Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 ngọc vũ Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 10:46
2 ngọc vũ Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 10:46
3 ngọc vũ Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 10:46
4 ngọc vũ Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 10:46
5 ngọc vũ Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 10:46
6 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 17:20
7 Hoàng Sơn Thứ hai, Tháng 7 17, 2017 - 17:20

Nghiên cứu bộ biến đổi công suất Simovert Masterdrives của Siemen

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 73 | Loại file: PDF
 • 1
  LI M ĐẦU
  Trong những năm gần đây khoa học kĩ thuật và công ngh phát trin rt
  mnh mẽ, nh vực Điện Đin t cũng không nằm ngoài trào lưu đó. Chính
  kh năng phát triển mnh m như vậy đã làm nên quá trình chuyển biến sâu
  sc c v thuyết ln thc tiễn trong đời sng khoa học thuật công
  ngh.
  Điều này trước hết phi k đến s ra đời ngày càng hoàn thin ca các
  b biến đổi công sut. Với kích thước nh gọn, tác động nhanh, cao, d dàng
  ghép ni vi các mạch dùng vi đin t, vi x hoc máy tính. Các h truyn
  động điện t động ngày nay thường s dng theo nguyên tắc điều khin mch
  vòng ni cp, các mạch điều khin thích nghi hay nguyên tắc điều khiển vectơ
  cho động xoay chiu. Phn ln các mạch điều khin này dùng các b biến
  tnvới chương trình phần mm linh hot, d dàng thay đổi cu trúc tham s
  hoc luật điều khin. vậy làm tăng đ tác động nhanh đ chính xác
  cao cho h truyền động. Chính do này vic chế to chun hóa các h
  thng truyền động hiện đại có nhiều đặc tính làm vic khác nhau, d dàng đáp
  ng theo yêu cu ca nhà sn xut.
  Để gii quyết các vấn đề trên hiểu hơn về các b biến tần em đã
  hoàn thành cuốn đồ án với đề tài: “Nghiên cứu b biến đi công sut
  Simovert Masterdrives của Siemens” vi s ng dn ca thy giáo Thc
  Đặng Hng Hi
  Ni dung của đ án gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan v các b biến đổi công sut
  Chương 2: Nghiên cứu b biến đổi công sut Simovert MasterDrives
  Chương 3: Điu khiển động cơ không đồng b
 • 2
  Chƣơng 1
  TNG QUAN V CÁC B BIẾN ĐỔI CÔNG SUT
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Điện tử công suất công nghệ biến đổi điện năng từ dạng này sang
  dạng khác trong đó các phần tử bán dẫn công suất đóng vai trò trung tâm.
  Bộ biến đổi điện tử công suất còn được gọi là bộ biến đổi tĩnh (static
  converter) để phân biệt với các máy điện truyền thống (electric machine) biến
  đổi điện dựa trên nguyên tắc biến đổi điện từ trường.
  Theo nghĩa rộng, nhiệm vụ của điện tử công suất xử lý và điều khiển
  dòng năng lượng điện bằng cách cung cấp điện áp dòng điện dạng thích
  hợp cho các tải. Tải sẽ quyết định các thông số về điện áp, dòng điện, tần số,
  số pha tại ngõ ra của bộ biến đổi. Thông thường, một bộ điều khiển hồi
  tiếp sẽ theo dõi ngõ ra của bộ biến đổi cực tiểu hóa sai lệch giữa giá trị
  thực của ngõ ra và giá trị mong muốn (hay giá trị đặt).
  Trong các bộ biến đổi các phần tử bán dẫn công suất được sử dụng như
  những khóa bán dẫn, còn gọi van bán dẫn, khi mdẫn dòng thì nối tải vào
  nguồn, khi khóa thì không cho dòng điện chạy qua. Khác với các phần tử
  tiếp điểm, các van bán dẫn thực hiện đóng cắt dòng điện mà không gây nên
  tia lửa điện,không bị mài mòn theo thời gian.Tuy thể đóng ngắt các dòng
  điện lớn nhưng các phần tbán dẫn công suất lại được điều khiển bởi các tín
  hiệu điện công suất nhỏ, tạo bởi các mạch điện tử công suất nhỏ. Quy luật nối
  tải vào nguồn phụ thuộc vào các đồ của bộ biến đổi phụ thuộc vào cách
  thức điều khiển các van trong bộ biến đổi. Như vậy quá trình biến đổi năng
  lượng được thực hiện với hiệu suất cao vì tổn thất trong bộ biến đổi chtổn
  thất trên các khóa điện tử, không đáng kể so với công suất điện cần biến
  đổi.Không những đạt được hiệu suất cao các bộ biến đổi còn khả năng
  cung cấp cho phụ tải nguồn năng lượng với các đặc tính theo yêu cầu, đáp
 • 3
  ứng các quá trình điều chỉnh, điều khiển trong một thời gian ngắn nhất, với
  chất lượng phù hợp trong
  các hệ thống tự động hoặc tự động hóa. Đây đặc tính mà các bộ biến đổi có
  tiếp điểm hoặc kiểu điện từ không thể có được.
  Ứng dụng:
  Điện tử công suất được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công
  nghiệp hiện đại. thể kể đến các ngành kỹ thuật trong đó những ứng
  dụng tiêu biểu của các bộ biến đổi bán dẫn công suất như truyền động điện,
  giao thông đường sắt, nấu luyện thép, gia nhiệt cảm ứng, điện phân nhôm từ
  quặng mỏ,các quá trình điện phân trong công nghiệp hóa chất, trong rất nhiều
  các thiết bị công nghiệp dân dụng khác nhau...Trong những năm gần đây
  công nghệ chế tạo các phần tử bán dẫn công suất đã những tiến bộ vượt
  bậc và ngày càng trở nên hoàn thiện dẫn đến việc chế tạo các bộ biến dổi ngày
  càng nhỏ gọn, nhiều tính năng và sử dụng ngày càng dễ dàng hơn.
  Phân loại:
  Ta thể phân loại các hệ thống biến đổi điện tcông suất dựa vào tín
  hiệu vào và ra là xoay chiều hay một chiều:
  Bộ chỉnh lưu (AC DC)
  Bộ nghịch lưu (DC – AC)
  Bộ biến đổi điện xoay chiều (AC – AC)
  Bộ biến đổi điện một chiều (DC – DC)
  Biến tần
  1.2. B CHỈNH LƢU (AC – DC) [1]
  1.2.1. Cu trúc mch chỉnh lƣu
  Chỉnh lưu quá trình biến đổi năng lượng dòng điện xoay chiu thành
  năng lượng dòng đin mt chiu
  Chỉnh lưu là thiết b đin t công suất được s dng rng rãi nht trong
  thc tế. Sơ đ cấu trúc thường gp ca mch chỉnh lưu như hình vẽ.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2017 , 15:11

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu bộ biến đổi công suất Simovert Masterdrives của Siemen

Nghiên cứu bộ biến đổi công suất Simovert Masterdrives của Siemen

Tin mới nhất

Trang