Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Bien Chủ nhật, Tháng 4 17, 2016 - 17:35
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:06
3 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:06
4 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:06
5 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016 - 11:06
6 nguyễn trung Chủ nhật, Tháng 9 25, 2016 - 11:54
7 Nguyễn Ngọc Hà Chủ nhật, Tháng 9 25, 2016 - 11:56
8 takahashi Yoi Thứ tư, Tháng 12 14, 2016 - 14:16
9 takahashi Yoi Thứ tư, Tháng 12 14, 2016 - 14:16

Nghiên cứu sản xuất nước quả đục từ ổi ruột hồng

Ảnh của baotram
bảo trâm(59 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 22
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 84 | Loại file: DOC
 • Ket-noi.com di n đàn công ngh , giáo d c
  TR NG ƯỜ Đ I H C K THU T CÔNG NGH TP.HCM
  KHOA CÔNG NGH TH C PH M
  Đ ÁN T T NGHI P
  Đ tài:
  NGHIÊN C U S N XU T N C ƯỚ
  QU Đ C T I RU T H NG
  GVHD : Ths.NGUY N TH THU HUY N
  SVTH : H NG PHÚ TÀI
  MSSV : 1191100101
  L p : 11HTP01
  Thành ph H Chí Minh, tháng 4 năm 2013
 • Đ ÁN T T NGHI P GVHD: Th.S NGUY N TH THU HUY N
  L I C M N Ơ
  ................OoO................
  Tr c h t, em xin c m n Ban Giám Hi u tr ng Đ i H c Thu t Côngướ ế ơ ườ
  Ngh , đ c bi t quý th y Khoa công ngh th c ph m đã t o đi u ki n h c
  t p t n tình gi ng d y, truy n đ t nh ng ki n th c, kinh nghi m h c t p ế
  làm vi c quý báu trong su t th i gian em đ c h c t i tr ng. ượ ườ
  Em xin chân thành c m n th y anh ch qu n phòng thí nghi m đã ơ
  t o m i đi u ki n giúp đ em trong su t quá trình th c hi n đ án t t nghi p.
  đ c bi t, em xin c m n sâu s c đ n Nguy n Th Thu Huy n đã tân ơ ế
  tình h ng d n, truy n đ t nh ng ki n th c quý báu giúp đ em hoàn thànhướ ế
  t t đ tài.
  Cu i cùng em xin g i l i chúc t t đ p nh t đ n quý th y cùng các b n ế
  sinh viên đã giúp đ r t nhi u trong th i gian th c hi n lu n văn này.
  Ket-noi.com di n đàn công ngh , giáo d c
 • Đ ÁN T T NGHI P GVHD: Th.S NGUY N TH THU HUY N
  M c L c
  Trang
  Trang bìa........................................................................................................................................ i
  L i c m n ơ ....................................................................................................................................ii
  Tóm t t đ án ................................................................................................................................iii
  M c l c .........................................................................................................................................iv
  Danh m c hình ...............................................................................................................................v
  Danh m c b ng bi u .....................................................................................................................vi
  Ph n m đ u ...............................................................................................................................1
  Đ t v n đ ....................................................................................................................................2
  M c tiêu nghiên c u ......................................................................................................................3
  Ch ng 1: T ng quanươ .................................................................................................................4
  1.1. T ng quan v trái i .............................................................................................................5
  1.1.1. Ngu n g c, tên g i và phân lo i ......................................................................................5
  1.1.1.1.Ngu n g c .....................................................................................................................5
  1.1.1.2. Tên g i ..........................................................................................................................5
  1.1.1.3. Phân lo i .......................................................................................................................5
  1.1.2. Đ c đi m th c v t h c ....................................................................................................9
  1.1.2.1. Thân cây........................................................................................................................10
  1.1.2.2. Lá...................................................................................................................................10
  1.1.2.3. Hoa................................................................................................................................10
  1.1.2.4. Trái................................................................................................................................10
  1.1.2.5. H t ...............................................................................................................................10
  1.1.3. Đi u ki n sinh thái ............................................................................................................11
  1.1.3.1. Khí h u .........................................................................................................................11
  1.1.3.2. Đ t tr ng .......................................................................................................................12
  1.1.3.3. K thu t tr ng tr t ........................................................................................................12
  1.1.4. Bao qu , thu ho ch và b o qu n ......................................................................................13
  1.1.5. Thành ph n hóa h c ..........................................................................................................14
  1.1.6. Giá tr c a trái i ...............................................................................................................14
  1.1.6.1. Giá tr kinh t ế...............................................................................................................16
  1.1.6.2. Giá tr dinh d ng ưỡ ........................................................................................................17
  1.1.6.3.Giá tr sinh h c ..............................................................................................................17
  1.1.7. Tình hình, phân b , s l ng, s n xu t và tiêu th ượ .........................................................18
  1.1.7.1. Phân b.........................................................................................................................18
  Ket-noi.com di n đàn công ngh , giáo d c

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/04/2016 , 16:03

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu sản xuất nước quả đục từ ổi ruột hồng

Ket-noi.com di n đàn công ngh , giáo d cễ ệ ụTR NG ƯỜ Đ I H C K THU T CÔNG NGH TP.HCMẠ Ọ Ỹ Ậ ỆKHOA CÔNG NGH TH C PH MỆ Ự ẨĐ ÁN T T NGHI PỒ Ố Ệ Đ tài:ềNGHIÊN C U S N XU T N CỨ Ả Ấ ƯỚQU Đ C T I RU T H NGẢ Ụ Ừ Ổ Ộ ỒGVHD : Ths.NGUY N TH THU HUY NỄ Ị ỀSVTH : H NG PHÚ TÀIỒMSSV : 1191100101L pớ : 11HTP01Thành ph H Chí Minh, tháng 4 năm 2013ố ồ

Tin mới nhất

Trang