Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 happy virus Thứ hai, Tháng 4 17, 2017 - 20:52

Một số tình huống giao tiếp

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 11
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • TI NG ANH GIAO TI P
  1. Mu n g i s chú ý c a ai đó, b n nói:
  A. Hello!
  B. Excuse me!
  C. I’m sorry
  D. yes?
  2. Khi b n không nghe rõ ng i khác nói gì, b n mu n yêu c u ườ
  ng i khác nói l i l n n a, b n nói:ườ
  A. Can you help me?
  B. Pardon?
  C. Be careful
  D. Help!
  3. Ai đó khen b n m c b qu n áo đ p, b n nói:
  A. No, please don’t say so
  B. Thank you
  C. No, thank you
  D. You must be joking
  4. Khi nghe ti ng gõ c a, mu n bi t là ai, b n nói:ế ế
  A. What’s it?
  B. Who’s it?
  C. Who are you?
  D. What would you like?
  5. B n là nhân viên bán hàng, khi có khách hàng b c vào, b n nói: ướ
  A. What do you want to buy?
  B. Are you going to buy anything?
  C. What can I do for you?
  D. Buy something, please.
  6. B n mu n cám n ai đó đã làm vi c gì đó cho mình, b n nói: ơ
  A. How well you are!
  B. It’s really good for you!
  C. You are a good man.
  D. Thank you for your help.
  7. Khi ai đó cám n b n, b n đáp l iơ
  MACCHIATO
  FB: CLB TIẾNG ANH CÔNG SỞ Page 1
 • A. I should do that so
  B. Don’t thank me
  C. That’s all right
  D. Certainly
  8. Nhìn th y ng i khác có s c gì đó, b n nói: ườ
  A. What do you come here for?
  B. Why do you come here?
  C. What’s wrong with you?
  D. What shall I do?
  9. B n mu n bi t ngày tháng hôm nay, b n nói: ế
  A. What day is today?
  B. What’s the date today?
  C. What time is it?
  D. What’s the time please?
  10. B n mu n bi t th i ti t Hà N i ra sao, b n nói: ế ế
  A. What’s the weather like today?
  B. How’s the weather in Hanoi?
  C. Hanoi is beautiful , isn’t it?
  D. Hanoi is a good place, isn’t it?
  11. Chúc m ng David thi đ u, b n nói:
  A. Good luck, David!
  B. Hooray! Come on, david!
  C. Congratulations, David!
  D. Thank goodness. It’s your turn, David!
  12. B n c n tìm Lan qua đi n tho i, b n nói:
  A. Hello, I want to speak to Lan, please.
  B. Hello, could I speak to Lan, please?
  C. Hello, you can speak to me.
  D. Hello! I want to trouble Jim, please.
  13. B n mu n b t chuy n v i ng i l k bên, b n nói: ườ ế
  A. Excuse me, May I talk to you please?
  B. Excuse me, where are you from?
  C. Beautiful day, isnt it?
  D. Excuse me, I saw you a long time ago.
  14. N u b n là Ann, nh n đ c cu c đi n tho i, b n nói:ế ượ
  A. Hello, who are you?
  B. I’m Ann
  MACCHIATO
  FB: CLB TIẾNG ANH CÔNG SỞ Page 2
 • C. This is Ann speaking
  D. Ann is at home
  15. Khi ng i nào đó m i b n đ n b a ti c cu i tu n, b n nói:ườ ế
  A. Very well, thank you!
  B. That’s all right
  C. Not at all
  D. I’d love to
  MACCHIATO
  FB: CLB TIẾNG ANH CÔNG SỞ Page 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2016 , 17:00

Mô tả tài liệu:

Một số tình huống giao tiếp

TI NG ANH GIAO TI PẾ Ế1. Mu n g i s chú ý c a ai đó, b n nói:ố ợ ự ủ ạA. Hello!B. Excuse me!C. I’m sorryD. yes? 2. Khi b n không nghe rõ ng i khác nói gì, b n mu n yêu c u ạ ườ ạ ố ầng i khác nói l i l n n a, b n nói:ườ ạ ầ ữ ạA. Can you help me?B. Pardon?C. Be carefulD. Help!3. Ai đó khen b n m c b qu n áo đ p, b n nói:ạ ặ ộ ầ ẹ ạA. No, please don’t say soB. Thank youC. No, thank youD. You must be joking4. Khi nghe ti ng gõ c a, mu n bi t là ai, b n nói:ế ử ố ế ạA. What’s it?B. Who’s it?C. Who are you?D. What would you like?5. B n là nhân viên bán hàng, khi có khách hàng b c vào, b n nói:ạ ướ ạA. What do you want to buy?B. Are you going to buy anything?C. What can I do for you?D. Buy something, please.6. B n mu n cám n ai đó đã làm vi c gì đó cho mình, b n nói:ạ ố ơ ệ ạA. How well you are!B. It’s really good for you!C. You are a good man.D. Thank you for your help.7. Khi ai đó cám n b n, b n đáp l iơ ạ ạ ạMACCHIATOFB: CLB TIẾNG ANH CÔNG SỞ Page 1

Tin mới nhất

Trang