Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Một số bài tập làm văn mẫu lớp 2

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 34
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • NH NG BÀI VĂN M U L P 2
  Bài 1: Vi t m t đo n văn ng n nói v c nh bi n vào bu i sáng ế
  Em đã đ c ra bi n ch i m t l n cùng v i b m . Sóng bi n nh p nhô t ng đ tượ ơ
  p vào b . Trên bi n, nh ng ng dân đang ra kh i đánh cá. M t tr i to nh ng ư ơ
  tia n ng xu ng bi n m cho m t bi n m t chút màu vàng nh t. B u tr i
  nh ng chú chim h i âu đang chao l n. Trên bãi cát nh ng chú cua ngang, ượ
  nh ng b n h c sinh đ c ngh ra bi n ch i. T m bi n th t thú v : ượ ơ
  Đ c ng m c nh, đ c xây nh ng lâu đài cát. Bi n th t là đ p. Em thích bi n.ượ ượ
  Linh Đan - l p Hai 4
  Bài 2: Vi t t ba đ n 5 câu nói v em bé c a em (Ho c emc a nhà hàngế ế
  xóm)
  nhà em có m t em trai r t đáng yêu tên là Bi Bo. Bây gi em đã lên hai tu i r i
  đ y. đôi m t to, tròn xoe nh hai hòn bi. Khuôn m t Bo r t t i, lúc nào ư ươ
  cũng c i. Tóc em đen nháy gi ng nh tóc mây. Bo h n tròn nên dáng đi trôngườ ư ơ
  n ng n gi ng nh m t chú g u con. M i khi đi h c v , Bo li n ch y ra m ng ư
  vào lòng em. Em c m th y r t sung s ng. Em r t th ng Bo thích ướ ươ
  ch i v i em bé m i khi m b n vi c. ơ
  Th o Trúc - l p Hai 4
  Bài 3: Vi t m t đo n văn ng n đ t v mùa xuân. ế
  Mùa xuân b t đ u t tháng giêng đ n tháng ba. Th i ti t r t m áp. M t tr i ế ế
  chi u nh ng tia n ng d u dàng làm cho cây c i đâm ch i n y l c. Mùa xuân ế
  bao nhiêu là hoa đ p nh hoa hu , hoa h ng, hoa đào, hoa mai. Mùa xuân cũng có ư
  r t nhi u lo i qu . Ngày t t mùa xuân em đ c b m ông bà lì xì. Em r t thích ế ượ
  mùa xuân.
  Tr n Uyên Ph ng - l p hai 5 ươ
 • Bài 4: Hãy vi t m t đo n văn ng n t 4 - 5 câu đ nói v nh c a Bác Hế
  mà em đ c nhìn th y (Bài ki m tra vi t cu i kì 2 - l p hai) ượ ế
  nh Bác H l p em đ c treo trang tr ng phiá trên t m b ng, d i Qu c ồ ớ ượ ướ
  n n đ sao vàng. Trong nh, Bác H mái tóc b c ph b râu h i dài, trông ơ ơ
  nh m t ông tiên. Da Bác h ng hào. V ng trán c a Bác cao l v thông minh.ư
  Càng nhìn nh Bác, em càng quy t tâm th c hi n năm đi u Bác H d y đ x ng ế
  đáng là cháu ngoan c a Bác.
  Bài vi t c a em Lê Huỳnh Th o Trúc l p Hai 4 ế
  Bài 5: T cái b ng l p h c c a các em
  Cho đ n năm h c này (2008), các l p h c tr ng em v n s d ng b ng đenế ườ
  truy n th ng. Cái b ng to r ng đ hai chi c chi u c l n, đ c đóng vào giá ế ế ượ
  g n ch t vào b c t ng trên cùng m i l p h c, phía bên trái bàn th y, cô giáo. ườ
  M t n a b ng đen đ c k ô vuông, đ giáo d y t p vi t, t p v cho chúng ượ ế
  em. L p 2A c a chúng em tám t , m i t làm tr c nh t m t tu n. T m
  sáu b n. m nào tr c nh t, chúng em đi h c s m đ n a gi đ quét l p, đ
  lau b ng. B ng đ c lau s ch b ng gi t v t khô, lau hai ba l n. Lau xong ượ ướ
  b n H ng ki m tra l i r t c n th n. ươ
  Gi h c toán, chính t , luy n t chúng em c m th y cái b ng l p nh linh ư
  h n, s c hút l . H ng trăm con m t tu i th theo dõi hàng ch , con s ơ
  b ng ph n tr ng c a giáo vi t lên b ng đen. Cái b ng nh luôn luôn nh c ế ư
  chúng em ph i chú ý, ph i t p trung nghe l i cô giáo d y b o.
  Chúng em l n lên t ng gi , t ng ngày cùng v i cái b ng đen thân quen c a l p
  mình. Cái b ng là t m g ng tâm h n tu i th chúng em. ươ ơ
  Nguy n Th Ph ng, 2A Tr ng ti u h c Yên Đ nh – Thanh Hóa ế ươ ườ
  Bài 6: T b bàn gh c a t em ế
 • L p 2C c a chúng em có m i b bàn gh b ng g t p, đã cũ. T t c đ u đ c ườ ế ượ
  s n nâu, khá bóng đ p. M i t b n h c sinh đ c ng i chung m t bàn.ơ ượ
  Bàn, gh nào cũng đ c đánh s , không th l n l n. ế ượ
  B bàn gh s năm c a t em đ c vào gi a, phía trong l p h c. Long, Vi t, ế ượ
  Nga và em cùng ng i chung m t bàn. M i đ a có m t giang s n riêng. Ngăn bàn ơ
  đ c p ho c ba sách. M t bàn đ sách v , đ d ng c h c t p. Gi chính t ,
  gi t p vi t, lúc nào chúng em c m th y vùng lãnh th c a mình trên m t bànờ ậ ế
  tr nên ch t ch i. Chúng em c g ng gi gìn không ch m khu u tay vào nhau
  làm nh h ng đ n ch vi t. M t bàn, m t gh lúc nào cũng s ch bong, g n ưở ế ế ế
  gàng, th t , không l n x n.
  Chúng em cùng giao c th c hi n: gi bàn gh s ch không đ c vi t, vướ ế ượ ế
  ho c dùng dao nh n kh c lên m t bàn.
  Lê Ng c Ph ng, 2C Tr ng Ti u h c Tân Kỳ - Ngh An ượ ườ
  Bài 7: T cây bút máy c a em
  Chi c bút máy c a em mang nhãn hi u JiFeng 108. Trên thân bút còn hình haiế
  bé th , tóc cài n và dòng ch “Bút mài nét thanh nét đ m”. Dáng hình cái bút r tơ ơ
  xinh, thon thon dài m i ba xăng-ti-mét. Cái n p bút cài b ng kim lo i màuườ
  vàng n i b t thêm màu xanh cánh tr l p lánh. Ngòi bút hình mũi giáo màu vàng,
  n m trên chi c l i màu đen b ng nh a c ng. Ngòi bút l i c m vào ế ưỡ ưỡ
  c bút b ng kim lo i , n i li n v i ru t bút ng nh a c ng màu đen đ đ ng
  m c.
  Ch gái mua cây bút này t i siêu th v i giá 25.000 đ ng t ng em, nhân ngày sinh
  nh t em tròn tám tu i.
  Em cũng nh các b n trong l p đ u dùng m c tìm c a nhà máy Văn phòngư
  ph m H ng Hà. T ngày dùng bút máy, ch vi t c a em nét thanh nét đ m, ế
  m i ngày m t đ p, mang nhãn hi u n c ngoài, nh ng không dòng ch “Bút ướ ư
  mài nét thanh nét đ m” nh chi c bút c a em. ư ế

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2016 , 22:31

Mô tả tài liệu:

Một số bài tập làm văn mẫu lớp 2

NH NG BÀI VĂN M U L P 2 Ữ Ẫ ỚBài 1: Vi t m t đo n văn ng n nói v c nh bi n vào bu i sáng ế ộ ạ ắ ề ả ể ổEm đã đ c ra bi n ch i m t l n cùng v i b m . Sóng bi n nh p nhô t ng đ tượ ể ơ ộ ầ ớ ố ẹ ể ấ ừ ợp vào b . Trên bi n, nh ng ng dân đang ra kh i đánh cá. M t tr i to nh ngậ ờ ể ữ ư ơ ặ ờ ả ữtia n ng xu ng bi n làm cho m t bi n có m t chút màu vàng nh t. B u tr i cóắ ố ể ặ ể ộ ạ ầ ờnh ng chú chim h i âu đang chao l n. Trên bãi cát có nh ng chú cua bò ngang,ữ ả ượ ữcó nh ng b n h c sinh đ c ngh hè ra bi n ch i. T m bi n th t là thú v :ữ ạ ọ ượ ỉ ể ơ ắ ể ậ ịĐ c ng m c nh, đ c xây nh ng lâu đài cát. Bi n th t là đ p. Em thích bi n.ượ ắ ả ượ ữ ể ậ ẹ ểLinh Đan - l p Hai 4 ớBài 2: Vi t t ba đ n 5 câu nói v em bé c a em (Ho c em bé c a nhà hàngế ừ ế ề ủ ặ ủxóm) nhà em có m t em trai r t đáng yêu tên là Bi Bo. Bây gi em đã lên hai tu i r iỞ ộ ấ ờ ổ ồđ y. Bé có đôi m t to, tròn xoe nh hai hòn bi. Khuôn m t Bo r t t i, lúc nàoấ ắ ư ặ ấ ươcũng c i. Tóc em đen nháy gi ng nh tóc mây. Bo h n tròn nên dáng đi trôngườ ố ư ơn ng n gi ng nh m t chú g u con. M i khi đi h c v , Bo li n ch y ra m ngặ ề ố ư ộ ấ ỗ ọ ề ề ạ ừvà sà vào lòng em. Em c m th y r t sung s ng. Em r t th ng bé Bo và thíchả ấ ấ ướ ấ ươch i v i em bé m i khi m b n vi c. ơ ớ ỗ ẹ ậ ệTh o Trúc - l p Hai 4 ả ớBài 3: Vi t m t đo n văn ng n đ t v mùa xuân. ế ộ ạ ắ ể ả ềMùa xuân b t đ u t tháng giêng đ n tháng ba. Th i ti t r t m áp. M t tr iắ ầ ừ ế ờ ế ấ ấ ặ ờchi u nh ng tia n ng d u dàng làm cho cây c i đâm ch i n y l c. Mùa xuân cóế ữ ắ ị ố ồ ả ộbao nhiêu là hoa đ p nh hoa hu , hoa h ng, hoa đào, hoa mai. Mùa xuân cũng cóẹ ư ệ ồr t nhi u lo i qu . Ngày t t mùa xuân em đ c b m ông bà lì xì. Em r t thíchấ ề ạ ả ế ượ ố ẹ ấmùa xuân. Tr n Uyên Ph ng - l p hai 5 ầ ươ ớ

Tin mới nhất

Trang