Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 83 | Loại file: PDF
 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC K THUẬTNG NGHIỆP
  LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
  NGHÀNH: T ĐỘNG HÓA
  NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP
  ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT
  LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG
  DƯƠNG VÂN HƯƠNG
  THÁI NGUYÊN 2009
 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC K THUẬTNG NGHIỆP
  -----------o0o-----------
  LUẬN VĂN CAO HỌC
  NGHI
  ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI
  ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG
  KHOA ĐT SAU ĐẠI HỌC
  GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
  HỌC VIÊN
  TS. VÕ QUANG VINH
  Dương Vân Hương
  THÁI NGUYÊN 2009
 • Luận văn tốt nghiệp 1
  S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  MỤC LỤC
  Mục lục 1
  ……………………………………………………………………………………… …………………………….
  1
  Danh mc hình vđồ th
  …………………………………… ………………………………………………….
  4
  Lời nói đầu
  ……………………………………………………………………… …………………………… …………….
  7
  Chương một : Tổng quan về hệ điều khiển chuyển động
  ………………………………….….
  10
  1.1 Sơ lược về hệ điều khiển chuyển động
  ………………………………………………………….
  10
  1.2 Các tính chất của hệ điều khiển chuyển động phi tuyến .
  …………………………..….
  11
  1.3 Các phương pháp điều khiển chuyển động đã được nghiên cứu
  nhằm nâng cao chất lượng điều khiển bám chính xác .
  ……………………….….….
  12
  1.3.1 Phương pháp điều khiển động lực học ngược .
  …………………………..….….….
  12
  1.3.2 Phương pháp điều khiển động lực học ngược thích nghi .
  …………………....
  14
  1.3.3 Phương pháp điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu
  ………...........................
  17
  1.3.4 Phương pháp điều khiển thích nghi gián tiếp và trực tiếp
  …………… ..…….
  18
  1.3.5 Phương pháp điều khiển thích nghi theo sai lệch
  …………………………………
  21
  1.3.6 Phương pháp điều khiển trượt (Sliding Mode Control)
  …………………… …
  21
  1.3.7 Phương pháp điều khiển m
  ………………………………………………………………….
  22
  1.3.7.1 Lý thuyết điều khiển m
  …………………………………………………………….
  22
  1.3.7.2 Định nghĩa tập m
  ………………………………………………………………………
  22
  1.3.7.3 Các phép toán trên tập mờ
  ………………………………………………………
  23
  1.3.7.4 Các luật mờ
  …………………………………………………………………………………
  24
  1.3.7.5 Bộ điều khiển mờ
  ………………………………………………………………………
  24
  1.3.8 Điều khiển m trượt
  …………………………………………………………………………….
  26
  1.4 Kết luận và lựa chọn phương pháp điều khiển
  ……………………………………………..
  26
  1.5 Nguyên lý điều khiển trượt
  ……………………………………………………………………………
  27
  1.6 Kết luận chương 1
  …………………………………………………………………………………………
  34
  1.6.1 Cơ s lựa chọn và mục tiêu của đề tài
  ………………………………………………..
  34
  1.6.2 Phương pháp nghiên cứu
  …………………………………………………………………….
  34

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015 , 16:43

Mô tả tài liệu:

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHÀNH: TỰ ĐỘNG HÓA NGHI ÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG DƯƠNG VÂN HƯƠNG THÁI NGUYÊN 2009

Tin mới nhất

Trang