Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Trinh Tuyết Thứ sáu, Tháng 10 21, 2016 - 20:20

Những bài văn mẫu lớp 2 tả về thầy cô hay nhất

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 116
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • VĂN L P 2
  CH Đ : T V TH Y CÔ VÀ NGÔI TR NG ƯỜ
  Đ BÀI : T V TH Y CÔ GIÁO
  BÀI LÀM:
  Bài 1: T v cô giáo cũ c a em
  giáo d y em năm l p m t Nguy n Th Thoa. Năm nay đã g n b n
  m i tuôi nh ng trông cô còn khá tr .Dáng ng i thon th nên cô m c b qu n áo nàoươ ư ườ
  em cũng th y đ p.Mái tóc dài óng m t luôn xõa ngang vai.Ai ti p xúc v i ượ ế
  đ u thu hút b i c p m t hi n t , ánh lên nh ng tia sáng l p lánh.Cô yêu th ng chúng ươ
  em nh con.Cô d y chúng em t t th ng i đ n cách c m bút.Nh chúng em càngư ư ế ế
  khôn l n. Em s c g ng h c th t gi i đ cô vui lòng.
  Bài 2: T cô giáo – ng i m hi n yêu quý c a em. ườ
  Tr n Ki u Ph ng giáo viên d y l p 2B c a chúng em. đã d y h c ươ
  đ c m i năm. Cô là giáo viên gi i c p t nh.ượ ườ
  ng i Tày. Dáng ng i cao thanh m nh, n c da tr ng m n màng. Tóc dàiườ ườ ướ
  óng , th t tha. Tính d u dàng, nói nh nhàng, r t tình c m. d y chúng em t p ướ
  vi t, làm tính, t p đ c..môn h c nào, gi h c nào, em cũng th y thú v , thích thú.ế
  Lên l p Hai, em ti n b v t b c v môn toán. Cu c thi V s ch ch đ p toàn ế ượ
  tr ng, l p 2B c a chúng em giành đ c Gi i Nh t. khen chúng em ngoan và h cườ ượ
  gi i. R i cô c i, c l p c i theo. ườ ườ
  Em b m n m vi n m t m y ngày. Cô đ n thăm cho quà. Sau đó, đ n nhà ế ế
  d y em h c đu i k p các b n. Em yêu cô l m. Cô là ng i m hi n th hai c a em. ườ
  Page 1
 • Bài 3: T th y hay cô giáo c a em
  H i h c l p M t l p Hai, em đ u h c L . còn tr r t xinh đ p. T t
  nghi p tr ng Trung h c S ph m v d y tr ng em. Năm nay, m i 26 ườ ư ườ
  tu i. đen giòn, mang v đ p gái mi n duyên h i. d y gi i: ch vi t đ p, ế
  gi ng m áp, đ c bài, gi ng bài nh rót o tai chúng em. d y Toán, d y Ti ng ư ế
  Vi t r t d hi u. Cô k chuy n theo tranh r t h p d n, b n nh nào cũng thích nghe.
  ăn m c gi n d : qu n âu màu xanh, màu c úa, áo s mi tr ng. V mùa đông, ơ
  m c áo len, đi xăng đan ho c đi giày v i. M t trái xoan, tóc đen, dài th t tha. ướ
  mang v đ p bình d , đáng yêu.
  cho bi t năm h c t i, quay l i d y l p M t. r t th ng chúng em, ế ươ
  khuyên chúng em chăm ngoan, h c gi i. Em r t yêu cô L .
  Bài 4: T cô giáo yêu quý c a em
  Lên l p Hai, cô giáo d y em tên là Hoàng Thúy H i. Cô cho bi t : quê n i cô ế
  D , thành ph Hu . T t nghi p khoa Ti u h c, tr ng Đ i h c S ph m Hu , cô đ n ế ườ ư ế ế
  H i An quê em d y h c.
  Cô H i vui tính, d u dàng mang v đ p cô gái Hu ,em nói th . M t trái xoan, ế ế
  đôi tai đeo bông óng ánh. Da tr ng m n màng. Đ p nh t là đôi bàn tay búp măng c a cô.
  M t ánh lên hi n t , trìu m n. M i l n nghe khen Em thu c bài. cho em ế
  đi m m i” , đ a nào cũng vui s ng. ư ướ
  Em r t quý m n cô Thúy H i. ng i m hi n c a chúng em nh m t nhà ế ườ ư
  th đã nói.ơ
  Page 2

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2016 , 22:41

Mô tả tài liệu:

Những bài văn mẫu lớp 2 tả về thầy cô hay nhất

Những bài văn mẫu lớp 2 tả về thầy cô hay nhất

Tin mới nhất

Trang