Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ THỐNG KÍCH THÍCH CHO MÁY PHÁT ĐIỆN, ỨNG DỤNG TRONG CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ THỦY ĐIỆN TRUNG BÌNH VÀ NHỎ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 18
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 107 | Loại file: PDF
 • B CÔNG THƯƠNG
  TNG CÔNG TY ĐIN T VÀ TIN HC VIT MAM
  CÔNG TY C PHN VIETTRONICS ĐỐNG ĐA
  BÁO CÁO
  KT QU THC HIN ĐỀ TÀI NGHIÊN CU
  KHOA HC & PHÁT TRIN CÔNG NGH CP B
  NĂM 2007
  Tên đề tài:
  NGHIÊN CU CH TO H THNG KÍCH THÍCH CHO MÁY PHÁT
  ĐIN, NG DNG TRONG CÁC NHÀ MÁY NHIT ĐIN VÀ THY
  ĐIN TRUNG BÌNH VÀ NH, THAY TH HÀNG NHP KHU.
  Mã s:195-07RD/2007
  Cơ quan ch trì : Công ty C phn Viettronics Đống Đa
  S 56 - Nguyn Chí Thanh – q. Đống Đa – tp. Hà Ni.
  Ch nhim đề tài : Lưu Hoàng Long -
  K sư Đin - Giám đốc Cty.
  6803
  12/4/2008
  HÀNI 12.2007
 • trang 2
  KÝ HIU VÀ VIT TT
  PSS (Power System Stabilizer) : B n định h thng ngun
  AVR (Auto voltage regulator) : B điu n áp t động
  FCR (Field control regulator) : B điu chnh kích t
  THYRISTOR BRIDGE : CU THYRISTOR
  DIODE BRIDGE : CU ĐIT
  IGBT BRIDGE : CU IGBT
  MUB : Card đo lường
  COB : Card điu khin
  LCP : Panel điu khin ti ch
  RCP : Panel điu khin t xa
  AC : Dòng đin xoay chiu
  DC : Dòng đin mt chiu
  CROWBAR : M
  ch dit t
 • trang 3
  MC LC
  Trang:
  M ĐẦU 6
  1. Gii thiu chung 6
  2. Cơ s pháp lý/xut x ca đề tài
  7
  3. Tính cp thiết và mc tiêu nghiên cu ca đề tài
  7
  4. Đối tượng/phm vi và ni dung nghiên cu
  7
  5. Tng quan tình hình nghiên cu trong và ngoài nước và Cơ s
  thuyết
  7
  5.1 Tng quan tình hình nghiên cu ngoài nước
  7
  5.2 Tng quan tình hình nghiên cu trong nước
  8
  5.3 Phương pháp tiến hành nghiên cu
  8
  CHƯƠNG I. TNG QUAN V H THNG KÍCH THÍCH
  9
  I.1. Phân loi kích thích
  10
  I.2. Xem xét điu khin kích thích máy phát
  14
  I.3. Xem xét v mt điu khin
  16
  I.4. Chc năng bo v h thng.
  17
  CHƯƠNG II. KHO SÁT LA CHN MU
  19
  II.1. Gii thiu h thng kích thích UNITROL5000 ca hãng ABB:
  19
  II.2. Đặc đim k thut ca UNITROL 5000
  19
  II.3. Cu hình h thng UNITROL 5000
  20
  II.3.1. Khi chuyn đổi công sut
  20
  II.3.2. Khi mi t (Field Flashing) và dit t (Crowbar)
  21
  II.3.3. Khi điu chnh đin áp.
  22
  II.3.3.1. Chc năng điu chnh.
  22
  II.3.3.2. Chc năng giám sát và bo v.
  23
  II.3.3.3. Chc năng ghi d liu
  23
  II.3.3.4. Chc năng giám sát b x lý.
  23
  II.3.3.5. Chc năng điu khin n định h thng công sut (PSS).
  23
  II.3.3.6. Chc năng truyn thông vi h thng.
  24

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015 , 16:58

Mô tả tài liệu:

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ THỐNG KÍCH THÍCH CHO MÁY PHÁT ĐIỆN, ỨNG DỤNG TRONG CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ THỦY ĐIỆN TRUNG BÌNH VÀ NHỎ

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ THỐNG KÍCH THÍCH CHO MÁY PHÁT ĐIỆN, ỨNG DỤNG TRONG CÁC NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN VÀ THỦY ĐIỆN TRUNG BÌNH VÀ NHỎ, THAY THẾ HÀNG NHẬP KHẨU

Tin mới nhất

Trang