Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:46
2 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:46
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:46
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 09:46
5 Phương Lê Thị Chủ nhật, Tháng 8 14, 2016 - 09:13
6 Phương Lê Thị Chủ nhật, Tháng 8 14, 2016 - 09:13
7 Phương Lê Thị Chủ nhật, Tháng 8 14, 2016 - 09:13
8 Ký Thanh Chương Thứ bảy, Tháng 8 26, 2017 - 14:24
9 Ký Thanh Chương Thứ bảy, Tháng 8 26, 2017 - 14:24

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng xuất của rau cải bắp

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 11
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 136 | Loại file: PDF
 • Sa bởi Trung tâm Học liệu Đi hc Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  1
  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  TRƢỜNG ĐI HC NÔNG LÂM
  PHM XUÂN LÂN
  NGHIÊN CỨU ẢNHỞNG CỦA MT SLOẠI PHÂN
  HU VI SINH TỚI NĂNG SUẤT, HÀM NG NO
  3
  -
  CỦA RAU CẢI BẮP HÓA TÍNH ĐẤT TRỒNG RAU
  TẠI THXÃ GIANG
  LUẬN VĂN
  THẠC SỸ KHOA HC NÔNG NGHIỆP
  THÁI NGUYÊN, NĂM 2007
 • Sa bởi Trung tâm Hc liệu – Đi học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  2
  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
  TRƢNG ĐI HC NÔNG LÂM
  PHM XUÂN LÂN
  NGHIÊN CỨU ẢNHỞNG CỦA MT SLOẠI PHÂN
  HU VI SINH TỚI NĂNG SUẤT, HÀM NG NO
  3
  -
  CỦA RAU CẢI BẮP HÓA TÍNH ĐẤT TRỒNG RAU
  TẠI THXÃ GIANG
  LUNN
  THẠC S KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
  Chuyên ngành: Trng trt
  Mã s: 60.62.01
  Người hướng dẫn khoa học:
  1. TS Hoàng Hi
  2. PGS.TS Nguyn Th Lẫm
  THÁI NGUYÊN, NĂM 2007
 • Sa bởi Trung tâm Hc liệu – Đi học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  3
  LỜI CẢM ƠN
  Đề i được thc hin hoàn thành dưới sch bo tn tình của
  các thy giáo hướng dn khoa học, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan:
  SKH&CN Hà Giang, Vin nghiên cứu Rau Qu, Hội Khoa học Đt Việt
  Nam, Khoa Đào to Sau đi hc- Trường Đi hc Nôngm Thái Ngun.
  Nhsự giúp đỡ quí báu đó đã gp i hoàn thành tốt bn luận văn
  này.
  Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới:
  - c thy giáo, cô goớng dn khoa học:
  PGS.TS Nguyn Th Lẫm
  TS. Hoàng Hi
  - PGS.TS Lê Thái Bt- Hội Khoa học Đất Việt Nam
  - PGS. TS Đặng Văn Minh - Trưởng Khoa đào to Sau đại hc
  các thy, cô giáo trong khoa.
  - Ban Giám Đc Sở KH&CN tnh Hà Giang.
  - Ông Đ Xuân Luyện và gia đình hộ thực hiện mô hình đ tài.
  Xin chân thành cám ơn tt c anh, ch em đồng nghip trong
  ngoài Cơ quan đã gp đđng viên tinh thần và vt cht đ tôi hoàn thành
  luận văn này.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2015 , 13:20

Mô tả tài liệu:

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng xuất của rau cải bắp

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM XUÂN LÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ VI SINH TỚI NĂNG SUẤT, HÀM LƢỢNG NO3- CỦA RAU CẢI BẮP VÀ HÓA TÍNH ĐẤT TRỒNG RAU TẠI THỊ XÃ HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN, NĂM 2007

Tin mới nhất

Trang