói rằng việc phục vụ dịch vụ hướng dẫn du lịch rất phức tạp nhằm thoả mãn nhu cầu của du khách được đánh giá ở mức độ cao hay thấp không chỉ phụ thuộc vào thời gian, n

Tin mới nhất

Trang