Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Thien Thứ hai, Tháng 11 7, 2016 - 20:08
2 Tran Thien Thứ hai, Tháng 11 7, 2016 - 20:31

Ngày hội của thầy cô giáo

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 36
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 14 | Loại file: DOC
 • B
  K ho ch ch đ :”Ngày h i các th y cô”ế
  1
  K HO CH CHĂM SÓC GIÁO D C TR
  Ngày h i c a th y
 • I. M C TIÊU
  1. Ki n th cế
  -Tr bi t ngày 20-11 là ngày h i c a các th y cô giáo trong c n c. ế ướ
  - Bi t đ c ý nghĩa c a ngày 20-11ế ượ
  - Nghe ,hi u l i nói c a cô k v 20/11
  2. K năng
  -Bi t s d ng t ch g i tên ngày h i c a các Th y cô giáo, ngày tháng , nămế
  -Bi t nói lên nh ng đi u tr quan sát và bi t trao đ i th o lu n v i ng i l n và các b n v ngày 20/11ế ế ườ
  -M r ng k năng giao ti p ,hi u ý nghĩa c a m t s t m i tôn vinh nhà giáo VNở ộ ế
  3. Thái đ
  - Tr thích thú đ c khám phá v ngày h i c a các th y cô. ượ
  -Bi t th hi n, tình c m, c m xúc c a mình ( yêu quý, tôn tr ng) v i ngày h i c a các th y cô.ế
  II: M NG N I DUNG VÀ HO T Đ NG
  2
  Trũ chuy n v Ngày nhà giáo
  VN
  +Ngày 20
  + Tháng 11
  + Năm
  - Ngày hi ca các Thy cô
  giáo hàng năm
  -Truyn thng ca VN k nim
  Ngày hi ca các thy cô trên
  toàn đt nước
  +Tôn vinh nhà giáo.
  - Tm lòng bé vi các Thy
  - L phép
  - Biết ơn, Kính trng
 • III . CHU N B
  1- :Chu n b c a giáo viên
  - Tuyên truy n t i ph huynh v n i dung ch đ ngày h i c a các cô
  - S u t m tranh, nh v các ho t đ ng trong tr ng v ngày 20 -11ư ườ
  - V tranh r ng v hình nh k ni m ngày l 20 -11
  - s u t m tranh nh, h a báo có hình nh ngàu 20 -11 , hình nh v các lo i trang ph c , ư
  3
  NGÀY HỘI
  CỦA CÁC
  THẦY CÔ
  Ý NGHĨA NGÀY HỘI
  TẤM LÒNG BÉ VỚI
  NGÀY HỘI
  NGÀY THÀNH LẬP
  TRANG PHỤC
  THẦY CÔ TRONG
  NGÀY HỘI
  - Qun áo, mũ giy dép
  - Màu sc

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2015 , 12:12

Mô tả tài liệu:

Ngày hội của thầy cô giáo

B K ho ch ch đ :”Ngày h i các th y cô”ế ạ ủ ề ộ ầ1 K HO CH CHĂM SÓC GIÁO D C TRẾ Ạ Ụ ẺNgày h i c a th y côộ ủ ầ

Tin mới nhất

Trang