Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Xuân Quang Nguyễn Thứ ba, Tháng 1 5, 2016 - 00:34
2 Xuân Quang Nguyễn Thứ ba, Tháng 1 5, 2016 - 00:34

NGHIÊN CỨU HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN - ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHO THANG MÁY

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 20
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 82 | Loại file: PDF
 • Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
  …………………
  LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
  NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ
  NGHIÊN CỨU HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN - ĐỘNG
  CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHO THANG MÁY
  Học viên: Nguyễn Tuấn Hải
  Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Như Hiển
  THÁI NGUYÊN - 2009
 • Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU………………………………………………………………………
  Trang
  1
  Chương 1: Tổng quan về thang máy…………………………………………
  1.1 Khái nim chung về thang máy………………………………………….
  1.1.1 Giới thiệu………………………………………………………………
  1.1.2 Lịch sử phát triển ca thang máy……………………………………
  3
  3
  3
  3
  1.1.3 Tình hình sử dụng thang máy ở Việt Nam………………………………
  4
  1.1.4 Phân loại và ký hiệu thang máy………………………………………
  5
  1.1.5 Cấu tạo của thang máy………………………………………………….
  7
  1.2 Chế độ làm việc của tải và yêu cầu của hệ truyn động điện dùng trong
  thang máy……………………………………………………………….
  1.2.1 Chế độ làm việc của tải……………………………………………
  1.2.2 Các yêu cầu về truyền động đin…………………………………….
  1.2.3 Yêu cầu về dừng chính xác, tiết kim năng lượng và an toàn………….
  1.2.4 Tính chọn công suất động cơ………………………………………...
  11
  11
  13
  15
  17
  1.3 Nghiên cứu các hệ truyền động điện hin đại dùng trong thang máy
  1.3.1 Lựa chọn biến tần……………………………………………………
  1.3.2 Lựa chọn động……………………………………………………….
  1.4 Kết luận…………………………………………………………………
  20
  23
  25
  Chương II: Nghiên cứu mô hình toán học và phương pháp điều khiển tần số
  động cơ không đồng bộ Rotor lồng sóc……………………………………….
  2.1 Mô hình toán học nhiều biến của động cơ không đồng bộ ba pha………..
  2.1.1 Đặc điểm của mô hình toán học trang thái động của động cơ KĐB
  26
  26
  26
  26
 • Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  2.1.2 Mô hình toán học nhiu biến của động cơ KĐB ba pha………………...
  2.1.2.1 Phương trình đin áp………………………………………………..
  2.1.2.2 Phương trình từ thông………………………………………………
  2.1.2.3 Phương trình chuyển động…………………………………………….
  2.1.2.4 Phương trình mô men……………………………………………….
  2.1.2.5 Mô hình toán học động cơ không đồng bộ ba pha…………………..
  2.2 Giới thiu về điều khin tần số động cơ không đồng bộ……………….
  2.2.1 Điều khiển vô hướng SFC……………………………………………
  2.2.2 Điều kiện định ng theo từ trường FOC……………………………..
  2.2.3 Điều khiển trực tiếp men DTC…………………………………..
  2.3 Kết luận …………………………………………………………………..
  29
  29
  31
  35
  35
  36
  37
  37
  39
  44
  45
  Chương III: Nghiên cứu hệ truyn động biến tần 4Q - Động cơ không đồng
  bộ (ASM) cho thang máy……………………………………………………..
  3.1 Khái quát về chỉnh lưu PWM…………………………………………..
  3.1.1 Lĩnh vực sử dụng chỉnh lưu…………………………………………….
  3.1.2 Một s đánh giá chỉnh lưu đối với lưới …………………………………
  3.1.3 Bin pháp khắc phục …………………………………………………
  3.2 Chỉnh lưu PWM …………………………………………………………..
  3.2.1 Nhiệm vụ ………………………………………………………………..
  3.2.2 Cấu trúc mạch lực và hoạt động của chỉnh lưu PWM…………………..
  3.2.3 Các phương pháp điều khiển chỉnh lưu PWM …………………………
  3.3 Phân tích hệ truyền động biến tần - Động cơ không đồng bộ cho Cabin
  thang máy………………………………………………………………….
  3.3.1 Khối mạch lực………………………………………………………….
  3.4 Các thông số chủ yếu của hệ truyền động biến tần 4Q ASM …………...
  47
  47
  47
  47
  48
  52
  56
  56
  56
  58
  63
  63
  63
  69

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015 , 16:36

Mô tả tài liệu:

NGHIÊN CỨU HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN - ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHO THANG MÁY

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP …………………… LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ NGHIÊN CỨU HỆ TRUYỀN ĐỘNG BIẾN TẦN - ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ CHO THANG MÁY Học viên: Nguyễn Tuấn Hải Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Như Hiển THÁI NGUYÊN - 2009

Tin mới nhất

Trang