Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Dang Ha Thứ năm, Tháng 3 24, 2016 - 14:05
2 Dang Ha Thứ năm, Tháng 3 24, 2016 - 14:05
3 Dang Ha Thứ năm, Tháng 3 24, 2016 - 14:05
4 Dang Ha Thứ năm, Tháng 3 24, 2016 - 14:06
5 Dang Ha Thứ năm, Tháng 3 24, 2016 - 14:06
6 Nguyễn Thanh Dương Chủ nhật, Tháng 10 23, 2016 - 15:13
7 HA LONG Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 15:53
8 HA LONG Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 15:53
9 Hằng Babi Thứ tư, Tháng 9 20, 2017 - 23:00
10 Đặng Đức Thịnh Chủ nhật, Tháng 10 1, 2017 - 01:16

Trang

Mẫu thông tin ứng viên tuyển dụng tại Fpt Shop

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 562
35
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • THÔNG TIN NG VIÊN
  B n vui lòng đi n đ y đ thông tin vào nh ng ch tr ng bên d i ướ
  Ngày n p: ________/ ________/ _________
  V TRÍ NG TUY N
  qQu n lý c a hàng qT v n bán hàngư
  qH tr k thu t ĐTDĐ/ Laptop qChuyên doanh ph ki n/ Trang trí
  qQu n lý kho ĐTDĐ/ Laptop qChuyên doanh d ch v / Tr góp
  q K toán bán hàng/ Thu ngânế q V trí khác: ………………………………………………………
  THU NH P MONG MU N :…………………../Tháng NGÀY CÓ TH B T Đ U: ……………………………………
  THÔNG TIN CÁ NHÂN
  Tình tr ng hôn nhân: q Đã k t hôn ế q Ch a k t hônư ế
  H tên: Ngày sinh: Gi i tính:
  N i sinh:ơ Chi u cao: (Met) Cân n ng: (Kg)
  S CMND: Ngày c p: N i c p:ơ
  Email: Facebook: Đi n tho i:
  Đ a ch th ng trú: ườ
  N i hi n t i:ơ
  TRÌNH Đ H C V N
  Th i Gian Tên Tr ngườ Chuyên Ngành B ng C p
  T :
  Đ n:ế
  T
  Đ nế
  Trang 1 L u hành n i bư Đi n ti p trang sau ế
  L CH H C ( N u còn ho c d ki n ế ế
  h c)
  Th 2 3 4 5 6 7 CN
  Sáng
  Chi
  u
  T i
  ng viên bi t thông tin tuy n d ng đ u tiên qua ngu n nào? ế ng viên ký ghi h tên
  THÔNG TIN GIA ĐÌNH
  H Và Tên Quan H Ngh Nghi p Đi n Tho i
  Hình
 • q Website:........................................ q Băng rôn q B n bè q Khác:
  …………………...
  Tôi xin cam đoan t t c thông tin trên đ c khai đúng s th t. N u không tôi xin ch u ượ ế
  m i hình th c x lý t công ty.
  Trang 2 L u hành n i bư
  Nh n xét c a nhà tuy n d ng: q Phù h p q L uư q Ch a phù h pư
  Chuyên viên ph ng v n
  Tiêu chí chung Tiêu chí năng l c
  Ngày:…../………./………
  Ký ghi rõ h tên

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2016 , 16:41

Mô tả tài liệu:

Mẫu thông tin ứng viên tuyển dụng tại Fpt Shop

Mẫu thông tin ứng viên tuyển dụng tại Fpt Shop

Tin mới nhất

Trang