Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 thúy nguyễn Hằng Thứ năm, Tháng 11 24, 2016 - 23:05
2 Chu Quyen Thứ sáu, Tháng 3 17, 2017 - 21:27

Nhận biết con vật nuôi trong gia đình

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 543
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN THAO GI NG
  Ch đi m: Nh ng con v t đáng yêu
  Ch đ : Con v t gia đình b n chân
  Lĩnh v c phát tri n: Nh n th c
  Ho t đ ng: Nh n bi t phân bi t ế
  Đ tài: Nh n bi t phân bi t n i b t c a con chó con mèo ế
  Ho t đ ng b tr : Hát bài “Gà tr ng mèo con và cún con”
  Trò ch i: “Ai nhanh h n”ơ ơ
  L a tu i: Nhà tr 24 – 36 tháng
  Th i gian: 15 – 20 phút
  Ngày so n: 10/11/2015
  Ngày d y: 17/11/2015
  Ng i th c hi n: Nguy n Th Minhườ
  I. M c đích - yêu c u
  1/ Ki n th c ế
  - Tr bi t g i tên m t s đ c đi m n i b t con chó con mèo ế
  - -bi t n i s ng và th c ăn con chó, con mèo là v t nuôi trong gia đình và l i ế ơ
  ích c a chúng
  - Bi t b t ch c ti ng kêu c a con chó con mèo ế ướ ế
  2/ K năng
  - Rèn k năng chú ý nghi nh quan sát c a tr
  - Luy n phát âm m t s t ng n “con chó”, “con mèo”, “chó canh gác nhà”,
  “mèo b t chu t”.
  3/ Thái đ
  - Giáo d c tr bi t yêu quý con chó, con mèo ế
  II. Chu n b
  - Đ a đi m: T i l p
  - Đ dùng: + Tranh con chó, con mèo.
  + Tranh lô tô các con v t nuôi chó, mèo.
  III. Ti n hànhế
  Ho t đ ng c a cô Ho t đ ng c a tr
  1/ n đ nh t ch c
  - Cho tr hát v n đ ng bài “gà
  tr ng mèo con và cún con”
  - Các con v a hát bài hát nói đ n ế
  con gì?
  - Hôm nay cho l p mình đ n ế
  thăm trang tr i chăn nuôi c a bác
  nông dân xem bác nuôi nh ng
  con v t gì nhé!
  - Cho tr thăm quan hình. Đ n ế
  - Tr hát v n đ ng cùng cô
  - Tr k
  - L ng nghe
  - Tr quan sát
 • n i r i các con xem trang tr iơ
  c a bác có con v t gì đây
  - ch vào t ng con v t cho tr
  đ c
  - H i tr nhà bác nông dân nuôi
  con v t đó đ làm gì?
  - Nh ng con v t đ y cho chúng ta
  nh ng món ăn b d ng đ y ưỡ
  - Khi nuôi các con v t này ta c n
  làm gì?
  2/Ho t đ ng 2: Gi i thi u bài.
  - Các con trong gia đình các con r t
  nhi u con v t hôm nay cùng các con
  khám phá xem con chó, con mèo
  nh ng đi m gì gi ng và khác nhau nhé!
  3/H ng d n. ướ
  3.1/ Ho t đ ng 1: Nh n bi t con chó ế
  đ c đi m n i b t c a nó.
  - Cô nói: “Tr i t i r i”
  “Tr i sáng r i”
  - đ a ra b c tranh h i tr , các conư
  nhìn cô có b c tranh gì đây?
  - Cho c l p đ c, t đ c, cá nhân đ c
  - Chó kêu nh th nào? ư ế
  - cùng tr b t ch c ti ng kêu con ướ ế
  chó
  - Các con quan sát xem con chó
  nh ng b ph n gì?
  + Cô ch đ n đâu cho tr đ c đ n đó ế ế
  + ch đ n đâu đ t câu h i tr đ n ế ế
  đó
  Cho c l p đ c cùng
  - Gia đình các con nuôi chó đ làm gì?
  - Mu n chó canh gác nhà ph i cho chó
  ăn chó ăn c m th t cá đ y ơ
  - Các con có yêu quý con chó không?
  */ chó con con v t nuôi trong gia
  đình, chó đi b ng b n chân khi
  ng i l đ n nó s a gâu gâu đ y!ườ ế
  3/2Ho t đ ng 2: Nh n bi t con mèo ế
  đ c đi m n i b t con mèo .
  - Cô nói: “Tr i t i r i”
  “Tr i sáng r i”
  - đ a ra b c tranh h i tr conư
  gì đây?
  - Tr đ c
  - Đ tr ng, ăn th t
  - Tr l ng nghe
  - chăm sóc chúng
  - L ng nghe
  - Đi ng thôi
  - Ò ó o
  - Con chó
  - Con chó
  - Gâu gâu
  - Đ u, mình, đuôi, chân
  - M m chó, m t chó, tai chó...
  - Canh gác nhà
  - L ng nghe
  - Đi ng thôi
  -Ò ó o
  - Con mèo
  - Tr đ c
 • - Cho c l p đ c, t đ c, cá nhân đ c “
  con mèo”
  - Con mèo kêu nh th nào? ư ế
  - Con mèo có nh ng b ph n nào?
  - Cô ch đ n đâu đ c cùng tr đ n đó ế ế
  - H i tr đ u mèo nh ng b ph n
  gì?
  - Cô ch đ n đâu đ t câu h i ế
  - Cho c l p đ c cùng cô
  - Các con bi t mèo s ng đâu không? ế
  - Mèo thích ăn th c ăn gì nh ?
  - Các con có yêu quý con mèo không?
  */ Vì mèo con v t nuôi trong gia đình
  mèo đi b ng b n chân r t thích b t
  chu t đ chu t kh i ăn thóc g o nhà
  các con đ y!
  3/3 Ho t đ ng 3: Phân bi t con chó
  con mèo
  - Các con v a đ c quan sát con chó ượ
  con mèo bây gi ai g i lên tìm giúp
  đâu là con chó nào?
  - Gi h c hôm nay các con đ c h c ượ
  nh ng gì?
  - Các con à m nh ng ng i ườ
  yêu th ng các con chăm lo cho cácươ
  con t b a ăn gi c ng , d y các con
  nh ng đi u hay l ph i, các con ph i
  luôn chăm ngoan nghe l i cô và m
  - M t b n lên tìm giúp con mèo n a
  nào?
  - Các con chó mèo nh ng đ c
  đi m gi ng nhau đ u nh ng con v t
  nuôi trong gia đình và đi b ng b n chân
  - Còn khác nhau con mèo kêu nh thư ế
  nào?
  - Con chó kêu nh th nào? ư ế
  - V y khác nhau v ti ng kêu đ y ế
  các con
  - th y l p mình gi i quá mu n
  t ng l p mình trò ch i các con thích ơ
  không?
  3.4: Ho t đ ng 4: Trò ch i ơ
  - gi i thi u tên trò ch i b t chi c ơ ế
  ti ng kêu con v t” ế
  - Cho tr ch i 3-4 l n ơ
  - Kêu meo meo
  - Tr tr l i
  - M m mèo, tai mèo, m t mèo
  - Trong gia đình
  - Ăn cá
  - Có
  - L ng nghe
  - Tr l ng nghe
  - Tr lên nh t ch
  - Tr lên nh t con mèo
  - Meo meo
  - Gâu gâu
  - Có
  - Tr ch i ơ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2016 , 20:56

Mô tả tài liệu:

Nhận biết con vật nuôi trong gia đình

Nhận biết con vật nuôi trong gia đình

Tin mới nhất

Trang