Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Phương Hà Thứ tư, Tháng 9 21, 2016 - 10:17

NGHIÊN CỨU NÂNG CẤP TRUYỀN ĐỘNG BÀN ĂN DAO MÁY PHAY VẠN NĂNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 6
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 133 | Loại file: PDF
 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
  Đỗ Thị Vụ
  NGHIÊN CỨU NÂNG CẤP TRUYỀN ĐỘNG BÀN ĂN
  DAO MÁY PHAY VẠN NĂNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG
  KINH TẾ - KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  LUẬN VĂN THẠC SỸ TỰ ĐỘNG HÓA
  THÁI NGUYÊN - 2009
 • ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐHKT CÔNG NGHIỆP
  ***
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  -----------o0o-----------
  THUYẾT MINH
  LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
  ĐỀ TÀI:
  NGHIÊN CỨU NÂNG CẤP TRUYỀN ĐỘNG BÀN ĂN DAO
  MÁY PHAY VẠN NĂNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG
  KINH TẾ - KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  Học viên: Đỗ Thị V
  Lớp: CHK9
  Chuyên ngành: Tự động hóa
  Người HD khoa học: PGS. TS. Võ Quang Lạp
  Ngày giao đề tài: 06/08/2008
  Ngày hoàn thành: 25/02/2009
  KHOA ĐT SAU ĐẠI HỌC
  NGƯỜI HƯỚNG DẪN
  HỌC VIÊN
  TS. Nguyễn Văn Hùng
  PGS.TS. Võ Quang Lạp
  Đỗ Thị Vụ
 • Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Chuyên ngành tự động hóa
  1
  Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  LỜI CAM ĐOAN
  Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình do tôi tổng hợp và nghiên cứu.
  Trong luận văn có sử dụng một số tài liệu tham khảo nhƣ đã nêu trong phần tài
  liệu tham khảo.
  Tác giả luận văn
  Đỗ Thị Vụ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015 , 16:40

Mô tả tài liệu:

NGHIÊN CỨU NÂNG CẤP TRUYỀN ĐỘNG BÀN ĂN DAO MÁY PHAY VẠN NĂNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Đỗ Thị Vụ NGHIÊN CỨU NÂNG CẤP TRUYỀN ĐỘNG BÀN ĂN DAO MÁY PHAY VẠN NĂNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SỸ TỰ ĐỘNG HÓA THÁI NGUYÊN - 2009

Tin mới nhất

Trang