Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 dang duong Thứ năm, Tháng 10 1, 2015 - 15:52
2 dang duong Thứ năm, Tháng 10 1, 2015 - 15:52
3 dang duong Thứ năm, Tháng 10 1, 2015 - 15:52
4 dang duong Thứ năm, Tháng 10 1, 2015 - 15:52

NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI TIẾNG VIỆT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NHẬN DẠNG ÂM VỊ TỰ ĐỘNG

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 23
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 92 | Loại file: PDF
 • KHOA CNTT – ĐH KHTN
  TRƯỜNG ĐẠI HC KHOA HC T NHIÊN
  KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
  B MÔN CÔNG NGH TRI THC
  ĐẶNG THÁI DƯƠNG 0012535
  HÀ GIANG HI
  0012544
  NHN DNG TING NÓI TING VIT
  THEO HƯỚNG TIP CN
  NHN DNG ÂM V T ĐỘNG
  LUN VĂN C NHÂN TIN HC
  GIÁO VIÊN HƯỚNG DN
  Th.S. THÁI HÙNG VĂN
  NIÊN KHOÁ 2000 – 2004
 • KHOA CNTT – ĐH KHTN
  Li cm ơn
  L
  I CM ƠN
  Xin chân thành cm ơn thy Thái Hùng Văn đã tn tình hướng dn chúng em
  trong quá trình hoàn thành đề tài. Nhng bui nói chuyn, nhng kinh nghim cùng
  nhng tài liu ca thy đã giúp chúng em có được nhng định hướng đúng đắn và
  đưa ra các phương pháp tt để thc hin đề tài.
  Xin gi li cm ơn đến các thy cô trong Khoa Công ngh thông tin, nhng
  người đã dìu dt chúng em trong sut 4 năm Đại hc.
  Xin cm ơn bn bè và các anh ch Khóa trên, nhng người đã cùng chúng tôi
  hc tp, san s khó khăn, trong đó có nhng ng h tinh thn quý giá. Đặc bit, anh
  Nguyn Tn Dũng đã nhit tình giúp đỡ nhiu v tài liu.
  Và cui cùng, nhưng quan trng nht, xin cám ơn ba m và nhng người
  thân, nhng người ng h chúng con v mi mt. Không có s quan tâm đó, chúng
  con không th hoàn thành tt đồ án này.
  TP. HCM, ngày 10 tháng 7 n
  ăm 2004
  Các sinh viên
  Đặng Thái Dương – Hà Giang Hi
  i
 • KHOA CNTT – ĐH KHTN
  Mc lc
  M
  C LC
  LI CM ƠN ..............................................................................................................i
  MC LC...................................................................................................................ii
  DANH SÁCH CÁC HÌNH .......................................................................................vii
  DANH SÁCH CÁC BNG.......................................................................................ix
  GII THIU CHUNG................................................................................................x
  CHƯƠNG 1 Sơ lược v ng âm tiếng Vit............................................................1
  1.1. Ý nghĩa ca các nghiên cu ng âm trong nhn dng tiếng nói Tiếng Vit....1
  1.2. Phân loi âm t theo cu âm.............................................................................1
  1.2.1. Định nghĩa âm t........................................................................................1
  1.2.2. Các âm t ph âm ......................................................................................2
  1.2.2.1. Đặc đim cu to ca ph âm .............................................................2
  1.2.2.2. Mt s cách phân chia ph âm............................................................2
  1.2.2.3. Cu âm b sung...................................................................................4
  1.2.3. Các âm t nguyên âm ................................................................................4
  1.2.3.1. Đặc đim cu to ca nguyên âm .......................................................4
  1.2.3.2. Mt s cách phân chia nguyên âm......................................................4
  1.3. Phân loi âm t v mt âm hc - nhn dng tiếng nói da vào đặc trưng âm
  hc
  ...........................................................................................................................6
  1.3.1. Ý nghĩa ca phân loi v mt âm hc........................................................6
  ii

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2015 , 15:03

Mô tả tài liệu:

NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI TIẾNG VIỆT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NHẬN DẠNG ÂM VỊ TỰ ĐỘNG

KHOA CNTT – ĐH KHTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TRI THỨC ĐẶNG THÁI DƯƠNG – 0012535 HÀ GIANG HẢI – 0012544 NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI TIẾNG VIỆT THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NHẬN DẠNG ÂM VỊ TỰ ĐỘNG LUẬN VĂN CỬ NHÂN TIN HỌC GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Th.S. THÁI HÙNG VĂN NIÊN KHOÁ 2000 – 2004

Tin mới nhất

Trang