Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:19
2 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:19
3 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:19
4 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:19
5 hai ba Thứ ba, Tháng 3 1, 2016 - 09:19
6 Nguyễn Ngọc Hà Thứ năm, Tháng 9 22, 2016 - 18:01

Nghiên cứu xác định các cơ chế mòn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 95 | Loại file: PDF
 • S hóa bi Trung tâm Hc liu – Đi hc Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  3
  LI M ĐU
  Đu ép đá ba via là mt mt dng ph tùng cơ khí thay thế thưng xuyên
  trong quá trình sn xut đá mài ti Công ty c phn đá mài Hi Dương. Đây chi
  tiết làm nhim v ca chy ép ghép lng vi khuôn ép đã có sn trêny, làm vic
  trong điu kin ma sát - mòn rt khc lit, li yêu cu đ chính xác tương quan rt
  cht ch. Hin nay đã mt s doanh nghip trong nưc thiết kế chế to loi sn
  phm này, th nghim ti công ty nhưng chưa thành công. T l phế phm do sai s
  ơng quan còn cao, kh năng chu mài mòn còn m nên tui bn không đáp ng
  yêu cu.
  Hin nay ng ty c phn đá mài Hi Dương phi chi mt khon ngoi t khá
  ln cho vic nhp sn phm này làm ph tùng thay thế trong qtrình sn xut. Đ
  ch đng sn sut, tiết kim chi phí, Công ty đã đt hàng mt s doanh nghip cơ
  khí trong c chế to nhưng cht ng còn thp, cht lưng sn phm chưa n
  đnh. Bi vy vic nghn cu đ tài Nghiên cu xác đnh các cơ chế mòn, nguyên
  nhân bin pháp khc phc; đng thi la chn gii pháp công ngh chế to,
  công ngh b mt đ nâng cao cht lưng các loi đu ép đá ct ba via c nh, c
  va c ln cho Công ty c phn Đá mài Hi Dương” đã góp phn ch đng chế
  to ph tùng thay thế, nâng cao cht lưng gim giá thành chi tiết đu ép cho
  Công ty c phn đá mài Hi Dương.
  Trong quá trình làm lun văn, vi s hưng dn tn tình ca thy giáo PGS.
  TS Vũ Quý Đc - Trưng Khoa Cơ khí Trưng Đi hc K thut Công nghip Thái
  Nguyêni đã hoàn thành bn lun văn này. Mc bn thân có rt nhiu c gng
  đ tài thc hin trong mt thi gian ngn, nên bn lun văn này không tránh khi
  nhng khiếm khuyết. i rt mong đưc tiếp thu nhng ý kiến đóng góp phê bình
  ca các thy giáo, đng nghip đ bn lun văn này đưc hoàn thin hơn và khc
  phc trong nghn cu tiếp theo.
  Nhân dp y i xin by t lòng cám ơn sâu sc đến thy giáo: PGS.TS Vũ
  Quý Đc, ThS Phm Thành Long - B môn Máy T đng hoá Trưng Đi hc
  K thut Công nghip Thái Nguyên đã tn nh hưng dn
  đ bn lun n y đt
 • S hóa bi Trung tâm Hc liu – Đi hc Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  4
  đưc mc tiêu hoàn thành đúng thi gian quy đnh. i xin chân thành cm ơn
  tp th Công ty c phn đá mài Hi Dương đã tn tình phi hp, trao đi, to điu
  kin giúp đ trong quá trình thc hin đ tài này.
  Tôi xin trân trng cám ơn.
  Đinh Xuân Ngc
 • S hóa bi Trung tâm Hc liu – Đi hc Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  5
  MC LC
  Li m đu ……………………………………………………………………... 3
  Mc lc…………………………………………………………………………. 5
  Chương 1.
  TNG QUAN V QUÁ TRÌNH SN XUT ĐÁ MÀI BA VIA TI
  CÔNG TY C PHN ĐÁ MÀI HI DƯƠNG.......................................
  8
  1.1. Tng quan v quá trình sn xut đá mài ba via……………………
  8
  1.1.1. Tình hình s dng và sn xut đá mài ba via……………… …….
  1.1.2. Cu trúc cơ hc vt liu đá mài……………………………………
  1.1.3. Các bưc sn xut đá mài ba via…………………………………..
  1.2. Đc đim lp vt liu tiếp xúc vi b mt làm vic ca đu ép….. 12
  1.3. Mt s dng mòn hng đu ép…………………………………… 15
  1.4. Mt vài nét v sn xut đu ép đá ba via trong nưc…............. 16
  Chương 2.
  NGHIÊN CU CƠ CH MÒN VÀ NGUYÊN NHÂN DN ĐN
  MÒN B MT LÀM VIC ĐU ÉP ĐÁ BA VIA…………………..
  18
  2.1. Mòn do dính……………………………………………............ 23
  2.1.1. Hin tưng…………………………………………………………
  23
  2.1.2. Cơ chế mòn……………………………………………………..
  23
  2.1.3. Các nhân t nh hưng đến mòn do dính………………………… 23
  2.2. Mòn do cào xưc………………………………………………. 26
  2.2.1. Mòn do cào xưc bng biến dng do……………………………. 26
  2.2.2. Mòn do cào xưc bng nt tách………………………………... 30
  2.3. Mòn hoá hc…………………………………………………… 31
  2.3.1. Hin tưng…………………………………………………………
  31
  2.3.2. Cơ chế mòn…………………………………………………….. 31
  2.2.3. Các nhân t nh hưng đến mòn hoá hc……………………… 32
  2.4. Mòn do mi……………………………………………………….. 32
  2.4.1. Hin tưng…………………………………………………………
  32
  2.4.2. Cơ chế mòn…………………………………………………….. 33
  2.4.3. Các nhân t nh hưng đến mòn do mi…………………………. 34

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2015 , 13:49

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu xác định các cơ chế mòn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục

Nghiên cứu xác định các cơ chế mòn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đồng thời lựa chọn giải pháp công nghệ chế tạo, công nghệ bề mặt để nâng cao chất lượng các loại đầu ép đá cắt ba via cỡ nhỏ, cỡ vừa và cỡ lớn cho Công ty cổ phần Đá mài Hải Dương

Tin mới nhất

Trang